Hlavní navigace

Zákon o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) - HLAVA VIII - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Předpis č. 99/2004 Sb.

Znění od 1. 7. 2017

99/2004 Sb. Zákon o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)

HLAVA VIII

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 32

Zmocňovací ustanovení

Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 3 odst. 5, § 4 odst. 11, § 5 odst. 3, § 8 odst. 6, § 11 odst. 10, § 13 odst. 5 a 11, § 14 odst. 9, § 22 odst. 9 a § 25.

§ 33

Vztah ke správnímu řádu

Pokud tento zákon nestanoví jinak, vztahuje se na řízení a rozhodování uvedená v tomto zákoně správní řád.

§ 34

Přechodná ustanovení

(1) Právní akty o vyhlášení rybářských revírů, o povolení výkonu rybářského práva v příslušném revíru nebo o prohlášení části rybářského revíru, popřípadě celého rybářského revíru, za chráněnou rybí oblast, vydané podle dosavadních právních předpisů, zůstávají v platnosti.

(2) Dosavadní uživatel rybářského revíru, rybářská stráž a rybářský hospodář, ustavení v rybářském revíru podle dosavadních právních předpisů, pokračují ve své činnosti podle ustanovení tohoto zákona do dne nabytí právní moci rozhodnutí o povolení výkonu rybářského práva vydaného podle § 9 odst. 1 tohoto zákona.

(3) Rybářské lístky vydané podle dosavadních právních předpisů zůstávají v platnosti.

(4) Řízení zahájená před dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).