Hlavní navigace

Zákony online

Předpis č. 120/2001 Sb.

Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů - ČÁST DVACÁTÁ - Účinnost

Znění od 20180605

120/2001 Sb. Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů

ČÁST DVACÁTÁ

Účinnost

§ 151

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení, s výjimkou části první hlavy třetí až osmé a § 131, které nabývají účinnosti dnem 1. září 2001.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn

Zdroj: zakonyprolidi.cz