Hlavní navigace

Zákony online

Předpis č. 120/2001 Sb.

Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů - Přílohy

Znění od 20180605

120/2001 Sb. Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů

Příloha č. 1 k zákonu č. 120/2001 Sb.

Vzor otisku razítka a pečetidla exekutora

Vzor otisku razítka a pečetidla exekutora

Příloha č. 2 k zákonu č. 120/2001 Sb.

Vzor označení exekutorského úřadu

Vzor označení exekutorského úřadu

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn

Zdroj: zakonyprolidi.cz