Hlavní navigace

Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů

Předpis č. 120/2001 Sb.

Zdroj: zakonyprolidi.cz