Hlavní navigace

Zákon o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů - Přechodná ustanovení

Předpis č. 211/2000 Sb.

Znění od 1. 6. 2020

211/2000 Sb. Zákon o Státním fondu podpory investic

Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 61/2005 Sb. Čl. II

Ministr pro místní rozvoj předloží vládě ke schválení do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona návrh statutu Státního fondu rozvoje bydlení vypracovaný v souladu s tímto zákonem.

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 239/2012 Sb. Čl. XXII

Přechodné ustanovení

Schvalování účetní závěrky podle § 6 odst. 6 zákona č. 211/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se poprvé provede za účetní období roku 2012.

Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 113/2020 Sb. Čl. II

Členovi výboru Státního fondu rozvoje bydlení jmenovanému do funkce člena výboru podle § 6 odst. 2 zákona č. 211/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zanikne členství ve výboru uplynutím jeho funkčního období. Při jmenování nových členů výboru postupuje vláda tak, aby nejpozději se zánikem členství ve výboru posledního člena jmenovaného přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona došlo k naplnění požadavku na složení výboru podle § 6 odst. 2 zákona č. 211/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).