Hlavní navigace

Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 1995 - § 3

Předpis č. 268/1994 Sb.

Znění od 1. 1. 1995

268/1994 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 1995

§ 3

(1) V roce 1995 je 45 % celookresního výnosu daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků srážených a odváděných plátcem daně podle § 6 zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou daně připadající na příjmy podle § 6 odst. 4 téhož zákona, příjmem rozpočtu okresního úřadu.

(2) V roce 1995 je podíl z 55 % celookresního výnosu daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků srážených a odváděných plátcem daně podle § 6 zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou daně připadající na příjmy podle § 6 odst. 4 téhož zákona, příjmem rozpočtu obce. Každá obec se na uvedené části celookresního výnosu podílí procentem stanoveným s přesností na čtyři desetinná místa příslušným okresním úřadem, a to ve výši odpovídající poměru počtu jejího obyvatelstva k celkovému počtu obyvatelstva daného okresu. Hlavnímu městu Praha a městům Brno, Ostrava a Plzeň plyne uvedená daň ve výši 100 %.

(3) Daň z příjmů právnických osob1) za zdaňovací období roku 1995 je příjmem rozpočtu obce v případech, kdy je poplatníkem obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby.2)

(4) Příjmem obce podle odstavce 3 není příslušenství daně3) a daň, která nebyla přiznána nebo dodatečně přiznána ve stanovené lhůtě.4)

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).