Hlavní navigace

Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2013 - Přílohy

Předpis č. 504/2012 Sb.

Znění od 31. 12. 2013

504/2012 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2013

Příloha č. 1 k zákonu č. 504/2012 Sb.

ÚHRNNÁ BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU

Ukazatelv Kč
Příjmy státního rozpočtu celkem*)1 080 767 603 000
Výdaje státního rozpočtu celkem*)1 180 767 603 000
z toho: finanční vztahy k rozpočtům
- krajů1035 651000
- obcí v úhrnech po jednotlivých krajích7 429 750 100
- finanční vztah k rozpočtu hlavního města Prahy813 410 000
Schodek-100 000 000 000
Financování:
Zvýšení stavu státních dluhopisů99 932 924 000
Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů1 630 276 000
Změna stavu na účtech státních finančních aktiv*)-1563 200 000
Ukazatelv Kč
Příjmy státního rozpočtu celkem*)1 076 367 603 000
Výdaje státního rozpočtu celkem*)1 176 367 603 000
z toho: finanční vztahy k rozpočtům
- krajů1035 651000
- obcí v úhrnech po jednotlivých krajích7 429 750 100
- finanční vztah k rozpočtu hlavního města Prahy813 410 000
Schodek-100 000 000 000
Financování:
Zvýšení stavu státních dluhopisů99 932 924 000
Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů1 630 276 000
Změna stavu na účtech státních finančních aktiv*)-1563 200 000

*) včetně jaderného účtu a zvláštního účtu rezervy pro důchodovou reformu

Příloha č. 2 k zákonu č. 504/2012 Sb.

CELKOVÝ PŘEHLED PŘÍJMŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

v Kč
Číslo kapitolyKapitoladaňové příjmy*)pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanostiz toho povinné pojistné na důchodové pojištěnínedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkemz toho z rozpočtu Evropské unie**)
301Kancelář prezidenta republiky00000
302Poslanecká sněmovna Parlamentu00020 000 0000
303Senát Parlamentu0003 500 0000
304Úřad vlády České republiky00011000 0000
305Bezpečnostní informační služba000136 300 0000
306Ministerstvo zahraničních věcí350 000 0000050 000 0000
307Ministerstvo obrany10 044 0002 924 102 0002 608 077 000228 463 00026 407 000
308Národní bezpečnostní úřad250 00000550 0000
309Kancelář veřejného ochránce práv000350 0000
312Ministerstvo f nand363 500 000513 302 000458 361 0002 467 650 000313 922 000
313Ministerstvo práce a sociálních věcí631000 000367 960 000 000328 483 315 0005 038 725 0004 216 121000
314Ministerstvo vnitra13 000 0005 608 927 0005 008 052 0001 140 618 000540 618 000
315Ministerstvo životního prostředí900 0000013 416 812 00010 095 145 000
317Ministerstvo pro místní rozvoj1 000 0000011319 900 00011303 900 000
321Grantová agentura České republiky00000
322Ministerstvo průmyslu a obchodu27 000 000009 498 528 0009 183 528 000
327Ministerstvo dopravy80 000 0000017 090 893 00017 016 902 000
328Český telekomunikační úřad18 863 000007 911787 000860 000
329Ministerstvo zemědělství6 200 0000035 099 860 00026 603 710 000
333Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy400 0000017 841 365 00017 645 813 000
334Ministerstvo kultury10 000001772 010 0001 507 254 000
335Ministerstvo zdravotnictví9 200 00000523 857 000371279 000
336Ministerstvo spravedlnosti0722 796 000645 000 0002 319 649 000112 733 000
343Úřad pro ochranu osobních údajů000571 000571 000
344Úřad průmyslového vlastnictví75 000 00000111520 0001 520 000
345Český statistický úřad000112 398 000109 338 000
346Český úřad zeměměřický a katastrální330 000 00000146 385 00016 385 000
348Český báňský úřad0002 600 0000
349Energetický regulační úřad201 467 000004 500 0000
353Úřad pro ochranu hospodářské soutěže4 500 000005 798 0004 798 000
355Ústav pro studium totalitních režimů0003 500 0003 500 000
358Ústavní soud00000
361Akademie věd České republiky000300 0000
372Rada pro rozhlasové a televizní vysílání2 700 000002 500 0000
374Správa státních hmotných rezerv000130 000 0000
375Státní úřad pro jadernou bezpečnost100 300 00000400 0000
376Generální inspekce bezpečnostních sborů042 912 00038 32100000
377Technologická agentura České republiky00000
381Nejvyšší kontrolní úřad000339 0000
396Státní dluh0003 800 000 0000
397Operace státních finančních aktiv***)1 400 000 000001 861 000 0000
398Všeobecná pokladní správa550 602 080 0000016 694 462 0000
CELKEM554 227 414 000377 772 039 000337 241 126 000148 768 150 00099 074 304 000
PŘÍJMY CELKEM (daňové příjmy, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem)1 080 767 603 000
Číslo kapitolyKapitoladaňové příjmy*)pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanostiz toho povinné pojistné na důchodové pojištěnínedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkemz toho z rozpočtu Evropské unie**)
301Kancelář prezidenta republiky00000
302Poslanecká sněmovna Parlamentu00020 000 0000
303Senát Parlamentu0003 500 0000
304Úřad vlády České republiky00011 000 0000
305Bezpečnostní informační služba000136 300 0000
306Ministerstvo zahraničních věcí350 000 0000050 000 0000
307Ministerstvo obrany10 044 0002 924 102 0002 608 077 000228 463 00026 407 000
308Národní bezpečnostní úřad250 00000550 0000
309Kancelář veřejného ochránce práv000350 0000
312Ministerstvo financí363 500 000513 302 000458 361 0002 467 650 000313 922 000
313Ministerstvo práce a sociálních věcí631 000 000367 960 000 000328 483 315 0005 038 725 0004 216 121 000
314Ministerstvo vnitra13 000 0005 608 927 0005 008 052 0001 140 618 000540 618 000
315Ministerstvo životního prostředí900 0000012 516 812 00010 095 145 000
317Ministerstvo pro místní rozvoj1 000 0000011 319 900 00011 303 900 000
321Grantová agentura České republiky00000
322Ministerstvo průmyslu a obchodu27 000 000009 498 528 0009 183 528 000
327Ministerstvo dopravy80 000 0000017 090 893 00017 016 902 000
328Český telekomunikační úřad18 863 00000911 787 000860 000
329Ministerstvo zemědělství6 200 0000035 599 860 00026 603 710 000
333Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy400 0000017 841 365 00017 645 813 000
334Ministerstvo kultury10 000001772 010 0001 507 254 000
335Ministerstvo zdravotnictví9 200 00000523 857 000371 279 000
336Ministerstvo spravedlnosti0722 796 000645 000 0002 319 649 000112 733 000
343Úřad pro ochranu osobních údajů000571 000571 000
344Úřad průmyslového vlastnictví75 000 00000111520 0001 520 000
345Český statistický úřad000112 398 000109 338 000
346Český úřad zeměměřický a katastrální330 000 00000146 385 00016 385 000
348Český báňský úřad0002 600 0000
349Energetický regulační úřad201 467 000004 500 0000
353Úřad pro ochranu hospodářské soutěže4 500 000005 798 0004 798 000
355Ústav pro studium totalitních režimů0003 500 0003 500 000
358Ústavní soud00000
361Akademie věd České republiky000300 0000
372Rada pro rozhlasové a televizní vysílání2 700 000002 500 0000
374Správa státních hmotných rezerv000130 000 0000
375Státní úřad pro jadernou bezpečnost100 300 00000400 0000
376Generální inspekce bezpečnostních sborů042 912 00038 321 00000
377Technologická agentura České republiky00000
381Nejvyšší kontrolní úřad000339 0000
396Státní dluh0006 800 000 0000
397Operace státních finančních aktiv***)1 400 000 000001 861 000 0000
398Všeobecná pokladní správa550 602 080 0000016 694 462 0000
CELKEM554 227 414 000377 772 039 000337 241 126 000144 368 150 00099 074 304 000
PŘÍJMY CELKEM (daňové příjmy, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem)1 076 367 603 000

*) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
v kapitole 397 Operace státních finančních aktiv zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - odvody od původců radioaktivních odpadů na jaderný účet

**) zahrnuje jak prostředky poskytnuté z rozpočtu Evropské unie přímo, tak prostředky poskytnuté prostřednictvím Národního fondu

***) včetně jaderného účtu a zvláštního účtu rezervy pro důchodovou reformu

Příloha č. 3 k zákonu č. 504/2012 Sb.

CELKOVÝ PŘEHLED VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

v Kč
Číslo kapitolyKapitolaVýdaje celkem
301Kancelář prezidenta republiky334 403 000
302Poslanecká sněmovna Parlamentu1085 936 000
303Senát Parlamentu511818 000
304Úřad vlády České republiky709 025 000
305Bezpečnostní informační služba1 111 104 000
306Ministerstvo zahraničních věcí5 834 939 000
307Ministerstvo obrany42 053 375 000
308Národní bezpečnostní úřad299 897 000
309Kancelář veřejného ochránce práv93 824 000
312Ministerstvo financí15 795 925 000
313Ministerstvo práce a sociálních věcí512 308 754 000
314Ministerstvo vnitra52 292 118 000
315Ministerstvo životního prostředí14 918 434 000
317Ministerstvo pro místní rozvoj14 071331000
321Grantová agentura České republiky3 309 429 000
322Ministerstvo průmyslu a obchodu27 352 958 000
327Ministerstvo dopravy45 844 967 000
328Český telekomunikační úřad614 599 000
329Ministerstvo zemědělství44 134 753 000
333Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy140 411693 000
334Ministerstvo kultury8 889 694 000
335Ministerstvo zdravotnictví6 455 837 000
336Ministerstvo spravedlnosti21349 417 000
343Úřad pro ochranu osobních údajů159 064 000
344Úřad průmyslového vlastnictví158 422 000
345Český statistický úřad1012 920 000
346Český úřad zeměměřický a katastrální2 689 754 000
348Český báňský úřad122 591 000
349Energetický regulační úřad198 950 000
353Úřad pro ochranu hospodářské soutěže230 187 000
355Ústav pro studium totalitních režimů152 205 000
358Ústavní soud155 356 000
361Akademie věd České republiky4 449 192 000
372Rada pro rozhlasové a televizní vysílání53 633 000
374Správa státních hmotných rezerv1761799 000
375Státní úřad pro jadernou bezpečnost353 920 000
376Generální inspekce bezpečnostních sborů277 267 000
377Technologická agentura České republiky2 556 487 000
381Nejvyšší kontrolní úřad507 321000
396Státní dluh67 850 168 000
397Operace státních finančních aktiv*)1697 800 000
398Všeobecná pokladní správa136 596 337 000
CELKEM1 180 767 603 000
Číslo kapitolyKapitolaVýdaje celkem
301Kancelář prezidenta republiky334 403 000
302Poslanecká sněmovna Parlamentu1085 936 000
303Senát Parlamentu511818 000
304Úřad vlády České republiky709 025 000
305Bezpečnostní informační služba1 111 104 000
306Ministerstvo zahraničních věcí5 834 939 000
307Ministerstvo obrany42 053 375 000
308Národní bezpečnostní úřad299 897 000
309Kancelář veřejného ochránce práv93 824 000
312Ministerstvo financí15 795 925 000
313Ministerstvo práce a sociálních věcí510 708 754 000
314Ministerstvo vnitra52 292 118 000
315Ministerstvo životního prostředí15 418 434 000
317Ministerstvo pro místní rozvoj14 071331000
321Grantová agentura České republiky3 309 429 000
322Ministerstvo průmyslu a obchodu27 352 958 000
327Ministerstvo dopravy45 844 967 000
328Český telekomunikační úřad614 599 000
329Ministerstvo zemědělství44 334 753 000
333Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy140 411693 000
334Ministerstvo kultury8 889 694 000
335Ministerstvo zdravotnictví6 455 837 000
336Ministerstvo spravedlnosti21349 417 000
343Úřad pro ochranu osobních údajů159 064 000
344Úřad průmyslového vlastnictví158 422 000
345Český statistický úřad1012 920 000
346Český úřad zeměměřický a katastrální2 689 754 000
348Český báňský úřad122 591 000
349Energetický regulační úřad198 950 000
353Úřad pro ochranu hospodářské soutěže230 187 000
355Ústav pro studium totalitních režimů152 205 000
358Ústavní soud155 356 000
361Akademie věd České republiky4 449 192 000
372Rada pro rozhlasové a televizní vysílání53 633 000
374Správa státních hmotných rezerv1761799 000
375Státní úřad pro jadernou bezpečnost353 920 000
376Generální inspekce bezpečnostních sborů277 267 000
377Technologická agentura České republiky2 556 487 000
381Nejvyšší kontrolní úřad507 321000
396Státní dluh64 350 168 000
397Operace státních finančních aktiv*)1697 800 000
398Všeobecná pokladní správa136 596 337 000
CELKEM1 176 367 603 000

*) včetně jaderného účtu a zvláštního účtu rezervy pro důchodovou reformu

Příloha č. 4 k zákonu č. 504/2012 Sb.

strana 1

Ukazatele kapitoly 301 Kancelář prezidenta republiky

v Kč
Souhrnné ukazatele
Celkové příjmy60 000
Celkové výdaje334 403 000
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem60 000
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem60 000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky97 998 000
Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány203 905 000
Celkové výdaje na lesní hospodářství32 500 000
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci54 046 000
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)17 616 000
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb495 000
Platy zaměstnanců v pracovním poměru49 441000
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem58 360 000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 2

Ukazatele kapitoly 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v Kč
Souhrnné ukazatele
Celkové příjmy20 000 000
Celkové výdaje1 085 936 000
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem20 000 000
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem20 000 000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR1085 936 000
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci335 421000
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)139 374 000
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 567 000
Platy zaměstnanců v pracovním poměru156 662 000
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem54 340 000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 3

Ukazatele kapitoly 303 Senát Parlamentu

v Kč
Souhrnné ukazatele
Celkové příjmy3 500 000
Celkové výdaje511818 000
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem3 500 000
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem3 500 000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje Senátu Parlamentu ČR511818 000
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci158 199 000
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)64 645 000
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb867 000
Platy zaměstnanců v pracovním poměru86 699 000
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem53 580 000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 4

Ukazatele kapitoly 304 Úřad vlády České republiky

v Kč
Souhrnné ukazatele
Celkové příjmy11000 000
Celkové výdaje709 025 000
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem11000 000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
příjmy z prostředků finančních mechanismů9 600 000
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1400 000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení úkolů Úřadu vlády ČR709 025 000
v tom: výdaje vlastního Úřadu vlády ČR533 004 000
výdaje spojené s činností poradních orgánů vlády176 021000
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci247 595 000
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)84 184 000
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb2 107 000
Platy zaměstnanců v pracovním poměru210 691000
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů2)34 000 000
v tom: ze státního rozpočtu celkem34 000 000
v tom: institucionální podpora celkem3)34 000 000
účelová podpora celkem3)0
podíl prostředků zahraničních programů2)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací4)0
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji4)0
Program protidrogové politiky80 912 000
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity37 959 000
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem11294 000
v tom: ze státního rozpočtu1 694 000
podíl prostředků finančních mechanismů9 600 000
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem38 405 000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

strana 5

Ukazatele kapitoly 305 Bezpečnostní informační služba

v Kč
Souhrnné ukazatele
Celkové příjmy136 300 000
Celkové výdaje1111104 000
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem136 300 000
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem136 300 000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Bezpečnostní informační služby1111104 000
Průřezové ukazatele
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem87 000 000

strana 6

Ukazatele kapitoly 306 Ministerstvo zahraničních věcí

v Kč
Souhrnné ukazatele
Celkové příjmy400 000 000
Celkové výdaje5 834 939 000
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy5)350 000 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem50 000 000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem50 000 000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí5 834 939 000
v tom: transformační spolupráce50 000 000
humanitární pomoc73 000 000
příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní dary vybraným institucím do zahraničí1 562 500 000
podpora českého kulturního dědictví v zahraničí15 000 000
zahraniční vysílání rozhlasu25 000 000
vrcholné návštěvy0
bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech0
prostředky na financování zapojení občanů ČR do civilních struktur Evropské unie a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí0
provinční rekonstrukční tým - Afghánistán15 000 000
ostatní výdaje na plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí4 094 439 000
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci640 341000
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)217 716 000
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb6 351 000
Platy zaměstnanců v pracovním poměru635 110 000
Zahraniční rozvojová spolupráce561 166 000
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.1 500 000
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem299 650 000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

strana 7

strana 8

Ukazatele kapitoly 307 Ministerstvo obrany

v Kč
Souhrnné ukazatele
Celkové příjmy3 162 609 000
Celkové výdaje42 053 375 000
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy5)10 044 000
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti2 924 102 000
v tom: pojistné na důchodové pojištění2 608 077 000
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti316 025 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem228 463 000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem26 407 000
příjmy z prostředků finančních mechanismů0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem202 056 000
Specifické ukazatele - výdaje
Zajištění obrany ČR ozbrojenými silami23 034 237 000
Vytváření a rozvoj systému obrany státu7 801082 000
Zajištění výkonu státní správy v působnosti Ministerstva obrany1265 520 000
Zajištění strategického zpravodajství2 200 258 000
Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil480 400 000
Zajištění dávek důchodového pojištění4 189 122 000
Zajištění ostatních sociálních dávek2 810 000 000
Zajištění státní sportovní reprezentace272 756 000
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci10 227 092 000
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)4 064 227 000
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb91 883 000
Platy zaměstnanců v pracovním poměru2 485 298 000
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru6 702 953 000
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů2)382 525 000
v tom: ze státního rozpočtu celkem382 525 000
v tom: institucionální podpora celkem3)84 688 000
účelová podpora celkem3)297 837 000
podíl prostředků zahraničních programů2)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací4)297 837 000
Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum4)0
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků73 160 000
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji4)0
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Program sociální prevence a prevence kriminality5 441000
Program protidrogové politiky431 000
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.900 000
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem28 325 000
v tom: ze státního rozpočtu1918 000
podíl rozpočtu Evropské unie26 407 000
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl prostředků finančních mechanismů0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem5 653 465 000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

strana 9

Ukazatele kapitoly 308 Národní bezpečnostní úřad

v Kč
Souhrnné ukazatele
Celkové příjmy800 000
Celkové výdaje299 897 000
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy5)250 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem550 000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem550 000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu299 897 000
v tom: výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního centra kybernetické bezpečnosti61464 000
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu238 433 000
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci130 608 000
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)44 407 000
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1293 000
Platy zaměstnanců v pracovním poměru128 796 000
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem61365 000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

strana 10

Ukazatele kapitoly 309 Kancelář veřejného ochránce práv

v Kč
Souhrnné ukazatele
Celkové příjmy350 000
Celkové výdaje93 824 000
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem350 000
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem350 000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Kanceláře veřejného ochránce práv93 824 000
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci48 080 000
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)16 202 000
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb425 000
Platy zaměstnanců v pracovním poměru42 441000
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem13 972 000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 11

Ukazatele kapitoly 312 Ministerstvo financí

v Kč
Souhrnné ukazatele
Celkové příjmy3 344 452 000
Celkové výdaje15 795 925 000
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy5)363 500 000
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti513 302 000
v tom: pojistné na důchodové pojištění458 361000
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti54 941000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem2 467 650 000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem313 922 000
příjmy z prostředků finančních mechanismů74 221000
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem2 079 507 000
Specifické ukazatele - výdaje
Daňová správa zajišťovaná finančními orgány7 416 100 000
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu2 437 228 000
Daňová správa zajišťovaná celními orgány4 430 298 000
v tom: sociální dávky754 553 000
výdaje na činnost celní správy3 675 745 000
Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových1 496 334 000
Výdaje na zabezpečení činnosti Kanceláře finančního arbitra15 965 000
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci7 821874 000
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)2 659 775 000
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb77 640 000
Platy zaměstnanců v pracovním poměru6 048 980 000
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru1655 461000
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů59 520 000
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.323 000
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem369 329 000
v tom: ze státního rozpočtu55 407 000
podíl rozpočtu Evropské unie313 922 000
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem80 858 000
v tom: ze státního rozpočtu6 637 000
podíl prostředků finančních mechanismů74 221000
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem2 393 042 000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

strana 12

strana 13

Ukazatele kapitoly 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí

v Kč
Souhrnné ukazatele
Celkové příjmy373 629 725 000
Celkové výdaje512 308 754 000
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy5)631000 000
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti367 960 000 000
v tom: pojistné na důchodové pojištění328 483 315 000
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti39 476 685 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem5 038 725 000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem4 216 121000
příjmy z prostředků finančních mechanismů113 604 000
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem6)709 000 000
Specifické ukazatele - výdaje
Dávky důchodového pojištění384 168 094 000
Dávky státní sociální podpory36 910 000 000
Dávky nemocenského pojištění20 135 000 000
Dávky pomoci v hmotné nouzi7 500 000 000
Dávky osobám se zdravotním postižením2 326 000 000
Ostatní sociální dávky4 000 000
Podpory v nezaměstnanosti9 800 000 000
Příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách20 490 000 000
Aktivní politika zaměstnanosti celkem5 435 869 000
Výdaje spojené s realizací zákona č. 118/2000 Sb.500 000 000
Výdaje spojené s realizací odškodňovacích zákonů210 000 000
Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením3 713 000 000
Ostatní výdaje organizačních složek státu13 110 789 000
Neinvestiční nedávkové transfery7 849 759 000
Transfery na podporu reprodukce majetku nestátním subjektům v sociální oblasti156 243 000
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci5 356 374 000
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)1889 201000
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb52 633 000
Platy zaměstnanců v pracovním poměru5 262 200 000
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů2)0
v tom: ze státního rozpočtu celkem0
v tom:institucionální podpora celkem3)0
účelová podpora celkem3)0
podíl prostředků zahraničních programů2)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací4)0
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků4)0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.150 000
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem5 516 225 000
v tom: ze státního rozpočtu1 300 104 000
podíl rozpočtu Evropské unie4 216 121000
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem116 992 000
v tom: ze státního rozpočtu3 388 000
podíl prostředků finančních mechanismů113 604 000
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem793 867 000
Souhrnné ukazatele
Celkové příjmy373 629 725 000
Celkové výdaje510 708 754 000
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy5)631000 000
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti367 960 000 000
v tom: pojistné na důchodové pojištění328 483 315 000
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti39 476 685 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem5 038 725 000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem4 216 121000
příjmy z prostředků finančních mechanismů113 604 000
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem6)709 000 000
Specifické ukazatele - výdaje
Dávky důchodového pojištění382 568 094 000
Dávky státní sociální podpory36 910 000 000
Dávky nemocenského pojištění20 135 000 000
Dávky pomoci v hmotné nouzi7 500 000 000
Dávky osobám se zdravotním postižením2 326 000 000
Ostatní sociální dávky4 000 000
Podpory v nezaměstnanosti9 800 000 000
Příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách20 490 000 000
Aktivní politika zaměstnanosti celkem5 435 869 000
Výdaje spojené s realizací zákona č. 118/2000 Sb.500 000 000
Výdaje spojené s realizací odškodňovacích zákonů210 000 000
Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením3 713 000 000
Ostatní výdaje organizačních složek státu13 110 789 000
Neinvestiční nedávkové transfery7 849 759 000
Transfery na podporu reprodukce majetku nestátním subjektům v sociální oblasti156 243 000
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci5 356 374 000
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)1889 201000
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb52 633 000
Platy zaměstnanců v pracovním poměru5 262 200 000
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů2)0
v tom: ze státního rozpočtu celkem0
v tom: institucionální podpora celkem3)0
účelová podpora celkem3)0
podíl prostředků zahraničních programů2)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací4)0
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků4)0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.150 000
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem5 516 225 000
v tom: ze státního rozpočtu1 300 104 000
podíl rozpočtu Evropské unie4 216 121000
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem116 992 000
v tom: ze státního rozpočtu3 388 000
podíl prostředků finančních mechanismů113 604 000
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem793 867 000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

6) včetně příjmů z dobrovolného důchodového pojištění 153 000 000 Kč a z dobrovolného nemocenského pojištění 185 000 000 Kč

strana 14

strana 15

Ukazatele kapitoly 314 Ministerstvo vnitra

v Kč
Souhrnné ukazatele
Celkové příjmy6 762 545 000
Celkové výdaje52 292 118 000
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy5)13 000 000
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti5 608 927 000
v tom: pojistné na důchodové pojištění5 008 052 000
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti600 875 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1140 618 000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem540 618 000
příjmy z prostředků finančních mechanismů0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem600 000 000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje Policie ČR27 143 550 000
Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR6 593 111000
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra6 559 414 000
Výdaje na zabezpečení činností ostatních organizačních složek státu v působnosti Ministerstva vnitra1 822 507 000
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU - IOP a OPLZZ celkem397 935 000
Výdaje na sportovní reprezentaci48 127 000
Dávky důchodového pojištění5 024 888 000
Ostatní sociální dávky4 702 586 000
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci22 120 690 000
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)7 454 390 000
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb218 298 000
Platy zaměstnanců v pracovním poměru3 922 975 000
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru17 906 650 000
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů2)622 233 000
v tom: ze státního rozpočtu celkem622 233 000
v tom: institucionální podpora celkem3)57 088 000
účelová podpora celkem3)565 145 000
podíl prostředků zahraničních programů2)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací4)565 145 000
Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum4)0
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků4)52 457 000
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji4)0
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Program sociální prevence a prevence kriminality56 256 000
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.1 945 000
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem654 849 000
v tom: ze státního rozpočtu114 231000
podíl rozpočtu Evropské unie540 618 000
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl prostředků finančních mechanismů0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem2 202 942 000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

strana 16

Ukazatele kapitoly 315 Ministerstvo životního prostředí

v Kč
Souhrnné ukazatele
Celkové příjmy13 417 712 000
Celkové výdaje14 918 434 000
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy5)900 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem13 416 812 000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem10 095 145 000
příjmy z prostředků finančních mechanismů243 750 000
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem3 077 917 000
Specifické ukazatele - výdaje
Ochrana přírody a krajiny1684 024 000
Technická ochrana životního prostředí5 946 000 000
Ochrana klimatu a ovzduší2 091000 000
Ostatní činnosti v životním prostředí5 197 410 000
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci589 397 000
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)200 169 000
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb5 786 000
Platy zaměstnanců v pracovním poměru578 813 000
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů2)0
v tom: ze státního rozpočtu celkem0
v tom: institucionální podpora celkem3)0
účelová podpora celkem3)0
podíl prostředků zahraničních programů2)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací4)0
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků4)0
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.2 000 000
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem10 369 093 577
v tom: ze státního rozpočtu273 948 577
podíl rozpočtu Evropské unie10 095 145 000
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem259 250 000
v tom: ze státního rozpočtu15 500 000
podíl prostředků finančních mechanismů243 750 000
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem10 941913 000
Souhrnné ukazatele
Celkové příjmy12 517 712 000
Celkové výdaje15 418 434 000
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy5)900 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem12 516 812 000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem10 095 145 000
příjmy z prostředků finančních mechanismů243 750 000
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem2 177 917 000
Specifické ukazatele - výdaje
Ochrana přírody a krajiny1684 024 000
Technická ochrana životního prostředí5 946 000 000
Ochrana klimatu a ovzduší3 991 000 000
Ostatní činnosti v životním prostředí3 797 410 000
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci589 397 000
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)200 169 000
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb5 786 000
Platy zaměstnanců v pracovním poměru578 813 000
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů2)0
v tom: ze státního rozpočtu celkem0
v tom:institucionální podpora celkem3)0
účelová podpora celkem3)0
podíl prostředků zahraničních programů2)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací4)0
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků4)0
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.2 000 000
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem10 369 093 577
v tom: ze státního rozpočtu273 948 577
podíl rozpočtu Evropské unie10 095 145 000
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem259 250 000
v tom: ze státního rozpočtu15 500 000
podíl prostředků finančních mechanismů243 750 000
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem12 841 913 000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

strana 17

Ukazatele kapitoly 317 Ministerstvo pro místní rozvoj

v Kč
Souhrnné ukazatele
Celkové příjmy11320 900 000
Celkové výdaje14 071331000
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy5)1 000 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem11319 900 000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem11303 900 000
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem16 000 000
Specifické ukazatele - výdaje
Podpora regionálního rozvoje a cestovního ruchu12 629 273 685
Podpora bydlení460 090 000
Územní plánování a stavební řád46 839 000
Ostatní činnosti resortu935 128 315
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci314 686 000
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)106 937 218
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb2 993 250
Platy zaměstnanců v pracovním poměru300 283 000
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů2)0
v tom: ze státního rozpočtu celkem0
v tom: institucionální podpora celkem3)0
účelová podpora celkem3)0
podíl prostředků zahraničních programů2)0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem11800 843 685
v tom: ze státního rozpočtu496 943 685
podíl rozpočtu Evropské unie11303 900 000
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem2 152 067 900

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

strana 18

Ukazatele kapitoly 321 Grantová agentura České republiky

v Kč
Souhrnné ukazatele
Celkové příjmy0
Celkové výdaje3 309 429 000
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje Kanceláře Grantové agentury ČR110 276 000
Dotace jiným subjektům3 199 153 000
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci44 174 000
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)11361000
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb118 000
Platy zaměstnanců v pracovním poměru11795 000
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů2)3 309 429 000
v tom: ze státního rozpočtu celkem3 309 429 000
v tom: institucionální podpora celkem3)110 276 000
účelová podpora celkem3)3 199 153 000
podíl prostředků zahraničních programů2)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací4)0
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji4)0
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

strana 19

Ukazatele kapitoly 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu

v Kč
Souhrnné ukazatele
Celkové příjmy9 525 528 000
Celkové výdaje27 352 958 000
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy5)27 000 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem9 498 528 000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem9 183 528 000
příjmy z prostředků finančních mechanismů67 000 000
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem248 000 000
Specifické ukazatele - výdaje
Podpora podnikání13 668 383 000
Zahlazování následků hornické činnosti a mandatorní výdaje1686 900 000
Výdaje spojené s další činností resortu2 297 675 000
Dotace na obnovitelné zdroje energie9 700 000 000
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci674 743 000
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)226 845 000
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb6 485 000
Platy zaměstnanců v pracovním poměru649 005 000
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů2)4 507 383 333
v tom: ze státního rozpočtu celkem2 524 050 000
v tom: institucionální podpora celkem3)504 011000
účelová podpora celkem3)2 020 039 000
podíl prostředků zahraničních programů2)1 983 333 333
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací4)2 020 039 000
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků4)146 377 000
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji4)0
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem11314 153 000
v tom: ze státního rozpočtu2 130 625 000
podíl rozpočtu Evropské unie9 183 528 000
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem67 000 000
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl prostředků finančních mechanismů67 000 000
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem288 988 000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

strana 20

Ukazatele kapitoly 327 Ministerstvo dopravy

v Kč
Souhrnné ukazatele
Celkové příjmy17 170 893 000
Celkové výdaje45 844 967 000
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy5)80 000 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem17 090 893 000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem17 016 902 000
příjmy z prostředků finančních mechanismů0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem73 991 000
Specifické ukazatele - výdaje
Drážní a kombinovaná doprava8 984 973 000
Pozemní komunikace0
Dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury33 692 947 000
v tom: dotace pro společné programy (projekty) EU a ČR21021947 000
financování dálnice D47 podle zákona č. 220/2003 Sb.0
dotace na projekty spolufinancované z Evropské investiční banky0
ostatní dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury12 671000 000
Ostatní výdaje spojené s dopravní politikou státu3 167 047 000
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci356 544 000
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)121 306 000
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb3 498 000
Platy zaměstnanců v pracovním poměru349 662 000
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů2)0
v tom: ze státního rozpočtu celkem0
v tom: institucionální podpora celkem3)0
účelová podpora celkem3)0
podíl prostředků zahraničních programů2)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací4)0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.5 100 000
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem23 030 659 000
v tom: ze státního rozpočtu6 013 757 000
podíl rozpočtu Evropské unie17 016 902 000
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl prostředků finančních mechanismů0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem2 193 189 000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

strana 21

Ukazatele kapitoly 328 Český telekomunikační úřad

v Kč
Souhrnné ukazatele
Celkové příjmy7 930 650 000
Celkové výdaje614 599 000
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy5)18 863 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem7 911787 000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem860 000
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem7 910 927 000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého telekomunikačního úřadu614 599 000
v tom: výdaje na úhradu ztráty z poskytování univerzální služby - zvláštní ceny125 000 000
výdaje na úhradu ztráty z poskytování univerzální služby - čisté náklady50 000 000
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého telekomunikačního úřadu439 599 000
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci164 360 000
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)55 749 000
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 573 000
Platy zaměstnanců v pracovním poměru157 282 000
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.80 000
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem1011000
v tom: ze státního rozpočtu151000
podíl rozpočtu Evropské unie860 000
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem87 081000
Souhrnné ukazatele
Celkové příjmy930 650 000
Celkové výdaje614 599 000
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy5)18 863 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem7 911787 000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem860 000
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem910 927 000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého telekomunikačního úřadu614 599 000
v tom: výdaje na úhradu ztráty z poskytování univerzální služby - zvláštní ceny125 000 000
výdaje na úhradu ztráty z poskytování univerzální služby - čisté náklady50 000 000
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého telekomunikačního úřadu439 599 000
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci164 360 000
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)55 749 000
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 573 000
Platy zaměstnanců v pracovním poměru157 282 000
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.80 000
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem1011000
v tom: ze státního rozpočtu151000
podíl rozpočtu Evropské unie860 000
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem87 081000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

strana 22

strana 23

Ukazatele kapitoly 329 Ministerstvo zemědělství

v Kč
Souhrnné ukazatele
Celkové příjmy35 106 060 000
Celkové výdaje44 134 753 000
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy5)6 200 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem35 099 860 000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem212 719 000
příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem26 390 991 000
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem8 496 150 000
Specifické ukazatele - výdaje
Podpora agropotravinářského komplexu33 184 282 000
v tom: zemědělskému intervenčnímu fondu31486 532 000
ostatní výdaje1 697 750 000
Dotace na činnost Státního zemědělského intervenčního fondu1600 000 000
v tom: dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu na činnost1400 000 000
ostatní dotace200 000 000
Podpora lesního hospodářství250 000 000
Podpora vodního hospodářství2 254 649 000
v tom: výdaje na projekty spolufinancované z Evropské investiční banky1 630 276 000
ostatní výdaje na vodní hospodářství624 373 000
Podpora neziskovým organizacím63 500 000
Výdaje na činnosti spojené se správou majetku po zrušení Pozemkového fondu ČR974 000 000
Ostatní výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost5 808 322 000
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci1749 991000
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)595 082 000
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb17 293 000
Platy zaměstnanců v pracovním poměru1 733 957 000
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů2)768 472 000
v tom: ze státního rozpočtu celkem768 472 000
v tom:) institucionální podpora celkem3379 823 000
účelová podpora celkem3)388 649 000
podíl prostředků zahraničních programů2)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací4)388 649 000
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků4)283 908 000
Vratký přeplatků splátek návratných finančních výpomocí poskytnutých v letech 1991 až 1995 včetně1 500 000
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.2 200 000
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem250 260 000
v tom: ze státního rozpočtu37 541000
podíl rozpočtu Evropské unie212 719 000
Výdaje na společnou zemědělskou politiku celkem31486 532 000
v tom: přímé platby - předfinancování ze státního rozpočtu22 800 000 000
přímé platby - dofinancování ze státního rozpočtu0
podpora venkova - ze státního rozpočtu2 201634 000
podpora venkova - podíl rozpočtu Evropské unie6 005 788 000
společná organizace trhu - ze státního rozpočtu72 907 000
společná organizace trhu - podíl rozpočtu Evropské unie406 203 000
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem2 881932 000
Souhrnné ukazatele
Celkové příjmy35 606 060 000
Celkové výdaje44 334 753 000
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy5)6 200 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem35 599 860 000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem212 719 000
příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem26 390 991 000
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem8 996 150 000
Specifické ukazatele - výdaje
Podpora agropotravinářského komplexu33 384 282 000
v tom: dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu31 686 532 000
ostatní výdaje1 697 750 000
Dotace na činnost Státního zemědělského intervenčního fondu1600 000 000
v tom: dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu na činnost1400 000 000
ostatní dotace200 000 000
Podpora lesního hospodářství250 000 000
Podpora vodního hospodářství2 254 649 000
v tom: výdaje na projekty spolufinancované z Evropské investiční banky1 630 276 000
ostatní výdaje na vodní hospodářství624 373 000
Podpora neziskovým organizacím63 500 000
Výdaje na činnosti spojené se správou majetku po zrušení Pozemkového fondu ČR974 000 000
Ostatní výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost5 808 322 000
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci1749 991000
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)595 082 000
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb17 293 000
Platy zaměstnanců v pracovním poměru1 733 957 000
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů2)768 472 000
v tom: ze státního rozpočtu celkem768 472 000
v tom: institucionální podpora celkem3)379 823 000
účelová podpora celkem3)388 649 000
podíl prostředků zahraničních programů2)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací4)388 649 000
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků4)283 908 000
Vratký přeplatků splátek návratných finančních výpomocí poskytnutých v letech 1991 až 1995 včetně1 500 000
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.2 200 000
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem250 260 000
v tom: ze státního rozpočtu37 541000
podíl rozpočtu Evropské unie212 719 000
Výdaje na společnou zemědělskou politiku celkem31 686 532 000
v tom: přímé platby - předfinancování ze státního rozpočtu22 800 000 000
přímé platby - dofinancování ze státního rozpočtu0
podpora venkova - ze státního rozpočtu2 401 634 000
podpora venkova - podíl rozpočtu Evropské unie6 005 788 000
společná organizace trhu - ze státního rozpočtu72 907 000
společná organizace trhu - podíl rozpočtu Evropské unie406 203 000
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem2 881932 000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

strana 24

strana 25

Ukazatele kapitoly 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

v Kč
Souhrnné ukazatele
Celkové příjmy17 841765 000
Celkové výdaje140 411693 000
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy5)400 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem17 841365 000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem17 645 813 000
příjmy z prostředků finančních mechanismů106 000 000
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem89 552 000
Specifické ukazatele - výdaje
Věda a vysoké školy43 561056 000
v tom: vysoké školy21803 802 000
výzkum, vývoj a inovace21757 254 000
Výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací85 232 526 000
Podpora činnosti v oblasti mládeže206 073 000
Podpora činnosti v oblasti sportu2 982 784 000
v tom: sportovní reprezentace1 065 160 000
všeobecná sportovní činnost1917 624 000
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů mimo výzkum, vývoj a inovace6 829 549 000
Ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu1 599 705 000
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci785 934 000
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)261232 000
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb6 039 000
Platy zaměstnanců v pracovním poměru603 616 000
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů2)21757 254 000
v tom: ze státního rozpočtu celkem9 779 203 000
v tom: institucionální podpora celkem3)6 939 161000
účelová podpora celkem3)2 840 042 000
podíl prostředků zahraničních programů2)11978 051000
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací4)875 102 000
Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum4)1 165 308 000
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků4)4 992 754 000
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji4)651999 000
Zahraniční rozvojová spolupráce120 000 000
Program sociální prevence a prevence kriminality8 134 000
Program protidrogové politiky12 196 000
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity19 873 000
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem19 890 886 000
v tom: ze státního rozpočtu2 245 073 000
podíl rozpočtu Evropské unie17 645 813 000
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem123 270 000
v tom: ze státního rozpočtu17 270 000
podíl prostředků finančních mechanismů106 000 000
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem3 102 130 000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

strana 26

strana 27

Ukazatele kapitoly 334 Ministerstvo kultury

v Kč
Souhrnné ukazatele
Celkové příjmy1772 020 000
Celkové výdaje8 889 694 000
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy5)10 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1772 010 000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem1 507 254 000
příjmy z prostředků finančních mechanismů142 000 000
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem122 756 000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem470 992 000
Výdaje dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi1444 753 000
v tom: finanční náhrada0
příspěvek na podporu činnosti dotčených církví a náboženských společností1444 753 000
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury307 672 000
v tom: Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení13 278 000
neinvestiční výdaje na programy spolufinancované z Evropské unie
mimo Informační systém programového financování
29 901000
ostatní výdaje spojené s činností úřadu264 493 000
Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury5 948 134 000
v tom: příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím3 068 229 000
Program péče o národní kulturní poklad539 127 000
Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení2 308 778 000
společné projekty spolufinancované z prostředků finančního mechanismu
EHP/Norsko mimo Informační systém programového financování
32 000 000
Kulturní služby, podpora živého umění280 410 000
v tom: Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních
symfonických orchestrů a pěveckých sborů
37 130 000
Kulturní aktivity194 481000
Veřejné informační služby knihoven48 799 000
Záchrana a obnova kulturních památek409 517 000
v tom: Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví26 245 000
ostatní programy na záchranu a obnovu kulturních památek383 272 000
Podpora kultury národnostních menšin21216 000
v tom: Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity1010 000
ostatní podpora kulturních aktivit národnostních menšin20 206 000
Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení
a církví a náboženských společností
7 000 000
Podpora filmové produkce0
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci132 912 000
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)43 572 000
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 201 000
Platy zaměstnanců v pracovním poměru120 003 000
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných
z prostředků zahraničních programů2)
470 992 000
v tom: ze státního rozpočtu celkem470 992 000
v tom: institucionální podpora celkem3)72 244 000
účelová podpora celkem3)398 748 000
podíl prostředků zahraničních programů2)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací4)398 748 000
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků4)69 969 000
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity1010 000
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.50 000
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem1 776 629 000
v tom: ze státního rozpočtu269 375 000
podíl rozpočtu Evropské unie1 507 254 000
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních
mechanismů celkem
142 000 000
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl prostředků finančních mechanismů142 000 000
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem2 894 428 000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

strana 28

strana 29

Ukazatele kapitoly 335 Ministerstvo zdravotnictví

v Kč
Souhrnné ukazatele
Celkové příjmy533 057 000
Celkové výdaje6 455 837 000
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy5)9 200 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem523 857 000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem371 279 000
příjmy z prostředků finančních mechanismů130 778 000
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem21800 000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na státní správu1 795 826 000
Výzkum a vývoj ve zdravotnictví1 221 191 000
Ústavní péče973 566 000
Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví1 000 508 000
Zdravotnické programy761400 000
Ostatní činnosti ve zdravotnictví703 346 000
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci1 001 855 000
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)340 617 000
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb9 726 000
Platy zaměstnanců v pracovním poměru972 376 000
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných
z prostředků zahraničních programů2)
1 221 191 000
v tom: ze státního rozpočtu celkem1 221 191 000
v tom: institucionální podpora celkem3)402 424 000
účelová podpora celkem3)818 767 000
podíl prostředků zahraničních programů2)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací4)818 767 000
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků4)381 735 000
Zahraniční rozvojová spolupráce3 000 000
Program sociální prevence a prevence kriminality50 000
Program protidrogové politiky16 347 000
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.7 000 000
Výdaje na očkování a Pandemický plán České republiky7)20 000 000
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem404 423 000
v tom: ze státního rozpočtu33 144 000
podíl rozpočtu Evropské unie371 279 000
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků
finančních mechanismů celkem
149 202 000
v tom:ze státního rozpočtu18 424 000
podíl prostředků finančních mechanismů130 778 000
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem1 279 134 000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

7) výdaje na očkovací látky pro pravidelné, zvláštní a mimořádné očkování podle § 49 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a výdaje na zabezpečení Pandemického plánu České republiky pro případ pandemie chřipky stanovené usnesením vlády

strana 30

strana 31

Ukazatele kapitoly 336 Ministerstvo spravedlnosti

v Kč
Souhrnné ukazatele
Celkové příjmy3 042 445 000
Celkové výdaje21349 417 000
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy5)0
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti722 796 000
v tom: pojistné na důchodové pojištění645 000 000
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti77 796 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem2 319 649 000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem112 733 000
příjmy z prostředků finančních mechanismů77 074 000
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem2 129 842 000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdajový blok - Výdaje justiční část13 118 772 000
v tom: platy soudců2 996 144 000
platy státních zástupců1097 341000
ostatní výdaje justiční části9 025 287 000
Výdajový blok - Výdaje vězeňská část8 230 645 000
v tom: dávky důchodového pojištění743 698 000
ostatní sociální dávky712 364 000
ostatní výdaje vězeňské části6 774 583 000
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci10 297 283 000
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)3 537 052 000
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb102 806 000
Platy zaměstnanců v pracovním poměru3 816 535 000
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru2 184 057 000
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů1097 341000
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných
z prostředků zahraničních programů2)
0
v tom:ze státního rozpočtu celkem0
v tom: institucionální podpora celkem3)0
účelová podpora celkem3)0
podíl prostředků zahraničních programů2)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací4)0
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků4)0
Program sociální prevence a prevence kriminality8 025 000
Program protidrogové politiky6 320 000
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.300 000
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem133 858 000
v tom: ze státního rozpočtu21 125 000
podíl rozpočtu Evropské unie112 733 000
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních
mechanismů celkem
93 736 000
v tom: ze státního rozpočtu16 662 000
podíl prostředků finančních mechanismů77 074 000
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem1 299 280 000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

strana 32

Ukazatele kapitoly 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

v Kč
Souhrnné ukazatele
Celkové příjmy571 000
Celkové výdaje159 064 000
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem571 000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem571 000
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu osobních údajů159 064 000
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci44 464 000
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)15 118 000
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb424 000
Platy zaměstnanců v pracovním poměru34 244 000
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů8 165 000
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem672 000
v tom: ze státního rozpočtu101000
podíl rozpočtu Evropské unie571 000
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem18 836 000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 33

Ukazatele kapitoly 344 Úřad průmyslového vlastnictví

v Kč
Souhrnné ukazatele
Celkové příjmy186 520 000
Celkové výdaje158 422 000
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy5)75 000 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem111520 000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem1 520 000
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem110 000 000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu průmyslového vlastnictví158 422 000
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci75 615 000
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)25 637 000
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb749 000
Platy zaměstnanců v pracovním poměru74 832 000
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem1900 000
v tom: ze státního rozpočtu380 000
podíl rozpočtu Evropské unie1520 000
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem34 570 000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

strana 34

Ukazatele kapitoly 345 Český statistický úřad

v Kč
Souhrnné ukazatele
Celkové příjmy112 398 000
Celkové výdaje1012 920 000
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem112 398 000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem109 338 000
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem3 060 000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu1012 920 000
v tom: výdaje na volby a referenda0
výdaje na Sčítání lidu, domů a bytů0
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu1012 920 000
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci507 660 000
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)172 517 000
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb4 688 000
Platy zaměstnanců v pracovním poměru467 043 000
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů1554 000
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem131442 000
v tom: ze státního rozpočtu22 104 000
podíl rozpočtu Evropské unie109 338 000
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem217 456 000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 35

Ukazatele kapitoly 346 Český úřad zeměměřický a katastrální

v Kč
Souhrnné ukazatele
Celkové příjmy476 385 000
Celkové výdaje2 689 754 000
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy5)330 000 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem146 385 000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem16 385 000
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem130 000 000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního2 689 754 000
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci1 423 867 000
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)484 129 000
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb14 306 000
Platy zaměstnanců v pracovním poměru1 421 891 000
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem20 337 000
v tom: ze státního rozpočtu3 952 000
podíl rozpočtu Evropské unie16 385 000
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem237 097 000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

strana 36

Ukazatele kapitoly 348 Český báňský úřad

v Kč
Souhrnné ukazatele
Celkové příjmy2 600 000
Celkové výdaje122 591 000
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem2 600 000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem2 600 000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého báňského úřadu122 591000
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci77 210 000
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)26 252 000
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb772 000
Platy zaměstnanců v pracovním poměru77 125 000
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem5 736 000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 37

Ukazatele kapitoly 349 Energetický regulační úřad

v Kč
Souhrnné ukazatele
Celkové příjmy205 967 000
Celkové výdaje198 950 000
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy5)201467 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem4 500 000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem4 500 000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Energetického regulačního úřadu198 950 000
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci85 989 000
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)29 236 000
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb839 000
Platy zaměstnanců v pracovním poměru82 322 000
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů1 569 000
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem37 880 000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

strana 38

Ukazatele kapitoly 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

v Kč
Souhrnné ukazatele
Celkové příjmy10 298 000
Celkové výdaje230 187 000
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy5)4 500 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem5 798 000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem4 798 000
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1000 000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže230 187 000
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci95 299 000
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)32 402 000
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb935 000
Platy zaměstnanců v pracovním poměru88 090 000
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů5 394 000
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.100 000
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem5 645 000
v tom:ze státního rozpočtu847 000
podíl rozpočtu Evropské unie4 798 000
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem33 000 000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

strana 39

Ukazatele kapitoly 355 Ústav pro studium totalitních režimů

v Kč
Souhrnné ukazatele
Celkové příjmy3 500 000
Celkové výdaje152 205 000
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem3 500 000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem3 500 000
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů vlastního Ústavu pro studium totalitních režimů86 983 000
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Archivu bezpečnostních složek65 222 000
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci75 626 000
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)25 628 000
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb717 000
Platy zaměstnanců v pracovním poměru71 679 000
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem4 118 000
v tom: ze státního rozpočtu618 000
podíl rozpočtu Evropské unie3 500 000
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem4 140 000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 40

Ukazatele kapitoly 358 Ústavní soud

v Kč
Souhrnné ukazatele
Celkové příjmy0
Celkové výdaje155 356 000
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ústavního soudu155 356 000
v tom: platy soudců20 266 000
náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (zákon č. 236/1995 Sb.)2 888 000
ostatní výdaje na zajištění činnosti Ústavního soudu132 202 000
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci77 862 000
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)25 893 000
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb723 000
Platy zaměstnanců v pracovním poměru52 042 000
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem20 050 000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 41

Ukazatele kapitoly 361 Akademie věd České republiky

v Kč
Souhrnné ukazatele
Celkové příjmy300 000
Celkové výdaje4 449 192 000
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem300 000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
příjmy z prostředků finančních mechanismů0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem300 000
Specifické ukazatele - výdaje
Infrastruktura výzkumu4 411 841000
Programy výzkumu37 351000
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci37 766 000
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)12 841 000
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb367 000
Platy zaměstnanců v pracovním poměru36 714 000
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků
zahraničních programů2)
4 449 192 000
v tom: ze státního rozpočtu celkem4 449 192 000
v tom: institucionální podpora celkem3)4 411841000
účelová podpora celkem3)37 351000
podíl prostředků zahraničních programů2)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací4)0
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků4)3 108 674 000
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl prostředků finančních mechanismů0

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

strana 42

Ukazatele kapitoly 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

v Kč
Souhrnné ukazatele
Celkové příjmy5 200 000
Celkové výdaje53 633 000
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 5)2 700 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem2 500 000
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem2 500 000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání celkem53 633 000
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci23 910 000
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)8 130 000
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb135 000
Platy zaměstnanců v pracovním poměru13 492 000
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem1450 000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

strana 43

Ukazatele kapitoly 374 Správa státních hmotných rezerv

v Kč
Souhrnné ukazatele
Celkové příjmy130 000 000
Celkové výdaje1761799 000
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem130 000 000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem130 000 000
Specifické ukazatele - výdaje
Civilní připravenost na krizové stavy1742 009 000
Zabezpečení potřeb ozbrojených sil19 790 000
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci119 651000
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)40 388 000
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 184 000
Platy zaměstnanců v pracovním poměru118 421000
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.1 742 309 000
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem75 000 000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 44

Ukazatele kapitoly 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

v Kč
Souhrnné ukazatele
Celkové příjmy100 700 000
Celkové výdaje353 920 000
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy5)100 300 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem400 000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
příjmy z prostředků finančních mechanismů0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem400 000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Státního úřadu pro jadernou bezpečnost353 920 000
v tom: výdaje Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na výkon funkcí322 590 000
výdaje Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na rozvojové programy31330 000
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci99 675 000
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)33 890 000
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb996 000
Platy zaměstnanců v pracovním poměru99 485 000
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných
z prostředků zahraničních programů2)
0
v tom: ze státního rozpočtu celkem0
v tom: institucionální podpora celkem3)0
účelová podpora celkem3)0
podíl prostředků zahraničních programů2)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací4)0
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků4)0
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.2 300 000
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl prostředků finančních mechanismů0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem111948 000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

strana 45

Ukazatele kapitoly 376 Generální inspekce bezpečnostních sborů

v Kč
Souhrnné ukazatele
Celkové příjmy42 912 000
Celkové výdaje277 267 000
Specifické ukazatele - příjmy
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti42 912 000
v tom: pojistné na důchodové pojištění38 321000
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti4 591 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Generální inspekce bezpečnostních sborů270 867 000
Sociální dávky6 400 000
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci140 716 000
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)47 254 000
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1390 000
Platy zaměstnanců v pracovním poměru16 662 000
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru122 320 000
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem27 410 000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 46

Ukazatele kapitoly 377 Technologická agentura České republiky

v Kč
Souhrnné ukazatele
Celkové příjmy0
Celkové výdaje2 556 487 000
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje Kanceláře Technologické agentury ČR99 030 000
Dotace jiným subjektům2 457 457 000
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci29 184 000
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)8 880 000
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb178 000
Platy zaměstnanců v pracovním poměru17 760 000
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů2)2 556 487 000
v tom: ze státního rozpočtu celkem2 556 487 000
v tom: institucionální podpora celkem3)99 030 000
účelová podpora celkem3)2 457 457 000
podíl prostředků zahraničních programů2)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací4)2 457 457 000
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

strana 47

Ukazatele kapitoly 381 Nejvyšší kontrolní úřad

v Kč
Souhrnné ukazatele
Celkové příjmy339 000
Celkové výdaje507 321000
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem339 000
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem339 000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Nejvyššího kontrolního úřadu507 321000
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci239 004 000
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)82 384 000
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb2 187 000
Platy zaměstnanců v pracovním poměru218 700 000
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem48 700 000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 48

Ukazatele kapitoly 396 Státní dluh

v Kč
Souhrnné ukazatele
Celkové příjmy3 800 000 000
Celkové výdaje67 850 168 000
Financování
Zvýšení stavu státních dluhopisů99 932 924 000
Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů1 630 276 000
Změna stavu na účtech státních finančních aktiv8)-1563 200 000
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem3 800 000 000
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem3 800 000 000
Specifické ukazatele - výdaje
Obsluha státního dluhu67 850 168 000
Průřezové ukazatele
Souhrnné ukazatele
Celkové příjmy6 800 000 000
Celkové výdaje64 350 168 000
Financování
Zvýšení stavu státních dluhopisů99 932 924 000
Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů1 630 276 000
Změna stavu na účtech státních finančních aktiv8)-1563 200 000
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem6 800 000 000
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem6 800 000 000
Specifické ukazatele - výdaje
Obsluha státního dluhu64 350 168 000
Průřezové ukazatele

8) včetně jaderného účtu a zvláštního účtu rezervy pro důchodovou reformu

strana 49

Ukazatele kapitoly 397 Operace státních finančních aktiv

v Kč
Souhrnné ukazatele
Celkové příjmy3 261000 000
Celkové výdaje1 697 800 000
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy9)1 400 000 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1861000 000
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem10)1861000 000
Specifické ukazatele - výdaje
Transfery do jiných kapitol1 160 000 000
v tom: transfery pro výdaje státu na sociální politiku0
transfery na výdaje vyvolané zánikem věcných břemen na restituovaném majetku100 000 000
transfery na odstranění povodňových škod vzniklých v roce 2006 a na nová protipovodňová opatření0
ostatní transfery do jiných kapitol1 060 000 000
Výdaje na financování nakládání s radioaktivními odpady232 800 000
Ostatní výdaje305 000 000
Průřezové ukazatele

9) zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - odvody od původců radioaktivních odpadů na jaderný účet

10) zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - včetně ostatních příjmů na jaderném účtu a zvláštním účtu rezervy pro důchodovou reformu

strana 50

Ukazatele kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa

v Kč
Souhrnné ukazatele
Celkové příjmy567 296 542 000
Celkové výdaje136 596 337 000
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy5)550 602 080 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem16 694 462 000
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem16 694 462 000
Specifické ukazatele - výdaje
Vládní rozpočtová rezerva3 570 141 900
Rezerva na řešení krizových situací, jejich předcházení a odstraňování jejich následků (zákon č. 240/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)100 000 000
Rezerva na mimořádné výdaje podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému100 000 000
Stavební spoření5 700 000 000
Podpora exportu; majetková újma; státní záruky; investiční pobídky7 442 729 000
Sociální výdaje; náhrady; neziskové a podobné organizace8 592 590 000
Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů (s výjimkou hlavního města Prahy) - viz příloha č. 51035 651000
Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích (s výjimkou hlavního města Prahy) - viz příloha č. 67 429 750 100
Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy - viz příloha č. 7813 410 000
Další prostředky pro územní samosprávné celky333 000 000
Transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně53 183 600 000
Ostatní výdaje11711465 000
Odvody do rozpočtu Evropské unie36 000 000 000
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem445 000 000
Prostředky na odstraňování důsledků povodní a na následnou obnovu139 000 000
Výdaje vzniklé v průběhu roku, které nelze věcně zařadit do ostatních specifických ukazatelů0
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci444 444 000
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)151112 000
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb4 444 000
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů107 600 000
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem445 000 000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Příloha č. 5 k zákonu č. 504/2012 Sb.

FINANČNÍ VZTAHY STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM KRAJŮ (s výjimkou hlavního města Prahy)

v Kč
KRAJPříspěvek na výkon státní správy celkemÚhrn
Středočeský113 559 000113 559 000
Jihočeský77 868 00077 868 000
Plzeňský69 925 00069 925 000
Karlovarský50 378 00050 378 000
Ústecký87 329 00087 329 000
Liberecký60 887 00060 887 000
Královéhradecký72 303 00072 303 000
Pardubický65 975 00065 975 000
Kraj Vysočina65 975 00065 975 000
Jihomoravský111100 000111100 000
Olomoucký73 669 00073 669 000
Zlínský73 554 00073 554 000
Moravskoslezský113 129 000113 129 000
Úhrn1 035 651 0001 035 651 000

Kritéria pro stanovení příspěvku na výkon státní správy:

- Pro rok 2013 nebyl objem příspěvku valorizován.

- Výchozí základnou pro výpočet příspěvku na výkon státní správy pro rok 2013 byl objem příspěvku v roce 2012.

Příloha č. 6 k zákonu č. 504/2012 Sb.

FINANČNÍ VZTAHY STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM OBCÍ V ÚHRNECH PO JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH (s výjimkou hlavního města Prahy)

v Kč
KRAJÚčelové dotace na běžné výdaje a příspěvkyÚhrn
dotace na vybraná zdravotnická zařízení
*)
příspěvek na výkon státní správy
**)
Středočeský1 053 806 4001 053 806 400
Jihočeský510 684 100510 684 100
Plzeňský9 307 000482 776 700492 083 700
Karlovarský234 956 800234 956 800
Ústecký600 995 900600 995 900
Liberecký4 653 000328 972 900333 625 900
Královéhradecký440 198 400440 198 400
Pardubický418 486 600418 486 600
Kraj Vysočina430 928 600430 928 600
Jihomoravský5 584 0001 009 924 1001 015 508 100
Olomoucký476 989 900476 989 900
Zlínský463 147 500463 147 500
Moravskoslezský9 307 000949 031200958 338 200
Úhrn28 851 0007 400 899 1007 429 750 100

*) účelové dotace podléhající finančnímu vypořádání za rok 2013

**) viz příloha č. 8 - Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze

Příloha č. 7 k zákonu č. 504/2012 Sb.

FINANČNÍ VZTAH STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

v Kč
Příspěvek na výkon státní správy*)813 410 000
Úhrn813 410 000

*) viz příloha č. 8 - Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správ) jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze

Příloha č. 8 k zákonu č. 504/2012 Sb.

Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze

1. Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím1)

A) Obce (s výjimkou obcí s rozšířenou působností)

Výše příspěvku (P) se stanoví jako součet částek vypočítaných podle rozsahu působnosti na základě níže uvedeného vzorce2)3).

Vzorec:

B
P = ———— × SO
A+√SO

Výše příspěvku4) je závislá:

- na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy,

- na velikosti správního obvodu (SO)5) vyjádřené počtem obyvatel.

Hodnoty koeficientů „A“ a „B“ jsou stanoveny v závislosti na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy a na celkovém objemu finančních prostředků pro daný rozsah působnosti (např. u obce, která je matričním úřadem, se sčítají dvě částky vypočítané na základě dosazení koeficientů „A“ a „B“ uvedených v tabulce v řádcích 1 a 2 do výše uvedeného vzorce).

Ř.Rozsah působnostiAB
1Základní působnost37,192984226849363,486
2Působnost matričního úřadu156,545207615415649,93
3Působnost stavebního úřadu79,6438832313651966,35
4Působnost pověřeného obecního úřadu294,034454330603755,44

Celková částka příspěvku zjištěná výše uvedeným propočtem se dle matematických zásad zaokrouhluje na celé stokoruny.

B) Obce s rozšířenou působností

Výše příspěvku se stanoví jako součet částek vypočtených podle vzorce 1 a vzorce 2.3)6)7) U některých obcí se navíc přičte částka uvedená v části C).

Vzorec 1:

B
P1 = ———— × SO
A+√SO

Vzorec 2:

SC
P2 = C × ( 1 - —— ) × SO
SO

Výše příspěvku8) je závislá:

- na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy,

- na velikosti správního obvodu (SO)5) vyjádřené počtem obyvatel,

- na podílu velikosti správního centra a velikosti správního obvodu, kde velikost správního centra (SC)5) je vyjádřená počtem trvale bydlících obyvatel obce.

Hodnoty koeficientů „A“, „B“ a „C“ jsou stanoveny v závislosti na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy a na celkovém objemu finančních prostředků pro daný rozsah působnosti a činí:

Rozsah působnostiABC
Základní působnost51,616236511049236,450
Působnost matričního úřadu188,15503156129265,0235139,847748
Působnost stavebního úřadu52,364250424782091,8549503,536255
Působnost pověřeného obecního úřadu62,839435278737025,6812115,63996
Působnost obce s rozšířenou působností3,2561888133857031,56529827,05584

C) Obce s rozšířenou působností se zvláštním postavením

ObecVýše příspěvku v Kč
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav9)7 633 994
Černošice9)7 633 994
Nýřany9)7 633 994
Šlapanice9)7 633 994
Brno10)11)177 188 063
Ostrava10)128 003 357
Plzeň10)25 879 105

Pro rok 2013 byl odstraněn mimořádný příspěvek pro obce s rozšířenou působností Jablunkov a Jeseník, který měl původně kompenzovat pokles příspěvku u těchto obcí v souvislosti s přechodem na novou metodiku v roce 2010. Tento krok vede k odstranění výjimky a jednotnému rozdělení příspěvku pro obce s rozšířenou působností.

Celková částka příspěvku zjištěná výše uvedeným propočtem se dle matematických zásad zaokrouhluje na celé stokoruny.

2. Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy hlavnímu městu Praze12)

A) Výkon působnosti dle § 31 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

Východiskem pro objem příspěvku na výkon státní správy pro rok 2013 je výsledná částka příspěvku pro rok 2012.

B) Výkon působnosti dle § 31 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

Výše příspěvku se stanoví na základě pevné sazby na každých 100 obyvatel trvale bydlících v území, v němž hlavní město Praha vykonává státní správu. Příspěvek je tedy násobkem pevné sazby a jedné setiny celkového počtu obyvatel v území. Sazba pro rok 2013 je stanovena, stejně jako v roce 2012, ve výši 61 063 Kč. Meziroční pokles příspěvku oproti roku 2012 je výsledkem poklesu počtu obyvatel hl. m. Prahy.

Celková výše příspěvku na výkon státní správy pro hlavní město Praha je dána součtem částek získaných postupem daným v části 2.A) a 2.B). Takto zjištěná hodnota zaokrouhlená na celé tisícikoruny podle matematických zásad představuje příspěvek na výkon státní správy pro hl. m. Prahu pro rok 2013.

1) § 62 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

2) do vzorce se dosazuje počet obyvatel správního obvodu vyjádřený v tisících; u základní působnosti, kde správní obvod je menší než 300 obyvatel, je pro účely vypočtu příspěvku podle vzorce stanoven správní obvod na 300 obyvatel

3) příspěvky se podle rozsahu působnosti obce sčítají; u obcí s výjimkou obcí s rozšířenou působností došlo k návratu k principu kumulovaného výpočtu příspěvku, aby bylo možné identifikovat náklady na přenesenou působnost u jednotlivých kategorií obcí

4) pro rok 2013 nebyl objem příspěvku valorizován; meziroční změny ve výši příspěvku jsou především výsledkem změn postupu propočtu a uplatněných koeficientů, v případě základní působnosti příspěvek představuje cca 90 % loňské výše, tzn. i nadále činí minimálně několik desítek tisíc Kč; změnu výše příspěvku meziročně ovlivnily také změny v počtech obyvatel

5) velikost správních obvodů je propočtena na počty obyvatel obcí podle bilance obyvatel České republiky k 1. 1. 2012 vydané CSU, podle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, v platném znění a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění

6) do vzorce 1 a vzorce 2 se dosazuje počet obyvatel správního obvodu (správního centra) vyjádřený v tisících; v případě, že správní obvod obce s rozšířenou působností je menší než 15 tis. obyvatel, je pro účely výpočtu příspěvku podle vzorce 1 stanoven správní obvod na 15 tis. obyvatel

7) výpočet podle vzorce 1 a vzorce 2 se nepoužije pro stanovení výše příspěvku u hlavního města Prahy

8) pro rok 2013 nebyl objem příspěvku valorizován; zohledněna byla meziroční změna počtu obyvatel v ČR

9) § 2 odst. 2 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, pro rok 2013 došlo k navýšení příspěvku o 3 950 tis. Kč z důvodu nárůstu výdajů na provoz druhého pracoviště obecního úřadu

10) obce, které vykonávaly do 31. 12. 2002 působnost okresního úřadu podle § 10 zákona č. 147/2000 Sb., o okresních úřadech

11) § 3 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů

12) § 31 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

Příloha č. 9 k zákonu č. 504/2012 Sb.

Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2013 a způsobu kontroly jejich využití

[podle § 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů]

1. Obecné podmínky

(1) Podle těchto „Závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2013 a způsobu kontroly jejich využití“ (dále jen „pravidla“) se poskytují finanční příspěvky (dále jen „příspěvky“) na

a) obnovu lesů poškozených imisemi,

b) obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů,

c) sdružování vlastníků lesů malých výměr1)

d) ekologické a k přírodě šetrné technologie,

e) (neobsazeno)

f) (neobsazeno)

g) vybrané činnosti mysliveckého hospodaření2),

h) zpracování lesního hospodářského plánu3) (dále jen „plán“),

i) ostatní hospodaření v lesích,

j) (neobsazeno)

k) chov a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých dravců2).

(2) Příspěvky podle odstavce 1 písm. a) až i) poskytuje

a) Ministerstvo životního prostředí, jde-li o pozemky v národních parcích a jejich ochranných pásmech4),

b) Ministerstvo obrany, jde-li o pozemky důležité pro obranu státu5),

c) Ministerstvo zemědělství, jde-li o příspěvky podle odstavce 1 písm. g), h) a i) a o příspěvky podle odstavce 1 písm. d) na předmět příspěvku vyklizování nebo přibližování dříví koněm v lesním porostu a současně se jedná o pozemky neuvedené v písm. a) a b) tohoto odstavce.

(3) Příspěvky podle odst. 1 písm. k) poskytuje Ministerstvo zemědělství.

(4) V případě, že pozemky jsou ve spoluvlastnictví více osob, je žadatelem o příspěvek vždy osoba, která

a) má většinový spoluvlastnický podíl6), nebo

b) je zmocněna písemnou ověřenou plnou mocí dalšími spoluvlastníky, kteří mají spolu se žadatelem na pozemku většinový podíl počítaný podle velikosti podílů.

(5) Pokud je žadatelem nájemce, přikládá k žádosti nájemní smlouvu, která musí obsahovat i souhlas vlastníka pozemku s poskytnutím příspěvku nájemci, v případě investičního příspěvku i způsob nakládání s pořízenou investicí. Souhlas s poskytnutím příspěvku není nutný k žádosti podle písmene g).

(6) Pokud je pozemek, na který je žádán příspěvek, na území národního parku, přikládá žadatel k žádosti stanovisko správy národního parku.

(7) Příspěvky jsou poskytovány sazbou na technickou jednotku (dále jen „sazbové příspěvky“) nebo na základě vyúčtování skutečně vynaložených nákladů (dále jen „nákladové příspěvky“). Rozhodujícím dokladem pro přiznání sazbových příspěvků je dodržení účelu a podmínek stanovených v pravidlech a v rozhodnutí, skutečně vynaložené náklady se u sazbových příspěvků neprokazují.

(8) Žadatel vypočte požadovanou výši příspěvku způsobem uvedeným u příslušného předmětu příspěvku a zaokrouhluje ji vždy na celé koruny dolů.

(9) Příspěvek se neposkytne v případě, že

a) žadatel v době podání žádosti o poskytnutí příspěvku podle části 2. písmen A, B, C, D a I nehospodaří podle platného plánu nebo podle převzaté platné lesní hospodářské osnovy,

b) celková výše příspěvku vypočtená podacím místem je nižší než 1 000 Kč.

(10) Žádost o poskytnutí příspěvku, jakož i vyúčtování příspěvku podle těchto pravidel podává žadatel podacímu místu. Podacím místem se rozumí

a) jde-li o pozemky podle odstavce 2 písm. a), odbor výkonu státní správy Ministerstva životního prostředí, v jehož územním obvodu se nachází předmětný pozemek,

b) jde-li o pozemky podle odstavce 2 písm. b), Ministerstvo obrany,

c) jde-li o pozemky podle odstavce 2 písm. c), krajský úřad, do jehož územní působnosti patří katastrální území, na němž se pozemky nacházejí; nacházejí-li se pozemky v územní působnosti dvou nebo více krajů, je příslušný ten krajský úřad, v jehož územní působnosti se nachází největší část honitby; v případě příspěvku dle části 2, písm. H je příslušný ten krajský úřad, v jehož územní působnosti se nachází největší část lesního hospodářského celku (LHC), pro který je zpracován lesní hospodářský plán,

d) u příspěvku podle odst. 1 písm. k), krajský úřad, v jehož územní působnosti se nachází trvalé bydliště majitele loveckého psa, resp. majitele loveckého dravce.

(11) Podací místo zaeviduje žádost dnem přijetí.

(12) Je-li předložená žádost neúplně nebo nesprávně vyplněna, vyzve podací místo žadatele k odstranění nedostatků. Pokud žadatel neodstraní všechny uvedené nedostatky do 30 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy, bude žádost zamítnuta. Zařazení žádosti do pořadí pro projednání bude provedeno až po odstranění všech nedostatků.

(13) Žádosti jsou projednávány podacím místem v pořadí, v jakém byly zaregistrovány.

(14) Příspěvky jsou přiznávány do vyčerpání finančních limitů stanovených podacímu místu příslušným ministerstvem podle odstavce 2 a odstavce 3 pro jednotlivá písmena příspěvků.

(15) Žadatel je o přiznání příspěvku vyrozuměn podacím místem formou rozhodnutí. Na toto rozhodování se nevztahují obecné předpisy o správním řízení7)8). V případě neposkytnutí příspěvku podací místo tuto skutečnost písemně oznámí žadateli s uvedením důvodu.

(16) Příspěvky j sou poukazovány bezhotovostně přímo na účet žadatele, a to:

a) u příspěvků poskytovaných podle části 2. písmen A, B, C, D, G odstavec 1, H a Kpo splnění podmínek a po přiznání příspěvku,

b) u příspěvků poskytovaných podle části 2. písmene G odstavec 2 a písmene I na základě předloženého vyúčtování po provedení prací a po přiznání příspěvku.

(17) Je-li poskytnut příspěvek podle těchto pravidel, nelze na stejný předmět příspěvku poskytnout v témže roce jinou podporu z veřejných zdrojů nebo z fondů Evropské unie.

(18) Důvodem k zamítnutí žádosti podle těchto pravidel může být skutečnost, že byla žadateli, v období tří let před doručením žádosti o finanční příspěvek na hospodaření v lesích podacímu místu, pravomocně uložena sankce za porušení lesního zákona.

(19) Kontrola dodržení podmínek stanovených těmito pravidly je vykonávána podle zvláštních právních předpisů9).

(20) Při zjištění, že provedení prací neodpovídá uvedenému rozsahu, účelu nebo kvalitě nebo došlo k neohlášené změně v projektové dokumentaci nebo uvedení nepravdivých údajů, postupuje se podle zvláštního právního předpisu10).

(21) Fyzické osoby, které v rámci svého pracovního nebo obdobného poměru přicházejí do styku s osobními daty žadatelů uvedenými na žádostech, mají povinnost zachovávat mlčenlivost o těchto informacích podle zvláštního právního předpisu11).

(22) Příspěvek může být poskytnut pouze za předpokladu, že žadatel písemně potvrdí na žádosti o příspěvek svým podpisem souhlas se zveřejněním údajů v následujícím rozsahu:

a) jméno popř. jména a příjmení žadatele, popř. obchodní firma; název právnické osoby,

b) identifikační číslo (bylo-li přiděleno),

c) adresa místa trvalého pobytu; adresa místa podnikání,

d) předmět příspěvku,

e) výše poskytnutého příspěvku.

(23) V případě, že žadatel nemůže dodržet skutečnosti uvedené v žádosti a stanovené v rozhodnutí, požádá podací místo o jejich změnu, kterou doloží příslušnými doklady.

(24) Působnosti stanovené krajskému úřadu podle těchto pravidel jsou výkonem přenesené působnosti.

2. Příspěvky

A. Příspěvek na obnovu lesů poškozených imisemi

Předmět příspěvku:

a) přirozená obnova a umělá obnova šíjí,

b) umělá obnova sadbou - první,

c) umělá obnova sadbou - opakovaná,

d) ochrana mladých lesních porostů do stadia jejich zajištění (ochrana kultur proti buřeni, zvěři, klikorohu a myšovitým),

e) zřizování nových oplocenek o výšce minimálně 160 cm za účelem zajištění lesních porostů nebo jejich částí s plošným zastoupením melioračních a zpevňujících dřevin 30 % a vyšším,

f) zlepšování kvality lesní půdy - hnojení k jednotlivým sazenicím při výsadbě.

Sazba příspěvku:

Čís. řád.Předmět příspěvkuTechnické jednotkyIndikaceSazba v pásmu ohrožení
AB
1.Přirozená obnova a umělá obnova šíjí - meliorační a zpevňující dřeviny12)Kč/haAa115 00015 000
- ostatní dřevinyKč/haAa210 00010 000
2.Umělá obnova sadbou - první - meliorační a zpevňující dřevinyKč/sazeniciAb11212
- ostatní dřevinyKč/sazeniciAb288
3.Umělá obnova sadbou - opakovaná

- meliorační a zpevňující dřeviny

- ostatní dřeviny
Kč/sazeniciAc199
Kč/poloodrostekAc23030
Kč/odrostekAc34040
Kč/sazeniciAc477
4.Ochrana mladých lesních porostů - ochrana kultur proti buřeniKč/haAd14 5004 000
- ochrana kultur proti zvěřiKč/haAd23 5002 500
- ochrana kultur proti klikorohuKč/haAd31000700
- ochrana kultur proti myšovitýmKč/haAd42 5002 000
5.Zřizování nových oplocenek o výšce minimálně 160 cm za účelem zajištění lesních porostů nebo jejich částí se zastoupením melioračních a zpevňujících dřevin 30 % a vyššímKč/kmAe170 00070 000
6.Zlepšování kvality lesní půdy - hnojení k jednotlivým sazenicím při výsadběKč/haAf12 0002 000

Kritéria příspěvku:

- pásmo ohrožení A13),

- pásmo ohrožení B13).

Způsob výpočtu příspěvku:

- výše příspěvku se stanoví součinem sazby a množství skutečně provedených technických jednotek (např. ha, počet sazenic, km).

Podmínky přiznání příspěvku:

- příspěvek se neposkytuje na činnosti prováděné v důsledku obnovy po kalamitě, které je možno financovat z prostředků poskytovaných v rámci opatření II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů Programu rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013,

- kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem,

- žadatel hospodaří v souladu s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích,

- přirozená a umělá obnova je pro účely těchto pravidel i zalesnění lesních pozemků, které jsou v plánu nebo osnově označeny jako bezlesí,

- při umělé obnově musí žadatel použít stanovištně a geneticky vhodného a výsadby schopného sadebního materiálu14),

- dodržení parametrů u výsadby schopného materiálu nebo stromků z náletu15),

- příspěvek na přirozenou obnovu a šíji se poskytuje za předpokladu, že na obnovované ploše je alespoň minimální počet jedinců na 1 hektar stanovený pro základní dřevinu16),

- příspěvek na umělou obnovu lesa sadbou se poskytuje nejvýše na 1,3 násobek minimálního počtu jedinců na 1 hektar stanoveného pro základní dřevinu16),

- za první sadbu jsou považovány i podsadby jedlí bělokorou, bukem lesním a javorem klenem, pokud nejsou základní dřevinou,

- příspěvek na poloodrostky a odrostky se poskytuje pouze na dosadby nezajištěných lesních porostů do 30 % obnovované plochy, u prostokořeného materiálu do 500 ks/ha redukované plochy a obalovaného materiálu do 400 ks/ha redukované plochy, za předpokladu provedení mechanické ochrany proti zvěři,

- poloodrostkem se rozumí rostlina vypěstovaná dvojnásobným školkováním, podřezáním kořenů nebo přesazením do obalů, případně kombinací těchto pěstebních výkonů s případně tvarovanou nadzemní částí o výšce od 51 cm do 120 cm,

- odrostkem se rozumí rostlina vypěstovaná minimálně dvojnásobným školkováním, podřezáním kořenů nebo přesazením do obalů, případně kombinací těchto pěstebních výkonů s případně tvarovanou nadzemní částí o výšce od 121 cm do 250 cm,

- příspěvek na ochranu kultur proti buřeni se poskytuje jedenkrát za rok.

Žadatel:

- vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu17)vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.

Základní náležitosti žádosti:

- formulář žádosti podle vzoru v části 3.,

- formulář přílohy k žádosti podle vzoru v části 3.,

- průvodní list použitého reprodukčního materiálu18) pokud je předmětem příspěvku umělá obnova.

Termín podání žádosti o příspěvek:

- na přirozenou obnovu a umělou obnovu šíjí do 28. června 2013,

- v ostatních případech do 3 měsíců po splnění předmětu příspěvku.

Přechodná ustanovení:

- žádosti podané podle platných předpisů pro rok 2012 po 30. září 2012 v zákonné lhůtě mohou být uhrazeny z prostředků roku 2013,

- žádosti roku 2013 podané podle těchto pravidel po 30. září 2013 v zákonné lhůtě mohou být uhrazeny z prostředků roku 2014.

B. Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů

Předmět příspěvku:

- obnova a zajištění lesních porostů v lesích neuvedených v písmenu A :

- přirozená obnova a umělá obnova šíjí,

- umělá obnova sadbou - první,

- umělá obnova sadbou - opakovaná,

- zajištění lesních porostů19) v zákonné lhůtě20),

- výchova lesních porostů:

- přeměna porostů s nevhodnou nebo náhradní dřevinnou skladbou, rekonstrukce porostů po škodách zvěří,

- výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku porostu (prořezávky a předmýtní úmyslná těžba).

Kritéria příspěvku:

- skupina souboru lesních typů dle tabulky „Zařazení souborů lesních typů do skupin“,

- zařazení lesů do kategorie lesů ochranných21) (lesy ochranné),

- zařazení lesů do kategorie lesů zvláštního určení22) s výjimkou lesů v uznaných oborách a v samostatných bažantnicích23) (lesy zvláštního určení),

- zařazení lesů do kategorie lesů hospodářských (lesy hospodářské) 24\ lesy v uznaných oborách a v samostatných bažantnicích23)

- předání nezajištěných kultur při vrácení vlastnického práva nebo obnově užívacího práva oprávněné osobě po 1. lednu 2011 (lesy restituční).

Zařazení souborů lesních typů do skupin:

Skupina1.2.3.
Soubory lesních typů -„SLT“9Z, 9R, 9K, 9Y
8Z, 8Y, 8T, 8S, 8R, 8Q, 8P, 8N, 8M, 8K, 8G8V, 80, 8F, 8A
7Z, 7T, 7R, 7M7K, 7N, 7Q, 7Y7V, 7S, 7P, 7O, 7G, 7F, 7B
6M6L, 6Z, 6Y, 6T6V, 6S, 6R, 6Q, 6P, 6O, 6N, 6K, 6I, 6H, 6G, 6F, 6D, 6B, 6A
5M, 5L5T, 5Q, 5R, 5Z, 5Y5W, 5V, 5U, 5S, 5P, 5O, 5N, 5K, 5J, 5I, 5H, 5G, 5F, 5D, 5C, 5B, 5A
4Z4P, 4M, 4C, 4Q, 4X,4Y4W, 4V, 4S, 4R, 4O, 4N, 4K, 4I, 4H, 4G, 4F, 4D, 4B, 4A
3Z, 3Q, 3N, 3M, 3K, 3L, 3R3P, 3C, 3T, 3X3Y, 3W, 3V, 3U, 3S, 3O, 3J, 3I, 3H, 3G, 3F, 3D, 3B, 3A
2Z, 2X, 2T, 2N, 2M, 2K, 2C, 2Y2A, 2I, 2S, 2Q, 2P2W, 2V, 2O, 2L, 2H, 2G, 2D, 2B
1Z, 1X, 1Q, 1N, 1M, 1K, 1C, 1G, 1T, 1W1A, 1B, 1H, 1I, 1J, 1S1V, 1U, IP, 1O, 1L, 1D
0Z, 0Y, 0X, 0R, 0Q, 0M, OK, 0C, 0T0O, 0G, 0N, 0P

Sazba příspěvku:

Předmět příspěvkuTechnické jednotkyIndikaceKategorie lesůLesy restituční "R"
ochranné "O"zvláštního určení - "U"hospodářské - "H"
Skupina SLTSkupina SLT
1.2.3.1.2.3.
Přirozená obnova a umělá obnova síjí
- meliorační a zpevňující dřevinyKč/haBa112000120001200012000120001200012000-
- základní dřeviny12)Kč/haBa2100001000010000100001000010000--
Umělá obnova sadbou - první
- meliorační a zpevňující dřevinyKč/sazeniciBb19999999-
- základní dřevinyKč/sazeniciBb2665465--
Umělá obnova sadbou-opakovaná
- meliorační a zpevňující dřeviny Kč/sazeniciBc1-------9
Kč/poloodrostekBc230303030303030-
Kč/odrostekBc340404040404040-
- základní dřevinyKč/sazeniciBc4-------7
Zajištění lesních porostů
- meliorační a zpevňující dřevinyKč/haBd134000340002650020000340002650020000-
- základní dřevinyKč/haBd220000200001600080002000016000--
Přeměna porostů, rekonstrukceKč/haBe110000100001000010000100001000010000-
Výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku
- prořezávkyKč/haBf14000400040004000400040004000-
- předmýtní úmyslná těžbaKč/haBf23200320032003200320032003200-

Způsob výpočtu příspěvku:

- výše příspěvku se stanoví součinem sazby a množství skutečně provedených technických jednotek (např. ha, počet sazenic).

Podmínky přiznání příspěvku:

- příspěvek se neposkytuje na činnosti prováděné v důsledku obnovy porostů po kalamitě, které je možno financovat z prostředků poskytovaných v rámci opatření II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů Programu rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013,

- kvalita provedených prací a jejich soulad správními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem,

- žadatel hospodaří v souladu s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích,

- přirozená a umělá obnova je pro účely těchto pravidel i zalesnění lesních pozemků, které jsou v plánu nebo osnově označeny jako bezlesí,

- při umělé obnově musí žadatel použít stanovištně a geneticky vhodného a výsadby schopného sadebního materiálu14),

- dodržení parametrů u výsadby schopného materiálu nebo stromků z náletu15),

- příspěvek na přirozenou obnovu a šíji se poskytuje za předpokladu, že na obnovované ploše je alespoň minimální počet jedinců na 1 hektar stanovený pro základní dřevinu16),

- příspěvek na umělou obnovu lesa sadbou se poskytuje nejvýše na 1,3 násobek minimálního počtu jedinců na 1 hektar stanoveného pro základní dřevinu16),

- za první sadbu jsou považovány i podsadby jedlí bělokorou, bukem lesním a javorem klenem, pokud nejsou základní dřevinou,

- příspěvek na poloodrostky a odrostky se poskytuje pouze na dosadby nezajištěných lesních porostů do 20 % obnovované plochy, u prostokořeného materiálu do 500 ks/ha redukované plochy a obalovaného materiálu do 400 ks/ha redukované plochy, za předpokladu provedení mechanické ochrany proti zvěři,

- poloodrostkem se rozumí rostlina vypěstovaná dvojnásobným školkováním, podřezáním kořenů nebo přesazením do obalů, případně kombinací těchto pěstebních výkonů s případně tvarovanou nadzemní částí o výšce od 51 cm do 120 cm,

- odrostkem se rozumí rostlina vypěstovaná minimálně dvojnásobným školkováním, podřezáním kořenů nebo přesazením do obalů, případně kombinací těchto pěstebních výkonů s případně tvarovanou nadzemní částí o výšce od 121 cm do 250 cm,

- skutečným věkem porostu se rozumí jeho stáří uvedené v plánu nebo osnově s připočtením počtu let od začátku platnosti plánu, respektive osnovy do doby provedení prací, na které je požadován příspěvek,

- příspěvek na výchovu lesních porostů se poskytuje jedenkrát za období platnosti plánu nebo osnovy,

- u předmětu příspěvku „Zajištění lesních porostů v zákonné lhůtě“, bude procento melioračních a zpevňujících dřevin dodrženo ve výši stanovené právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích i v době zajištění, u zajištěné kultury se vykazuje redukovaná plocha pro danou dřevinu v době jejího zajištění,

- příspěvek na zajištění lesních porostů se neposkytuje na porosty, na něž žadatel obdržel podporu nebo pomoc na ochranu porostů ve smyslu zvláštního právního předpisu25),

- při splnění několika kritérií může žadatel použít výhodnější sazbu.

Žadatel:

- vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu17)vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.

Základní náležitosti žádosti:

- formulář žádosti podle vzoru v části 3.,

- formulář přílohy k žádosti podle vzoru v části 3.,

- průvodní list použitého reprodukčního materiálu18), pokud je předmětem příspěvku umělá obnova.

Termín podání žádosti o příspěvek:

- na zajištění lesních porostů, přirozenou obnovu a umělou obnovu šíjí do 28. června 2013,

- v ostatních případech do 3 měsíců po splnění předmětu příspěvku.

Přechodná ustanovení:

- žádosti podané podle platných předpisů pro rok 2012 po 30. září 2012 v zákonné lhůtě mohou být uhrazeny z prostředků roku 2013,

- žádosti roku 2013 podané podle těchto pravidel po 30. září 2013 v zákonné lhůtě mohou být uhrazeny z prostředků roku 2014.

C. Příspěvek na sdružování vlastníků lesů malých výměr

Předmět příspěvku:

a) náklady na správu sdruženého lesního majetku o velikosti od 150 do 500 hektarů,

b) náklady na správu sdruženého lesního majetku o velikosti nad 500 a do 1 000 hektarů,

c) náklady na správu sdruženého lesního majetku o velikosti nad 1 000 hektarů.

Kritéria příspěvku:

- příspěvek je poskytován v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis,

- velikost celkového sdruženého lesního majetku k 1. lednu 2013,

- velikost výměry jednotlivých sdružených lesních majetků k 1. lednu 2013 zaokrouhlená na celé hektary nahoru.

Sazba příspěvku:

Čís. řád.Velikost sdruženého majetku v hektarechTechnické jednotkyIndikaceVýměra jednotlivých sdružujících se vlastníků
do 5 hado 50 hado 150 hado 300 ha
ABCD
1.od 150 do 500Kč/haCa1300150100-
2.nad 500 a do 1000Kč/haCb135020015050
3.nad 1 000Kč/haCc1400250200100

Způsob výpočtu příspěvku:

- výše příspěvku se stanoví součinem sazby a výměry jednotlivých sdružených lesních majetků k 1. lednu 2013, zaokrouhlené na celé hektary nahoru, ve vztahu na velikost sdruženého lesního majetku celkem.

Podmínky přiznání příspěvku:

- sdružení nejméně 5 vlastníků lesa, kteří společně hospodaří na sdruženém lesním majetku,

- minimální výměra sdruženého lesního majetku 150 hektarů,

- sdružení je otevřeným subjektem pro všechny vlastníky lesa na území, které je vymezeno smlouvou o sdružení,

- členem sdružení j sou pouze vlastníci lesa,

- sdružení není podnikem v obtížích ve smyslu pokynů Společenství pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích (2004/C 244/02),

- sdružené pozemky mají jednoho odborného lesního hospodáře.

Žadatel:

- člen sdružení bez právní subjektivity (vlastník lesa), který je smlouvou o sdružení k tomuto oprávněn,

- sdružení s právní subjektivitou.

Základní náležitosti žádosti:

- formulář žádosti podle vzoru v části 3.,

- formulář přílohy k žádosti podle vzoru v části 3.,

- smlouva o sdružení vlastníků lesa,

- čestné prohlášení podle vzoru v části 3.

Termín podání žádosti o příspěvek:

- do 29. března 2013.

D. Příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie

Předmět příspěvku:

a) vyklizování nebo přibližování dříví lanovkou v lesním porostu,

b) vyklizování nebo přibližování dříví koněm v lesním porostu,

c) přibližování dříví sortimentní metodou na odvozní místo bez vlečení dřeva po zemském povrchu stroji s celkovou hmotností do 10 tun,

d) likvidace klestu štěpkováním nebo drcením před obnovou lesa s rozptýlením hmoty.

Kritéria příspěvku:

- zařazení lesů do kategorie lesů ochranných21) (lesy ochranné),

- zařazení lesů do kategorie lesů zvláštního určení22) s výjimkou lesů v uznaných oborách a v samostatných bažantnicích23) (lesy zvláštního určení),

- zařazení lesů do kategorie lesů hospodářských (lesy hospodářské)24), lesy v uznaných oborách a v samostatných bažantnicích23) (lesy zvláštního určení).

Sazba příspěvku:

Čís. řád.Předmět příspěvkuTechnické jednotkyIndikaceLesy
ochrannézvl. určeníhospodářské
OUH
1.Vyklizování nebo přibližování dříví lanovkou [viz písm. a)]Kč/m3Da1808050
2.Vyklizování nebo přibližování dříví koněm [viz písm. b)]Kč/m3Db1303020
3.Přibližování dříví strojem bez vlečení po zemi [viz písm. c)]Kč/m3Dc1303020
4.Likvidace klestu štěpkováním nebo drcením [viz písm. d)]Kč/haDd1120001200012000

Způsob výpočtu příspěvku:

- výše příspěvku se stanoví součinem sazby a množství skutečně provedených technických jednotek (m3, ha).

Podmínky přiznání příspěvku:

- kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem,

- žadatel hospodaří v souladu s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích,

- v případě kombinace několika technologií použije žadatel pouze sazbu, která je pro něj výhodnější,

- výše příspěvku nepřekročí vzhledem k ploše na níž se žadatel zavazuje ekologické a šetrné technologie uplatňovat maximální platbu dle nařízení (ES) č. 1698/2005, tj. 200 EUR/ha.

Žadatel:

- vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu17)vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.

Základní náležitosti žádosti:

- formulář žádosti podle vzoru v části 3.,

- formulář přílohy k žádosti podle vzoru v části 3.

Termín podání žádosti o příspěvek:

- do 3 měsíců po splnění předmětu příspěvku.

Přechodná ustanovení:

- žádosti podané podle platných předpisů pro rok 2012 po 30. září 2012 v zákonné lhůtě mohou být uhrazeny z prostředků roku 2013,

- žádosti roku 2013 podané podle těchto pravidel po 30. září 2013 v zákonné lhůtě mohou být uhrazeny z prostředků roku 2014.

E. neobsazeno

F. neobsazeno

G. Příspěvek na vybrané činnosti mysliveckého hospodaření

Předmět příspěvku:

Příspěvky poskytované sazbou

a) zlepšování životního prostředí zvěře

- založení nebo údržba zvěřních políček pro spárkatou nebo drobnou zvěř maximálně 0,5 ha na 100 ha honitby, přičemž minimální výměra zakládaného zvěřního políčka je 0,05 ha a maximální výměra lha,

- zřizování napajedel pro zvěř v maximálním počtu 1 ks na 100 ha honitby,

- pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových betonových nor na odchyt lišek v počtu maximálně 1 ks na 250 ha honitby,

- pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových lapacích zařízení splňujících podmínky zvláštních právních předpisů26) na zavlečené druhy živočichů v přírodě nežádoucí, pokud se v honitbě vyskytují, v počtu maximálně 1 ks na 250 ha honitby,

- pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových hnízdních budek pro vodní ptáky, kteří jsou zvěří, v maximálním počtu 3 kusů na 1 ha vodní plochy,

- pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových odchytových zařízení na prasata divoká v počtu maximálně 1 ks na 250 ha honitby.

b) podpora ohrožených druhů zvěře

- vypuštění nakoupených nebo odchovaných jedinců ohrožených druhů zvěře (tetřeva hlušce, tetřívka obecného, koroptve polní) v lokalitách jejich přirozeného výskytu (v případě koroptve polní se příspěvek nevztahuje na vypouštění po zakomorování),

- pořízení a umístění nebo výroba a umístění nových přenosných přístřešků pro koroptve v počtu maximálně 5 ks na 100 ha zemědělské a ostatní půdy.

c) oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy (koza bezoárová a bílý jelen)

d) použití dravců v ochraně rostlin - ochrana zemědělských kultur proti hlodavcům

- výroba a instalace hnízdních podložek nebo budek pro ptáky, kteří jsou zvěří, v počtu 1 ks/ l00ha,

- výroba a rozmístění loveckých stanovišť pro dravce (berličky) v trvalých pícninách a trvalých travních porostech, v maximálním počtu 5 berliček na 1 ha zemědělské půdy v honitbě.

e) veterinárně léčebné akce v chovech zvěře

- medikované premixy pro přidávání do krmiv pro léčbu parazitóz u spárkaté zvěře; příspěvek se poskytuje na základě nálezu parazitóz, provedeného laboratorním vyšetřením.

Nákladové příspěvky

- veterinární vyšetření směřující ke zjišťování nákaz v chovech zvěře mimo vyšetření nákaz hrazených státní veterinární správou (serologické, virologické vyšetření nákazy a parazitologické vyšetření), vyšetření bude provedeno laboratorně.

Výše příspěvku a způsob výpočtu:

Příspěvky poskytnuté sazbou:

Čís. řád.Předmět příspěvkuTechnické jednotkyIndikaceSazba
1.Založení nebo údržba zvěřních políček pro spárkatou nebo drobnou zvěřKč/haGa15 000
Zřizování napajedel pro zvěřKč/ksGa21000
Pořízení a instalace nebo výroba a instalace nové betonové noryKč/ksGa32 000
Pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových lapacích zařízeníKč/ksGa41000
Pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových hnízdních budek pro vodní ptákyKč/ksGa5500
Pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových odchytových zařízení na prasata divokáKč/ksGa68 000
2.Vypuštění nakoupených nebo odchovaných jedinců ohrožených druhů zvěře v lokalitách jejich přirozeného výskytu
- tetřev hlušecKč/ksGb17 000
- tetřívek obecnýKč/ksGb25 000
- koroptev polníKč/ksGb3100
Pořízení nebo výroba a umístění nových přenosných přístřešků pro koroptveKč/ksGb4200
3.Oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy
- kozy bezoárovéKč/ksGc11500
-bílého jelenaKč/ksGc21000
4.Použití dravců v ochraně rostlin - ochrana zemědělských kultur proti hlodavcům
- výroba a instalace hnízdních podložek a budekKč/ksGd1250
- výroba a rozmístění loveckých stanovišť pro dravce (berličky) na zemědělské půděKč/ksGd240
5.Medikované premixy pro přidávání do krmiv pro léčbu parazitóz u spárkaté zvěřeKč/kgGe1200

- výše příspěvku se stanoví součinem sazby a počtu technických jednotek (ha, ks, kg); u příspěvku podle písm, c) a e) je rozhodující počet kusů k31. březnu běžného roku maximálně však do výše normovaného stavu stanoveného orgánem státní správy myslivosti.

Nákladové příspěvky:

- výše příspěvku se stanoví na 80% skutečně vynaložených přímých nákladů na laboratorní vyšetření,

- žadatel, který je plátcem daně z přidané hodnoty, uvádí výši příspěvku bez daně z přidané hodnoty,

- příspěvek může být poskytnut pouze na laboratorní vyšetření provedené a vyúčtované v běžném roce vyjma příspěvku na laboratorního vyšetření na tularemii, který může být poskytnut na vyšetření provedené a vyúčtované v předchozím roce.

Podmínky přiznání příspěvku:

- hospodárné využití prostředků (realizace za ceny vzešlé z výsledků zadávacího řízení nebo za ceny místně obvyklé).

Příspěvky poskytnuté sazbou:

písm, a)

- kultura, na kterou je poskytnut příspěvek, nesmí být předmětem zemědělské komerční činnosti a musí sloužit svému účelu,

- pro přiznání příspěvku je rozhodující období, ve kterém začne zvěřní políčko sloužit svému účelu,

- příspěvek na umělé nory, napajedla, lapací zařízení, hnízdní budky pro vodní ptáky nebo odchytová zařízení pro prasata divoká lze poskytnout jednou za 10 let a o instalaci bude žadatelem vypracován zápis, který bude nejpozději do 31.10.2013 předložen podacímu místu.

písm. b)

- zvěř, na kterou je poskytnut příspěvek, nesmí být předmětem komerční činnosti (např. prodej, poplatkový odstřel),

- chov a vypuštění zvěře musí splňovat podmínky zvláštního právního předpisu27), všichni jedinci budou trvale označeni značkami, které budou evidovány po dobu pěti let,

- vypuštění jedinců do honitby bude provedeno za účasti zástupce podacího místa a o provedeném vypuštění bude vypracován zápis,

- minimální počet jedinců vypouštěných do honitby je 30 ks koroptve polní,

- při vypouštění tetřeva hlušce dodržet minimální poměr pohlaví 1:1 a při vypouštění tetřívka obecného dodržet minimální poměr 1:4 ve prospěch slepic,

- příspěvek na přenosný přístřešek pro koroptve lze poskytnout jednou za 10 let.

písm. c)

- žadatel hospodaří podle plánu mysliveckého hospodaření na rok 201328),

- žadatel vede evidenci chovaných jedinců.

písm. d)

- příspěvek na hnízdní podložky nebo budky pro dravce, lovecká stanoviště pro dravce (berličky) lze poskytnout jednou za 10 let a o instalaci bude žadatelem vypracován zápis, který bude nejpozději do 31.10.2013 předložen podacímu místu.

písm. e)

- žadatel hospodaří podle plánu mysliveckého hospodaření na rok 201328).

Nákladové příspěvky:

- žadatel hospodaří podle plánu mysliveckého hospodaření na rok 201328).

Žadatel:

- uživatel honitby.

Základní náležitosti žádosti:

- formulář žádosti podle vzoru v části 3.,

- formulář přílohy k žádosti podle vzoru v části 3.

Příspěvky poskytnuté sazbou:

písm. a)

- čestné prohlášení uživatele honitby, že vlastníkem dotčeného honebního pozemku byl vydán předchozí souhlas s vybudováním a umístěním zařízení, na které je požadován příspěvek, nebo se založením nebo údržbou zvěřních políček pro spárkatou nebo drobnou zvěř, na svém honebním pozemku (uvést parcelní číslo pozemku a název katastrálního území, v němž se pozemek nachází),

- kopie statistického výkazu MYSL 1-01 pro danou honitbu (nebo kopie rozhodnutí o uznání honitby),

- zákres do mapy v měřítku 1:25 000 nebo 1:10 000; v případě zřízení napajedel pro zvěř, instalace betonové nory, lapacího zařízení, hnízdní budky nebo odchytového zařízení též se zřetelným označením rozmístění těchto zařízení v minulých letech (byl-li na ně poskytnut příspěvek),

- v případě založení nebo údržby zvěřních políček agrotechnická dokumentace obsahující zejména: parcelní číslo pozemku, název katastrálního území, v němž se pozemek nachází, velikost plochy, skladbu kultur, agrotechnické údaje a období, ve kterém začne zvěřní políčko sloužit svému účelu,

- v případě pořízení, výroby a instalace nových zařízení technická dokumentace.

písm, b)

- koncepce podpory ohroženého druhu,

- zpracovaný plán opatření a způsobu vypouštění na běžný rok,

- v případě vypouštění nakoupených nebo odchovaných jedinců ohrožených druhů zvěře pravomocný souhlas či výjimku29),

- v případě instalace nových přenosných přístřešků pro koroptve, technická dokumentace k výrobě, kopie statistického výkazu MYSL 1-01 pro danou honitbu (nebo kopie rozhodnutí o uznání honitby).

písm. c)

- koncepce podpory vzácného druhu a v souladu s ní platný plán mysliveckého hospodaření na rok 2013.

písm. d)

- čestné prohlášení uživatele honitby, že vlastníkem dotčeného honebního pozemku byl vydán předchozí souhlas s instalací hnízdních podložek nebo budek pro ptáky, kteří jsou zvěří, nebo loveckých stanovišť pro dravce (berličky), na svém honebním pozemku (uvést parcelní číslo pozemku a název katastrálního území, v němž se pozemek nachází),

- projekt ochrany konkrétních ploch dravci, včetně zakreslení rozmístnění budek nebo berliček do mapy 1:25 000 nebo 1:10 000 se zřetelným označením budek nebo berliček rozmístěných v minulých letech, na které byl poskytnut příspěvek a nově instalovaných, na které je žádán příspěvek,

- kopie statistického výkazu MYSL 1-01 pro danou honitbu (nebo kopie rozhodnutí o uznání honitby).

písm. e)

- protokol o laboratorním vyšetření,

- kopie dokladu o zakoupení medikovaného premixu

- platný plán mysliveckého hospodaření na rok 201328)

Termín podání žádosti o příspěvek:

- žadatel podává jednu žádost za každou honitbu do 31. května 2013.

Termín předložení vyúčtování skutečně vynaložených přímých nákladů s výpočtem výše příspěvku u nákladového příspěvku do 31. října 2013.

H. Příspěvek na zpracování lesního hospodářského plánu

Předmět příspěvku:

- zpracování lesního hospodářského plánu.

Kritéria příspěvku:

- rozsah zpracování plánu v digitální formě v souladu s platným informačním standardem lesního hospodářství (ISLH).

Výše příspěvku:

- skutečně vynaložené přímé náklady dle předložených faktur, maximálně však do výše 300 Kč na 1 hektar

- žadatel, který je plátcem daně z přidané hodnoty, uvádí výši příspěvku bez daně z přidané hodnoty.

Způsob výpočtu příspěvku:

- výše příspěvku se stanoví součinem částky skutečných nakladu na 1 ha dle předložených kopií faktur, maximálně však 300 Kč na 1 ha, a rozlohy lesa v hektarech, které jsou uvedeny v Průvodním listu k lesnímu hospodářskému plánu (LHP).

Podmínky přiznání příspěvku:

- platnost stávajícího plánu končí v roce 2012, v případě sloučení několika plánů žadatele končí platnost v roce 2012 alespoň jednoho z nich. Za splnění této podmínky se považuje i případ, kdy povinnost vyhotovení plánu vznikne žadateli v důsledku majetkových změn či změn charakteru nemovitosti, dále se za splnění této podmínky považuje i případ, kdy žadateli skončila platnost plánu již v předchozích letech, žadatel vypracoval návrh nového plánu a probíhá jeho schvalování,

- doba platnosti nově vyhotovovaného plánu nesmí být kratší než 10 let, předání nově vyhotoveného plánu v digitální formě schvalujícímu orgánu státní správy lesů na technickém nosiči dat a souhlas žadatele s využíváním těchto dat pro potřeby orgánů státní správy lesů, včetně jejich uložení do datového skladu organizační složky státu zřízené Ministerstvem zemědělství (Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem),

- soulad výstupů s informačním standardem lesního hospodářství v rozsahu povinných položek, které vydává Ministerstvo zemědělství, jehož uveřejnění je oznámeno ve Věstníku Ministerstva zemědělství.

Žadatel:

- vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu17)vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa,

- žadatelem nemůže být právnická osoba obhospodařující lesy ve vlastnictví státu.

Základní náležitosti žádosti:

- formulář žádosti podle vzoru v části 3.,

- Průvodní list k plánu podle vzoru v části 3.,

- kopie faktur vztahujících se k vyhotovení LHP

- kopie smlouvy uzavřené mezi žadatelem a zpracovatelem LHP

Termín podání žádosti o příspěvek:

- do 60 dnů od doručení dokladu o schválení plánu vlastníkovi lesa

Přechodná ustanovení:

- žádosti podané podle těchto pravidel po 30. září 2013 mohou být uhrazeny z prostředků roku 2014.

I. Příspěvek na ostatní hospodaření v lesích

Předmět příspěvku:

a) náklady související se zpracováním odborných posudků jako podkladů pro vyhlašování genových základen dle zákona č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin (dále jen „zákon“) a náklady související se zpracováním odborných posudků jako podkladů pro uznávání zdrojů selektovaného reprodukčního materiálu, porostů fenotypové třídy A (pro všechny dřeviny uvedené v příloze č. 1 zákona) a porostů fenotypové třídy B (pro všechny dřeviny uvedené v příloze č. 1 zákona kromě smrku ztepilého, borovice lesní, modřínu opadavého a modřínu eurojaponského),

b) náklady související se zakládáním semenných sadů dle zákona a náklady související s obhospodařováním semenných sadů uznaných dle zákona

Výše příspěvku:

- do 80 % skutečně vynaložených přímých nákladů v příslušném roce v souladu se schválenou kalkulací,

- výše příspěvku v procentech na předmět příspěvku stanoví poskytovatel na začátku běžného roku,

- žadatel, který je plátcem daně z přidané hodnoty, uvádí výši příspěvku bez daně z přidané hodnoty.

Podmínky přiznání příspěvku:

- hospodárné využití prostředků (realizace za ceny vzešlé z výsledků zadávacího řízení nebo za ceny místně obvyklé).

Žadatel:

- vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu17)vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.

Základní náležitosti žádosti:

- formulář žádosti podle vzoru v části 3.,

- formulář přílohy k žádosti podle vzoru v části 3.,

- kalkulace přímých nákladů podle jednotlivých výkonů s uvedením množství technických jednotek,

- u žádostí podle písm. a) žádost o odborný posudek, nebo odborný posudek, nebo rozhodnutí o uznání zdroje nebo vyhlášení genové základy, podle stavu k datu podání žádosti,

- u žádostí podle písm. b) uznávací list semenného sadu (matečnic, klonových archivů), u semenných sadů (matečnic, klonových archivů) dosud neuznaných potvrzení pověřené právnické osoby, že je objekt registrován, u nově zakládaných semenných sadů (matečnic, klonových archivů) doložit odborný posudek pověřené právnické osoby.

Termín podání žádosti o příspěvek:

- do 31. května 2013.

Termín předložení vyúčtování skutečně vynaložených přímých nákladů s výpočtem výše příspěvku v souladu se schválenou kalkulací a v případě příspěvku dle písm. a) rozhodnutí o uznání zdroje či vyhlášení genové základy, pokud již nebylo přiloženo k žádosti, do 29. listopadu 2013.

J. neobsazeno

K. Chov a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých dravců

Předmět příspěvku:

a) úspěšně vykonaná zkouška psa z výkonu v roce podání žádosti o příspěvek u plemen psů český teriér a český fousek,

b) úspěšný odchov loveckého dravce30) vyvedeného z umělého chovu (jestřáb lesní, sokol stěhovavý, raroh velký, orel skalní).

Sazba příspěvku:

Čís. řád.Předmět příspěvkuTechnické jednotkyIndikaceSazba
1.Úspěšně vykonaná zkouška psa z výkonu u plemen psů
- český teriérKč/zkouškaKa12 000
- český fousekKč/zkouškaKa22 000
2.Úspěšný odchov loveckého dravce vyvedeného z umělého chovu
-jestřáb lesníKč/ksKb17 000
- sokol stěhovavýKč/ksKb25 000
- raroh velkýKč/ksKb35 000
- orel skalníKč/ksKb45 000

Způsob výpočtu příspěvku:

- výše příspěvku se stanoví součinem sazby a počtu technických jednotek (počet zkoušek, počet kusů).

Podmínky přiznání příspěvku:

- příspěvek se poskytuje za vykonanou zkoušku psa za každý jednotlivý výkon jedenkrát za život psa,

- lovečtí dravci budou trvale nezaměnitelně označeni,

- příspěvek se poskytuje na dravce v dobrém zdravotním stavu a dobré fyzické kondici ve věku od 1 do 7 měsíců.

Žadatel:

- majitel loveckého psa nebo majitel umělého chovu loveckého dravce.

Základní náležitosti žádosti:

- formulář žádosti podle vzoru v části 3. U příspěvků podle písm. a)

- potvrzení o úspěšně vykonaných zkouškách psa z výkonu. U příspěvků podle písm. b)

- osvědčení nebo výjimka ze základních podmínek zvláště chráněných živočichů3l),

- potvrzení o složení sokolnické zkoušky,

- potvrzení o členství v sokolnické organizaci.

Termín podání žádosti o příspěvek: do 31. října 2013.

3. Vzory formulářů

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmen A až D přílohy č. 9 k zákonu č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmen A až D přílohy č. 9 k zákonu č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013

Příloha k žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmen A, B a D přílohy č. 9 k zákonu č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013

Příloha k žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmen A, B a D přílohy č. 9 k zákonu č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013

Příloha č. 1 k žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmene C přílohy č. 9 k zákonu č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013

Příloha č. 1 k žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmene C přílohy č. 9 k zákonu č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013

Čestné prohlášení o výši poskytnutých podpor malého rozsahu ve smyslu Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis

Čestné prohlášení o výši poskytnutých podpor malého rozsahu ve smyslu Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmene G přílohy č. 9 k zákonu č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmene G přílohy č. 9 k zákonu č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013

Příloha k žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmene G přílohy č. 9 k zákonu č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013

Příloha k žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmene G přílohy č. 9 k zákonu č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmene H přílohy č. 9 k zákonu č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmene H přílohy č. 9 k zákonu č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmene I přílohy č. 9 k zákonu č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmene I přílohy č. 9 k zákonu č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013

Příloha k žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmene I přílohy č. 9 k zákonu č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013

Příloha k žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmene I přílohy č. 9 k zákonu č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmene K přílohy č. 9 k zákonu č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmene K přílohy č. 9 k zákonu č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013

Průvodní list k lesnímu hospodářskému plánu (LHP)

Průvodní list k lesnímu hospodářskému plánu (LHP)

1) Finanční podpora je udělována podle Nařízení komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis.

2) § 62 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti.

3) § 24 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).

4) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

5) Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

6) § 139 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 509/1991 Sb.

7) Zákon č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

8) § 46 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

9) Například zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

10) Například § 15 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 109/2009.

11) § 15 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

12) Vyhláška č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů.

13) Vyhláška č. 78/1996 Sb., o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí.

14) Vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin.
Vyhláška č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa.

15) Příloha č. 2 vyhlášky č. 29/2004 Sb.
Zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin).

16) Příloha č. 6 vyhlášky č. 139/2004 Sb.

17) § 58 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb.

18) Příloha č. 16,17 a 18 vyhlášky č. 29/2004 Sb. Zákon č. 149/2003 Sb.

19) § 2 odst. 6 vyhlášky č. 139/2004 Sb.

20) § 31 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb.

21) § 7 a § 59 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb.

22) § 8 a § 59 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb.

23) Zákon č. 449/2001 Sb, ve znění pozdějších předpisů.

24) § 9 a § 59 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb.

25) § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

26) § 45 zákona č. 449/2001 Sb.
§ 14 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání.

27) § 56 zákona č. 114/1992 Sb.
§ 5 zákona č. 449/2001 Sb.

28) § 36 zákona č. 449/2001 Sb.

29) § 54 odst. 3 či § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

30) § 44 zákona č. 449/2001 Sb.

31) § 54 nebo § 56 zákona č. 114/1992 Sb.

Příloha č. 10 k zákonu č. 504/2012 Sb.

Závazná pravidla poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2013 a způsobu kontroly jejich užití

[podle § 102 odst. 3 zákona č. 254/ 2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů]

1. Obecné podmínky

(1) Podle závazných pravidel poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2013 a způsobu kontroly jejich užití (dále jen „závazná pravidla“) se poskytují finanční prostředky (dále jen „podpora“) k úhradě výdajů na opatření ve veřejném zájmu, na základě priorit stanovených Ministerstvem zemědělství pro rok 2013, zejména na:

a) prevenci před povodněmi, v rámci programového financování podle zvláštních právních předpisů1),

b) odstraňování povodňových škod, v rámci programového financování podle zvláštních právních předpisů1),

c) obnovu, odbahnění a rekonstrukci rybníků a zřizování vodních děl k ochraně před povodněmi a suchem, v rámci programového financování podle zvláštních právních předpisů1).

(2) Podporou se pro účely závazných pravidel rozumí dotace příspěvkovým organizacím a právnickým a fyzickým osobám nebo výdaje na činnost organizační složky státu, poskytnuté na stanovený účel podle zvláštního právního předpisu2).

(3) Podporu podle odstavce 1 na základě žádosti poskytuje Ministerstvo zemědělství.

(4) Žadatel odpovídá za to, že všechny jím uvedené údaje v žádosti jsou úplné a pravdivé. Pokud v období od podání žádosti do doby před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „Rozhodnutí“) dojde ke změnám, je žadatel povinen tyto změny neprodleně doložit.

(5) Podpora je poskytována na investiční a neinvestiční výdaje, včetně výdajů na výkupy pozemků ve výši stanovené podle oceňovacího předpisu3).

(6) Na poskytnutí podpory není právní nárok.

(7) Fyzické osoby, které v rámci svého pracovního poměru nebo obdobného poměru přicházejí do styku s osobními údaji žadatelů uvedenými v žádostech, mají povinnost zachovávat mlčenlivost dle zvláštního právního předpisu4).

(8) Podpora může být poskytnuta pouze za předpokladu, že žadatel potvrdí na žádosti o podporu svým podpisem souhlas se zveřejněním údajů v následujícím rozsahu:

a) jméno, příjmení a rok narození žadatele, je-li fyzickou osobou, obchodní firma nebo název, je-li žadatel právnickou osobou nebo organizační složkou státu,

b) identifikační číslo, je-li přiděleno,

c) úplná adresa místa trvalého pobytu fyzické osoby nebo sídlo právnické osoby nebo organizační složky státu (u cizinců s povolením k pobytu na území České republiky adresa místa pobytu),

d) předmět podpory,

e) výše poskytnuté podpory,

f) podmínky poskytnutí podpory.

(9) Podporu nelze poskytnout na ukončenou akci, u které již bylo ukončeno financování, nebo u které již požádal investor o vydání kolaudačního souhlasu.

(10) Žádosti jsou evidovány na Ministerstvu zemědělství dnem přijetí.

(11) Je-li předložená žádost neúplná nebo nesprávně vyplněna, Ministerstvo zemědělství může vyzvat žadatele k odstranění nedostatků. Po odstranění nedostatků bude žádost zařazena do pořadí pro projednání udělení podpory. Pokud žadatel neodstraní nedostatky v termínu stanoveném ve výzvě, nebude žádost zařazena do pořadí pro projednání udělení podpory.

(12) Pro objektivní posouzení žádosti je Ministerstvo zemědělství oprávněno vyžádat si doplňující údaje a doklady.

(13) Ministerstvo zemědělství o žádostech rozhoduje na základě odborného technicko-ekonomického posouzení akce, podle kritérií dané podpory, v souladu s těmito závaznými pravidly a zvláštním právním předpisem5). Podle povahy akce Ministerstvo zemědělství rozhodne, zda technicko-ekonomické posouzení akce provede vlastními či externími odbornými posuzovateli.

(14) U akcí, na které byly podle závazných pravidel platných pro příslušný kalendářní rok přijaty žádosti o podporu v jednotlivých programech v kalendářním roce předcházejícím roku, v němž je navrženo zahájení financování, platí přiměřeně ustanovení závazných pravidel platných v roce přijetí žádosti. V případě odlišného znění dokumentace programů vypracované podle zvláštních předpisů1) a znění závazných pravidel, platí znění závazných pravidel.

(15) Podpory jsou přiznávány podle důležitosti z hlediska zájmů státu do vyčerpání finančních limitů stanovených pro podpory Ministerstva zemědělství podle odstavce 1 v běžném kalendářním roce. V případě, že nebudou na některou podporu dle části 2 závazných pravidel vyčleněny finanční prostředky v rámci rozpočtové kapitoly Ministerstva zemědělství, nebude tato podpora realizována.

(16) Podpory jsou poskytovány na základě Rozhodnutí, které vydává Ministerstvo zemědělství. Na toto Rozhodnutí se nevztahují obecné předpisy o správním řízení6). O neposkytnutí dotace Ministerstvo zemědělství žadatele vyrozumí.

(17) Podpory jsou poskytovány pro účastníky programů podle částí 2 A „Podpora prevence před povodněmi II“ a „Podpora prevence před povodněmi III“, 2 B „Podpora na odstraňování povodňových škod“, 2 C „Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a zřizování vodních děl k ochraně před povodněmi a suchem“ na základě zvláštních právních předpisů7).

(18) Výdaje, které jsou kryty z poskytnuté podpory, vede příjemce podpory v účetnictví na samostatných účtech a tyto výdaje prokazuje účetními doklady.

(19) Je-li poskytnuta podpora podle těchto závazných pravidel, nelze na její předmět poskytnout v tomtéž roce jinou podporu nebo dotaci či příspěvek ze státního rozpočtu.

(20) V případě, že příjemce podpory nemůže splnit předmět podpory z vážných důvodů a na tento předmět mu byla poskytnuta podpora, je povinen o tom neprodleně informovat Ministerstvo zemědělství a podporu vrátit. Ministerstvo zemědělství může novým rozhodnutím převést podporu na jinou osobu včetně všech práv a povinností. V případě úmrtí příjemce podpory bude postupováno v souladu s ustanovením občanského zákoníku o dědění.

(21) Porušení zvláštních právních předpisů8) může být důvodem k neposkytnutí dotace podle těchto závazných pravidel.

(22) Po ukončení akce ve lhůtě stanovené v Rozhodnutí je příjemce podpory dle částí 2 A až 2 C povinen předložit Ministerstvu zemědělství zprávu pro závěrečné vyhodnocení akce v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem9).

(23) Kontrola dodržení podmínek stanovených těmito závaznými pravidly se vykonává podle zvláštního právního předpisu5). Příjemce podpory je povinen v rámci kontrol prováděných Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem financí a místně příslušnými územními finančními orgány předkládat příslušné podklady a doklady a umožnit přístup zaměstnanců kontrolních orgánů do svých provozních a administrativních prostor k provedení kontroly a kontrolu umožnit.

(24) V případě zjištění, že na základě uvedení neúplných nebo nepravdivých údajů byla poskytnuta podpora, vrátí příjemce podpory neoprávněně čerpané prostředky na příslušný účet Ministerstva zemědělství.

(25) Porušení podmínek, na něž je vázáno poskytnutí podpory, je porušením rozpočtové kázně podle zvláštního právního předpisu10). V případě zjištění porušení rozpočtové kázně uloží odvod za porušení rozpočtové kázně, jakož i penále finanční úřad v řízení podle daňových předpisů v souladu s daňovým řádem v platném znění. Finanční úřad i příjemce podpory jsou povinni tuto skutečnost oznámit Ministerstvu zemědělství.

(26) Ministerstvo zemědělství si vyhrazuje právo neproplatit přiznanou částku podpory v případě zjištění skutečností opravňujících k úpravě Rozhodnutí7), nebo v případě vládou schválených regulačních opatření. Dojde-li k úpravě Rozhodnutí z důvodů vládou schválených regulačních opatření, nabídne Ministerstvo zemědělství žadateli rozložení financování akce do následujícího roku. Nepřijme-li žadatel tuto nabídku, proplatí Ministerstvo zemědělství žadateli prokazatelně vynaložené výdaje na přípravu akce v plné výši a výdaje vynaložené na realizaci akce do výše, stanovené podle míry regulačních opatření, vyjádřené v procentech.

(27) Nebude-li do 29. listopadu 2013 na akci, jejíž financování žadatel uvažoval zahájit v roce 2013, a na niž podal žádost dle části 2 A, 2 B a 2C, vydána registrace akce, bude dotace zamítnuta z důvodu nedostatku finančních prostředků; to se nevztahuje na akce případně nově zřízeného programu 129 270 podle části 2 B. I. opatření b) a na akce podprogramu 129 134 podle části 2 C. I. opatření b).

(28) V případě, že bude v průběhu roku 2013 zrušena nebo novelizována vyhláška Ministerstva financí č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů nebo oceňovací předpis3), Ministerstvo zemědělství se zmocňuje zveřejnit na svých internetových stránkách metodický pokyn pro žadatele s instrukcemi pro podávání a administraci žádostí o podporu podle nové vyhlášky a zároveň upravit tato závazná pravidla podle znění nové vyhlášky. Dále se Ministerstvo zemědělství zmocňuje k vydání Metodického pokynu zpřesňujícího postup administrace žádostí.

(29) Ministr zemědělství je oprávněn v mimořádných případech a ve veřejném zájmu, zejména při ohrožení zdraví a životů obyvatel nebo při hrozících škodách velkého rozsahu, udělit výjimku oproti ustanovením těchto závazných pravidel. Jedná-li se o individuálně posuzované výdaje nebo individuální dotace podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel, je k udělení výjimky potřeba předchozí souhlasné stanovisko ministra financí.

2. Podpory

2 A. Podpora prevence před povodněmi podle § 102 odst. 1 písm. e), g), h) vodního zákona

Podpora se poskytuje v rámci programů:

a) 129 120 „Podpora prevence před povodněmi II“

b) 129 260 „Podpora prevence před povodněmi III“

Podpora se v rámci programu 129 120 „Podpora prevence před povodněmi II“ vztahuje pouze na akce, na které byly přijaty žádosti o podporu do roku 2012 včetně. Program je v roce 2013 určen na do financování zahájených akcí. Nové žádosti v roce 2013 nebudou přijímány. Pro přiznání podpory platí podmínky závazných pravidel platných v roce přijetí žádosti o podporu.

V rámci programu 129 260 „Podpora prevence před povodněmi III“ se podpora poskytuje na technická protipovodňová opatření, zaměřená především na vytváření akumulačních a retenčních prostor podél vodních toků, tedy zřizování poldrů, vodních nádrží s vyčleněnými retenčními prostory a řízených rozlivů povodní.

I. Předmět podpory:

a) projektová dokumentace pro územní řízení (podprogram 129 262),

b) projektová dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení, projektová dokumentace pro stavební řízení (podprogram 129 263).

II. Forma podpory:

Podpora je poskytována na investiční výdaje.

III. Žadatel:

a) pro předmět podpory 2A odst. I. písm. a): státní podniky Povodí11),

b) pro předmět podpory 2A odst. I. písm. b): státní podniky Povodí11) a Lesy České republiky, státní podnik.

IV. Termín a místo podání žádosti o podporu:

Žádosti o podporu se podávají průběžně do 30. 4. 2013.

Místem podání žádosti o podporu je odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření Ministerstva zemědělství.

V. Kritéria podpory:

Pro předmět podpory dle části 2A odst. I. písm. a) je podpora poskytována státním podnikům Povodí na projektovou dokumentaci stavebních akcí, jejichž celkové náklady včetně stavební části dle investičního záměru jsou vyšší než 100 mil. Kč.

Pro předmět podpory dle části 2A odst. I. písm. b) je podpora poskytována státním podnikům Povodí a státnímu podniku Lesy České republiky na projektovou dokumentaci stavebních akcí, jejichž celkové náklady včetně stavební části dle investičního záměru jsou vyšší než 50 mil. Kč.

Přednostní řešení:

- návaznost na zpracované generely protipovodňové ochrany daného území, využití studií odtokových poměrů nebo studií pro stanovení záplavových území, pokud jsou pro dané území vytvořeny,

- efektivnost vynaložených výdajů na realizaci opatření vzhledem k chráněným hodnotám a přínosům, s využitím moderních metod a postupů,

- integrace do plánů povodí,

- území s vyšší pravděpodobností výskytu povodňových škod s ohledem na hydrogeologické poměry, anebo možný výskyt velkých povodňových škod.

VI. Způsob výpočtu podpory:

Podpora na pořízení projektové dokumentace pro územní řízení a projektové dokumentace pro stavební řízení se poskytuje do výše 85 % nákladů, upravených podle výsledku výběrového řízení veřejné zakázky podle zvláštního právního předpisu12).

VII. Základní náležitosti žádosti:

Žádost (formulář F v části 3), jejíž součástí jsou přílohy:

a) prohlášení žadatele (formulář B v části 3),

b) technická zpráva podle formuláře G v části 3,

c) zdůvodnění priority navrhované akce,

d) kalkulace výdajů na akci, včetně uvedení finančních zdrojů,

e) přehledná situace území v měřítku dle povahy akce s vyznačením úseku vodního toku a objektů, které jsou předmětem podpory,

f) formuláře S 09 110, S 09 120, S 09 140, S 09 150 a S 09 16013).

VIII. Náležitosti doplňku žádosti:

Doplněk žádosti (formulář H v části 3), jehož součástí jsou přílohy:

a) u veřejných zakázek (§ 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) vyplněné formuláře dle vyhlášky č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách,

b) veřejné zakázky budou zadány formou otevřeného řízení podle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

c) návrh smlouvy o dílo,

d) formuláře S 09 upravené podle výsledků zadání veřejné zakázky12).

IX. Podmínky přiznání podpory:

a) pro předmět podpory 2A odst. I. písm. a) při závěrečném vyhodnocení akce předložení pravomocného územního rozhodnutí akce, na jejíž zpracování dokumentace pro územní řízení byla poskytnuta podpora,

b) pro předmět podpory 2A odst. I. písm. b) při závěrečném vyhodnocení akce předložení pravomocného stavebního povolení akce, na jejíž zpracování dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení a pro stavební řízení byla poskytnuta podpora.

2 B. Podpora na odstraňování povodňových škod podle § 102 odst. 1 písm. f), k), n) vodního zákona.

Podpora se poskytuje v rámci programů:

a) 229 110 „Odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku“,

b) 129 270 „Odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku II“.

I. Předmět podpory:

Náprava povodňových škod vzniklých na státním vodohospodářském majetku, tj. na vodních tocích a souvisejících vodních dílech ve vlastnictví státu. Obnova vodních děl a koryt vodních toků po povodních včetně souvisejících objektů a zařízení, zejména v intravilánech obcí a dále na volných úsecích vodních toků tam, kde náprava povodňových škod obnoví významné vodohospodářské dílo, koryto vodního toku či protipovodňovou ochranu území prostřednictvím:

a) podprogramu 229 117 „Odstranění následků povodní roku 2010“. Podpora bude poskytnuta pouze na akce, jejichž žádosti byly přijaty do konce roku 2012. Podprogram je v roce 2013 určen na do financování zahájených akcí. Nové žádosti v roce 2013 nebudou přijímány.

b) programu 129 270 „Odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku II“, k odstranění povodňových škod při povodních vzniklých od roku 2012, prostřednictvím podprogramu, který bude operativně vytvořen, pokud rozsah případných povodňových škod na státním vodohospodářském majetku na celém území České republiky v kalendářním roce přesáhne 100 000 000 Kč nebo přesáhne-li výše vzniklých povodňových škod na státním vodohospodářském majetku na území jednotlivých dílčích povodí14) částku 50 000 000 Kč v příslušném kalendářním roce.

II. Forma podpory:

Podpora je účelově vázaná a je poskytována na investiční a neinvestiční výdaje.

III. Žadatel:

Státní podniky Povodí11) a Lesy České republiky, státní podnik.

IV. Termín a místo podání žádosti o podporu:

Žádosti o podporu na akce:

a) podprogramu 229 117 dle části 2 B odst. I. písm. a) v roce 2013 již nebudou přijímány,

b) programu 129 270 vyhlášeného dle části 2 B odst. I. písm. b) se podávají v termínech stanovených Ministerstvem zemědělství.

Místem podání žádosti o podporuje odbor vody v krajině a odstraňování povodňových škod Ministerstva zemědělství.

V. Kritéria podpory:

Vyjádření omezené funkce koryta vodního toku, vodních děl a dále objektů a zařízení sloužících výzkumné činnosti ve vodním hospodářství v důsledku povodňové škody na státním vodohospodářském majetku, jako např.:

a) omezení průtočnosti nebo kapacity koryta vodního toku,

b) snížení stability dna a břehů koryta vodního toku,

c) ohrožení funkce stability objektů v korytě vodního toku včetně zařízení křižujících vodní tok,

d) ohrožení funkce objektů a zařízení umístěných v blízkosti objektů sloužících výzkumné činnosti ve vodním hospodářství,

e) snížení stability vodního toku jako významného krajinotvorného prvku v území,

f) vliv poruchového stavu koryta na okolí včetně pozemků, porostů, staveb při březích apod.

VI. Způsob výpočtu podpory:

Úhrada ve výši do 100 % u škod v případě vyhlášení třetího stupně povodňové aktivity15)a do výše 70 % u vyhlášeného druhého stupně povodňové aktivity16) výdajů stavebních prací a technologických dodávek. Na škody vzniklé v důsledku prvního povodňového stupně není podpora poskytována.

VII. Základní náležitosti žádosti:

Žádost o poskytnutí podpory (formulář B v části 3), jejíž součástí jsou přílohy:

a) prohlášení žadatele (formulář C v části 3),

b) technická zpráva dle formuláře E v části 3 včetně dokladu o ověření stability použité (nově navrhované) konstrukce,

c) protokol(y) z místního šetření o rozsahu povodňových škod (kopie) vztahující se k akci, včetně fotodokumentace,

d) odhad případných následných škod,

e) doložení historie realizovaných opatření (např. opravy povodňových škod, zkapacitnění toku podle programu 129 120, údržby investičního charakteru apod.) v dotčeném úseku vodního toku v období předchozích sedmi kalendářních let před vznikem povodňové škody. Tato předchozí opatření budou charakterizována jejich umístěním v ř. km vodního toku, rokem ukončení realizace (pokud se jedná o akci z dotačních programů uvést evidenční číslo akce), výší vynaložených investičních nebo neinvestičních nákladů (stavební část) a stručným popisem provedené konstrukce;

f) doklad o vyhlášení druhého a třetího stupně povodňové aktivity,

g) vyjádření věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu, že se jedná o povodňovou škodu (pokud není součástí protokolu z místního šetření),

h) platné územní rozhodnutí nebo platné ohlášení,

i) zdůvodnění naléhavosti a priority navrhované akce,

j) situace území (povodí) v měřítku přiměřeném povaze akce s vyznačením úseku či místa navrhované realizace akce,

k) formuláře S 09 110, S 09 120, S 09 140, S 09 150 a S 09 16013).

VIII. Náležitosti doplňku žádosti:

Doplněk žádosti (formulář G v části 3), jehož součástí jsou přílohy:

a) u veřejných zakázek (§ 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) vyplněné formuláře dle vyhlášky č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách, a doklad o jejich uveřejnění (předkládají se pouze formuláře, které se vztahují na použitý druh zadávacího řízení),

b) návrh smlouvy o dílo, včetně položkového rozpočtu (předložení položkového rozpočtu se nevztahuje na projektovou dokumentaci),

c) pravomocné stavební povolení nebo platné ohlášení, pokud nebylo součástí žádosti o zařazení do programu,

d) formuláře S 09 upravené podle výsledků zadání veřejné zakázky12)

IX. Podmínky přiznání podpory:

a) doklad, že se jedná o povodňovou škodu na státním vodohospodářském majetku,

b) dodržení parametrů uvedených v žádosti o podporu,

c) doložení doplňku žádosti včetně příloh (formulář G v části 3),

d) doložení platné smlouvy o dílo (oboustranně podepsané a orazítkované, opatřené datem podpisu) v termínu nejpozději do 60 dnů od vydání Rozhodnutí,

e) doložení vyplněných formulářů dle vyhlášky č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách, a doklad o jejich uveřejnění (pouze pokud již nebyly tyto doklady předloženy jako náležitost doplňku žádosti) - v termínu nejpozději do 60 dnů od vydání Rozhodnutí,

f) zajištění využití efektivních postupů pro optimalizaci vynaložených výdajů v návaznosti na protokol o zjištění rozsahu povodňových škod způsobených povodní,

g) obecně platí, že při kontrole podmínek přiznání podpory platí podmínky závazných pravidel platné v roce přijetí žádosti o podporu.

2 C. Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a zřizování vodních děl k ochraně před povodněmi a suchem podle § 102 odst. 1 písm. f), g) a j) vodního zákona.

Podpora se poskytuje v rámci programu 129 130 „Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží“, který se řídí následujícími pravidly:

I. Předmět podpory:

Podpory se v rámci podprogramu 129 132 „Obnova, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavba vodních nádrží “ vztahují pouze na akce, na které byly přijaty žádosti o podporu do roku 2012 včetně. Podprogram je v roce 2013 určen na dofinancování zahájených akcí. Nové žádosti v roce 2013 nebudou přijímány. Pro přiznání podpory platí podmínky závazných pravidel platných v roce přijetí žádosti o podporu.

V rámci podprogramu 129 133 „Odstraňování povodňových škod na hrázích a objektech rybníků a vodních nádrží“:

a) Odstranění povodňových škod na hrázích a objektech rybníků a vodních nádrží způsobených případnou povodní v roce 2013 a jednotlivě přesahujících 250 000 Kč, za předpokladu, že na tyto škody budou uvolněny prostředky nad rámec prostředků schválených ve státním rozpočtu na program 129 130. Na odstranění povodňových škod na hrázích a objektech rybníků a vodních nádrží vystavěných či obnovených z podprogramu 129 132 lze poskytnout podporu pouze za předpokladu, že byly způsobeny povodní o průtoku větším než Q100.

V rámci podprogramu 129 134 „Odstranění havarijních situací na rybnících a vodních nádržích“:

b) Odstranění havarijních stavů a jejich následků na rybnících a vodních nádržích:

- byl-li v důsledku vzniku havarijní situace vyhlášen pod vodním dílem druhý16) nebo třetí15) stupeň povodňové aktivity, nebo pro které byl vyhlášen stav nouze dle § 3 zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon, ve znění pozdějších předpisů,

- realizace akce musí být podpořena rozhodnutím nebo doporučujícím stanoviskem místně příslušného vodoprávního úřadu,

- podporu nelze poskytnout na odbahnění,

- podporu nelze poskytnout v případě, kdy vlastník vodního díla více než tři roky neprovedl opatření uložená vodoprávním úřadem17) k uvedení vodního díla do bezpečného stavu.

II. Žadatel:

Žadatel o podporu může být subjekt podnikající v zemědělské prvovýrobě splňující podmínku, že na rybníku či vodním díle, na který je poskytována podpora, provozuje chov a lov ryb18), a že se jedná o:

a) právnickou osobu, podnikající podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zapsanou v evidenci zemědělského podnikatele podle § 2f zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, která je zaregistrována jako plátce daně z přidané hodnoty,

b) fyzickou osobu zapsanou v evidenci zemědělského podnikatele podle § 2f zákona o zemědělství, která je zaregistrována jako plátce daně z přidané hodnoty,

c) Školní rybářství Protivín (IČ 00072648),

d) Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech (IČ 60076658),

e) Českou zemědělskou univerzitou v Praze,

f) organizační jednotky Českého rybářského svazu a Moravského rybářského svazu provozující chov a lov ryb na rybníku či vodní nádrži, na který je žádáno o poskytnutí podpory.

Z programu 129 130 nelze poskytnout podporu žadatelům, jejichž předmět podpory (rybník či vodní nádrž) se nachází na území hlavního města Prahy.

III. Termín a místo podání žádosti o podporu:

Žádosti o podporu dle části 2 C odst. I. písm. a) se v případě nastalých povodní podávají do termínu vyhlášeného Ministerstvem zemědělství a písm. b) se podávají průběžně, nejpozději do 29. 11. 2013. Místem podání žádosti o podporuje Ministerstvo zemědělství, Odbor vody v krajině a odstraňování povodňových škod.

IV. Kritéria podpory:

a) rekonstrukce rybníků a vodních nádrží, včetně jejich hrází a funkčních objektů, jejichž základní parametry nejsou v souladu s normami a došlo k ohrožení bezpečnosti vodního díla, nebo je narušena, či jinak významně omezena jejich vodohospodářská funkce, v souvislosti s nastalou havarijní situací, nebo povodní,

b) zlepšení bezpečnosti provozu rybníků a vodních nádrží za povodní,

c) efektivnost vynaložených výdajů,

d) pro podprogram 129 134 podíl investičních výdajů akce ve výši minimálně 50 %.

V. Forma podpory:

Podpora je účelově vázaná a je poskytována na investiční a neinvestiční výdaje.

VI. Způsob výpočtu podpory:

Úhrada do výše 100 % výdajů na vlastní realizaci (zahrnující stavební práce a technologické dodávky).

VII. Základní náležitosti žádostí:

Žádost o poskytnutí podpory (formulář I v části 3), jejíž součástí jsou přílohy:

a) čestné prohlášení (formulář J v části 3),

b) technická zpráva (formulář K v části 3),

c) úředně ověřená kopie osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele (ne starší než 3 měsíce) s předmětem činnosti chov ryb18), podle zákona o zemědělství, (je-li žadatelem fyzická osoba nebo právnická osoba podnikající podle obchodního zákoníku), nebo

- zřizovací listina, respektive její úředně ověřená kopie, uvádějící chov ryb mezi činnostmi provozovanými žadatelem (je-li žadatelem příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem), nebo

- statut, respektive jeho úředně ověřená kopie, uvádějící chov ryb18) mezi činnostmi provozovanými žadatelem (je-li žadatelem vysoká škola či její organizační jednotka), nebo

- výpis z registru ekonomických subjektů (je-li žadatelem právnická osoba, která není zapsaná v obchodním rejstříku), nebo jeho úředně ověřená kopie,

d) úředně ověřená kopie registračního listu organizační jednotky Českého rybářského svazu nebo Moravského rybářského svazu (je-li žadatelem),

e) doklad evidence rybářského hospodaření žadatele na více než 20 ha vodních ploch dle zvláštního právního předpisu18), podepsané žadatelem (je-li žadatelem fyzická osoba) nebo podepsané statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu s otiskem razítka právnické osoby,

f) úředně ověřený doklad o vlastnictví, nájmu (nikoli podnájmu) nebo jiném právním vztahu (za jiný právní vztah je považováno hospodaření podle § 11 zákona o rybářství) k 20 ha vodních ploch, na kterých žadatel rybářsky hospodaří dle zvláštního právního předpisu18), doložené výpisy z katastru nemovitostí (list vlastnictví ne starší než 3 měsíce s uvedením druhu pozemku - vodní plocha, způsob využití - rybník nebo vodní nádrž umělá), nebo platnými nájemními smlouvami (v kopiích) nebo doklady o jiném právním vztahu. Tutéž plochu lze uplatňovat pouze jedenkrát, např. při bezpodílovém spoluvlastnictví rybníků. Doklady o vyhlášení rybářského revíru, ke kterému mají organizační jednotky Českého rybářského svazu a Moravského rybářského svazu právo hospodaření dle § 11 zákona o rybářství, jsou považovány za jiný právní vztah, kde pro účely dotace poskytovatel uznává kromě výše uvedených způsobů využití vodních ploch i způsob využití - vodní nádrž přírodní,

g) doklad evidence o hospodaření žadatele na předmětu podpory podle zvláštního právního předpisu18), prokázaný za roky 2011 a 2012 podepsaný žadatelem (je-li žadatelem fyzická osoba), nebo podepsaný statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu s otiskem razítka právnické osoby v případě rekonstrukce nefunkčního rybníka nebo vodního díla. Tehdy doloží žadatel úředně ověřený doklad místně příslušného vodoprávního úřadu o nefunkčnosti rybníka nebo vodní nádrže, nebo nemožnosti hospodaření na předmětu podpory s objektivním odůvodněním,

h) úředně ověřený doklad o vlastnictví, nájmu nebo o jiném právním vztahu k vodnímu dílu doložený výpisem z katastru nemovitostí (list vlastnictví) a snímkem katastrální mapy ne staršími než 3 měsíce; ve výpisu bude pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. a), a b) uvedeno: druh pozemku - vodní plocha, způsob využití - rybník nebo vodní nádrž umělá,

i) doklad o registraci žadatele k dani z přidané hodnoty (je-li žadatel jejím plátcem),

j) stanovisko příslušného správce povodí19) (státního podniku Povodí) k připravované akci (nepředkládá se pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. a) a b) v případě, že akce nebude podléhat stavebnímu povolení),

k) stanovisko správce vodního toku pod vodním dílem k připravované akci (nebo doložení skutečnosti, že určeným správcem tohoto vodního toku je žadatel),

l) stanovisko věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu20), v jehož správním území se předmět podpory nachází, ve kterém bude uvedeno, zda akce, na kterou se vztahuje žádost, bude podléhat ohlášení nebo stavebnímu povolení (v případě, že předmět podpory - vodní dílo - zasahuje do správních obvodů několika vodoprávních úřadů, stanovisko vydá vodoprávní úřad, v jehož správním obvodu leží rozhodující část vodního díla)21),

m) kopie posudku o potřebě, popřípadě návrhu podmínek provádění technicko-bezpečnostního dohledu (dle § 61 vodního zákona) v případě, že se jedná o změnu stavby vyžadující stavební povolení,

n) formuláře S 09 110, S 09 120, S 09 140, S 09 150 a S 09 16013),

o) návrh manipulačního a provozního řádu s rozčleněním prostor22) rybníka či vodní nádrže,

p) kopie protokolu z místního šetření o rozsahu povodňových škod (vztahujícího se k akci), který byl vypracován podle metodiky stanovené Ministerstvem zemědělství [pouze pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. a)],

q) odhad případných následných škod [pouze pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm, a)],

r) doklad o vyhlášení druhého, nebo třetího stupně povodňové aktivity, nebo doklad o vyhlášení stavu nouze, dle § 3, zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon, ve znění pozdějších předpisů [pouze pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. b)],

s) vyjádření věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu, že se jedná o povodňovou škodu [pouze pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. a)],

t) rozhodnutí nebo doporučující stanovisko místně příslušného vodoprávního úřadu, vyjadřujícím nutnost havarijní stav odstranit [pouze pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. b)].

VIII. Náležitosti doplňku žádosti:

Doplněk žádosti (formulář L v části 3), jehož součástí jsou přílohy:

a) u veřejných zakázek (§ 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) vyplněné formuláře dle vyhlášky č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách,

b) veřejné zakázky budou zadány formou otevřeného řízení podle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

c) doklad o tom, že žadatel má vyřešené závazky vůči finančnímu úřadu a České správě sociálního zabezpečení. Žadatel předloží doklad o bezdlužnosti ne starší než 3 měsíce,

d) zadávací dokumentace veřejné zakázky,

e) návrh smlouvy o dílo jednostranně podepsaný zhotovitelem,

f) položkový rozpočet akce potvrzený zhotovitelem,

g) pravomocné územní rozhodnutí a stavební povolení nebo ohlášení,

h) pravomocné rozhodnutí o povolení k nakládání s povrchovými vodami k užívání těchto vod v rybníku nebo vodní nádrži, která je předmětem podpory, pro chov ryb podle § 8 vodního zákona [nepředkládá se pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. a)], nebo

i) pravomocné rozhodnutí o povolení výjimky z ustanovení dle § 39 vodního zákona při použití závadných látek (nepředkládá se v případě extenzivního chovu ryb),

j) hydrotechnický posudek bezpečnostních přelivů a bezpečnostních a výpustných zařízení vodního díla (nebo posudek bezpečnosti vodního díla při povodni23) ), zpracovaný a podepsaný autorizovanou osobou24),

k) stanovisko správce vodního toku pod vodním dílem k návrhu manipulačního řádu a doklad o jeho předložení příslušnému vodoprávnímu úřadu k projednání,

l) tabulka parametrů sledovaných u jednotlivých akcí,

m) formuláře S 09 upravené podle výsledků zadání veřejné zakázky13).

IX. Podmínky přiznání podpory:

a) dodržení parametrů uvedených v žádosti o podporu,

b) dodržení kalkulace výdajů,

c) trvalé vyčlenění retenčního ochranného prostoru22) o velikosti minimálně 10 % z celkového (tj. ovladatelného i neovladatelného) prostoru22) rybníka nebo vodní nádrže (objem tohoto prostoru nebude zmenšen oproti stavu před realizací akce),

d) prokázání, že bezpečnostní přelivy a bezpečnostní zařízení rybníka nebo vodní nádrže jsou schopny bezpečně převést průtok odpovídající minimálně Qioo či vyšší v souladu s platnými předpisy,

e) žadatel, případně následující uživatel, povede průběžně doklady o hnojení a krmení ryb, ze kterých bude patrné, že na předmětu podpory neprovozuje intenzivní chov ryb,

f) doložení doplňku žádosti, včetně příloh (formulář K v části 3) v termínu, který stanoví Ministerstvo zemědělství,

g) doložení platné smlouvy o dílo v termínu nejpozději do 60 dnů od vydání Rozhodnutí,

h) doložení vyplněných formulářů dle vyhlášky č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách, a doklad o jejich uveřejnění (pouze pokud již nebyly tyto doklady předloženy jako náležitost doplňku žádosti) - v termínu nejpozději do 60 dnů od vydání Rozhodnutí,

i) doložení dokumentace o zřízení nivelačního bodu a určení jeho nadmořské výšky v systému Bpv odborně způsobilou osobou podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících sjeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů,

j) doklad o zřízení vodočetné latě,

k) závazek, že bez písemného souhlasu Ministerstva zemědělství vlastník předmětu podpory nezmění vlastnická práva k předmětu podpory s úředně ověřeným podpisem vlastníka.

X. Zmocňovací ustanovení

Ministerstvo zemědělství vydá metodický pokyn zpřesňující postup administrace žádostí v návaznosti na proces notifikace dokumentace programu Evropskou Komisí.

3. Vzory formulářů

Formulář A

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PODPORY

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PODPORY dle části 2 A v rámci programu 129 260 „Podpora prevence před povodněmi III“, přílohy č. 10 k zákonu č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013

Formulář B

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PODPORY

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PODPORY dle části 2 B odst. I písm. b) programu 129 270 „Odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku II“ přílohy č. 10 k zákonu č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013

Formulář C

PROHLÁŠENÍ ŽADATELE

PROHLÁŠENÍ ŽADATELE příloha k žádosti o poskytnutí podpory dle části 2 A, a 2 B přílohy č. 10 k zákonu č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013

Formulář D

OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY

OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY pro akce realizované v rámci programu „Podpora prevence před povodněmi III“ dle části 2 A přílohy č. 10 k zákonu č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013

Formulář E

OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY

OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY dle části 2 B odst. I písm. b) programu 129 270 „Odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku II“ přílohy č. 10 k zákonu č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013

Formulář F

DOPLNĚK ŽÁDOSTI PRO PROJEDNÁNÍ (VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ) REGISTROVANÉ AKCE

DOPLNĚK ŽÁDOSTI PRO PROJEDNÁNÍ (VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ) REGISTROVANÉ AKCE dle části 2 A - 129 260 „Podpora prevence před povodněmi III“ přílohy č. 10 k zákonu č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013

Formulář G

DOPLNĚK ŽÁDOSTI PRO PROJEDNÁNÍ (VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ) REGISTROVANÉ AKCE

DOPLNĚK ŽÁDOSTI PRO PROJEDNÁNÍ (VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ) REGISTROVANÉ AKCE dle části 2 B písm. b) programu 129 270 „Odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku II“ přílohy č. 10 k zákonu č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013

Formulář H

Definice a výpočet ukazatele dluhové služby

Formulář H Definice a výpočet ukazatele dluhové služby

Formulář I

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PODPORY

Formulář I ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PODPORY dle části 2C-129 130 „Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží“ přílohy č. 10 k zákonu č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013

Formulář J

Čestné prohlášení při podání žádosti o poskytnutí podpory

Formulář J Čestné prohlášení při podání žádosti o poskytnutí podpory dle části 2C-129 130 „Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží“, dle přílohy č. 10 k zákonu č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013

Formulář K

OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY

OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY pro akce realizované v rámci programu 129 130 „Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží“ dle části 2 C přílohy č. 10 k zákonu č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013

Formulář L

DOPLNĚK ŽÁDOSTI PRO PROJEDNÁNÍ (VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ) REGISTROVANÉ AKCE

DOPLNĚK ŽÁDOSTI PRO PROJEDNÁNÍ (VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ) REGISTROVANÉ AKCE pro podporu dle části 2 C - 129 130 „Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží“ přílohy č. 10 k zákonu č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013

1) § 12 až 16 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů.

2) § 13 odst. 3 písmena a) až d) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3) Zákon č. 151/1997/Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška Ministerstva financí č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

4) § 15 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5) Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

6) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

7) Zákon č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 560/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

8) Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 560/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

9) § 6 odst. 1 vyhlášky č. 560/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

10) § 44 odst. 1 písm, b) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

11) Zákon č. 305/2000 Sb., o povodích.

12) Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

13) Vyhláška č. 560/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

14) § 24 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 393/2010 Sb., o oblastech povodí.

15) § 70 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

16) § 70 odst. 1 písm. b) zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

17) § 110 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

18) § 3 nebo § 11 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství).

19) § 54 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

20) § 15 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

21) § 115, odst. 18 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

22) ČSN 73 65 15 Názvosloví hydrotechniky - Vodní nádrže.

23) TNV 75 29 35 Posuzování bezpečnosti vodního díla při povodni.

24) § 5 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, nebo § 13 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.

25) Například zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a změně některých souvisejících zákonů, zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 246/1992 Sb., o ochraně zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby).

26) Zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).