Hlavní navigace

Zákon o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových - HLAVA IV - VEDLEJŠÍ ÚČASTENSTVÍ

Předpis č. 201/2002 Sb.

Znění od 1. 3. 2016

201/2002 Sb. Zákon o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

HLAVA IV

VEDLEJŠÍ ÚČASTENSTVÍ

§ 9

(1) Úřad může vystupovat za stát jako vedlejšího účastníka v občanském soudním řízení8) před soudy v jakékoli věci týkající se majetku, se kterým je příslušná hospodařit státní organizace podle zvláštního právního předpisu9), má-li stát právní zájem na výsledku takového řízení.

(2) Pokud Úřad vystupuje za stát podle odstavce 1, jedná jménem státu. Jeho jednání zahrnuje veškeré procesní úkony, které v řízení podle zvláštního právního předpisu může činit vedlejší účastník.

(3) Do řízení Úřad vstupuje z vlastního nebo jiného podnětu anebo na výzvu účastníka řízení učiněnou prostřednictvím soudu. Nepovažuje-li podnět nebo výzvu za opodstatněné, vyrozumí o tom s uvedením důvodů toho, kdo podnět podal, popřípadě prostřednictvím soudu účastníka, který výzvu učinil.

§ 10

Postup podle ustanovení § 9 nelze použít,

a) jedná-li Úřad v řízení podle ustanovení § 3 a 4 nebo podle ustanovení § 6 a 7,

b) jestliže se Úřad v tomto řízení přímo účastní (§ 11),

c) vystupuje-li Úřad v řízení za stát jako příslušná organizační složka (§ 18, 19).

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).