Hlavní navigace

Zákon o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů - ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákoníku práce

Předpis č. 181/2007 Sb.

Vyhlášené znění

181/2007 Sb. Zákon o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů

ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna zákoníku práce

§ 32

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 124 odst. 3 se ve sloupci "Stupeň řízení" v řádku "4. stupeň řízení" za slovy "Veřejného ochránce práv" slovo "a" nahrazuje čárkou a na konci textu se doplňují slova "a ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů".

2. V § 303 odst. 1 písm. b) se za bod 14 vkládá nový bod 15, který zní:

"15. Ústavu pro studium totalitních režimů,".

Dosavadní bod 15 se označuje jako bod 16.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).