Hlavní navigace

Zákon o veřejných výzkumných institucích - ČÁST ČTVRTÁ - PŮSOBNOST ZŘIZOVATELE

Předpis č. 341/2005 Sb.

Znění od 31. 7. 2019

341/2005 Sb. Zákon o veřejných výzkumných institucích

ČÁST ČTVRTÁ

PŮSOBNOST ZŘIZOVATELE

§ 15

Zřizovatel

a) vydává zřizovací listinu veřejné výzkumné instituce a rozhoduje o změně zřizovací listiny, předkládá zřizovací listinu a její změny Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy,

b) podává návrh na zápis veřejné výzkumné instituce do rejstříku veřejných výzkumných institucí a na její výmaz z rejstříku, navrhuje den zápisu do rejstříku veřejných výzkumných institucí,

c) vkládá do veřejné výzkumné instituce zřizovací listinou nebo její změnou majetek nezbytný k zajištění účelu, pro který je veřejná výzkumná instituce zřizována; vykonává-li jménem České republiky funkci zřizovatele organizační složka státu, může být do veřejné výzkumné instituce vložen pouze takový majetek České republiky, se kterým je tato organizační složka státu příslušná hospodařit a který je nezbytný k zajištění účelu, pro který je veřejná výzkumná instituce zřizována,

d) rozhoduje o zrušení veřejné výzkumné instituce za podmínek stanovených v § 10 až 12,

e) v případě vzniku veřejné výzkumné instituce rozdělením rozhoduje o tom, kteří zaměstnanci přejdou do vznikající veřejné výzkumné instituce,

f) v případě zrušení veřejné výzkumné instituce s likvidací podle § 12 jmenuje likvidátora a schvaluje zprávu o průběhu likvidace,

g) jmenuje a odvolává osobu pověřenou řízením veřejné výzkumné instituce podle § 5 odst. 2, § 16 odst. 2, § 17 odst. 3,

h) jmenuje a odvolává ředitele veřejné výzkumné instituce,

i) jmenuje a odvolává členy dozorčí rady veřejné výzkumné instituce (dále jen "dozorčí rada"),

j) schvaluje jednací řád dozorčí rady a jeho změny a zprávu o činnosti dozorčí rady,

k) uděluje předchozí písemný souhlas k právním úkonům veřejné výzkumné instituce uvedeným v § 19 odst. 1 písm. b) bodech 1 až 6,

l) navrhuje odvolání člena rady instituce v případě opakovaného neplnění povinností člena rady instituce.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).