Hlavní navigace

Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví) - ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích

Předpis č. 221/2006 Sb.

Znění od 28. 12. 2018

221/2006 Sb. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a ochraně obchodního tajemství

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích

§ 9

Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 116/2000 Sb., zákona č. 207/2000 Sb., zákona č. 173/2002 Sb., zákona č. 501/2004 Sb. a zákona č. 59/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 63 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 5i zní:

"(3) Proti pravomocnému rozhodnutí Úřadu je přípustná žaloba proti rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu5i).

5i) Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.".

2. V § 67 se za slovo "Úřad" vkládá slovo "rozhodnutím".

3. V § 75 odst. 1 se za slovo "zákonem" vkládají slova " , s výjimkou práv z patentů a dodatkových ochranných osvědčení".

4. V § 75 se odstavce 2 a 3 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

5. § 75a se zrušuje.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).