Hlavní navigace

Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví) - ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o ochraně topografií polovodičových výrobků

Předpis č. 221/2006 Sb.

Znění od 28. 12. 2018

221/2006 Sb. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a ochraně obchodního tajemství

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o ochraně topografií polovodičových výrobků

§ 10

Zákon č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků, ve znění zákona č. 116/2000 Sb. a zákona č. 501/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 18 odst. 2 se slova "pro porušování práv a pro právo na informace" zrušují.

2. V § 18 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 3a zní:

"(3) Proti pravomocnému rozhodnutí Úřadu je přípustná žaloba proti rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu3a).

3a) Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.".

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).