Hlavní navigace

Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví) - ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o užitných vzorech

Předpis č. 221/2006 Sb.

Znění od 28. 12. 2018

221/2006 Sb. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a ochraně obchodního tajemství

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o užitných vzorech

§ 11

Zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění zákona č. 116/2000 Sb. a zákona č. 501/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 21 odst. 2 se slova "a pro porušování práv, pro právo na informaci" zrušují.

2. V § 21 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 4a zní:

"(3) Proti pravomocnému rozhodnutí Úřadu je přípustná žaloba proti rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu4a).

4a) Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.".

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).