Hlavní navigace

Zákon o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí a o změně souvisejících zákonů - HLAVA II - PŮSOBNOST V OBLASTI ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE A HUMANITÁRNÍ POMOCI

Předpis č. 151/2010 Sb.

Znění od 1. 7. 2010

151/2010 Sb. Zákon o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí a o změně souvisejících zákonů

HLAVA II

PŮSOBNOST V OBLASTI ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE A HUMANITÁRNÍ POMOCI

§ 6

Orgány státní správy v rámci své působnosti uskutečňují zahraniční rozvojovou spolupráci v souladu s koncepcí a zásadami schválenými vládou.

§ 7

Ministerstvo zahraničních věcí

(1) Ministerstvo zahraničních věcí v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce zejména

a) předkládá vládě návrh koncepce a zásad zahraniční rozvojové spolupráce a její zhodnocení,

b) připravuje roční plán zahraniční rozvojové spolupráce a předkládá jej vládě ke schválení,

c) do výše limitu stanoveného vládou rozhoduje o poskytnutí peněžních darů do zahraničí,

d) poskytuje finanční příspěvky zahraničním institucím podle zásad zahraniční rozvojové spolupráce,

e) koordinuje činnost ostatních orgánů státní správy, které v rámci své působnosti uskutečňují zahraniční rozvojovou spolupráci,

f) v souladu s právem Evropské unie podporuje české subjekty usilující o zapojení do realizace projektů v rámci rozvojové spolupráce ostatních dárců,

g) zajišťuje hodnocení projektů zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci.

(2) Ministerstvo zahraničních věcí poskytuje humanitární pomoc do států mimo Evropskou unii a Evropský hospodářský prostor a rozhoduje o jejím rozsahu a formě. Při rozhodování o poskytování materiální a záchranářské pomoci postupuje v součinnosti s Ministerstvem vnitra.

(3) Ministerstvo zahraničních věcí v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce a poskytování humanitární pomoci do zahraničí spolupracuje s institucemi Evropské unie včetně zajištění výměny informací s Komisí Evropských společenství4).

§ 8

Česká rozvojová agentura

(1) Zřizuje se Česká rozvojová agentura jako organizační složka státu, která plní úkoly v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci poskytované do zahraničí.

(2) Funkci zřizovatele České rozvojové agentury vykonává Ministerstvo zahraničních věcí, z jehož rozpočtové kapitoly je činnost České rozvojové agentury hrazena.

(3) Česká rozvojová agentura je účetní jednotkou.

(4) Česká rozvojová agentura

a) zajišťuje realizaci zahraniční rozvojové spolupráce v souladu s plánem zahraniční rozvojové spolupráce,

b) zajišťuje podle požadavků Ministerstva zahraničních věcí realizaci projektů humanitární pomoci,

c) poskytuje dotace subjektům v České republice v souladu s plánem zahraniční rozvojové spolupráce; jiné dotace může poskytnout pouze se souhlasem Ministerstva zahraničních věcí.

§ 9

Ministerstvo vnitra

Ministerstvo vnitra poskytuje humanitární pomoc do členských států Evropské unie a jiných států tvořících Evropský hospodářský prostor a rozhoduje o jejím rozsahu a formě. O poskytnutí humanitární pomoci informuje Ministerstvo zahraničních věcí.

§ 10

Správa státních hmotných rezerv

Správa státních hmotných rezerv podle požadavku Ministerstva zahraničních věcí nebo Ministerstva vnitra vytváří zásoby pro humanitární pomoc do zahraničí. Takto vytvořené státní hmotné rezervy zařadí do kategorie pohotovostních zásob.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).