Hlavní navigace

Zákon o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů - HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ

Předpis č. 307/2000 Sb.

Znění od 1. 1. 2011

307/2000 Sb. Zákon o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

Účel zákona

Účelem tohoto zákona je

a) upravit vydávání zemědělských skladních listů k vybraným zemědělským produktům (dále jen "zboží") uskladněným v zemědělských veřejných skladech a nakládání s nimi jako s listinnými cennými papíry, se kterými je spjato vlastnické právo k uskladněnému zboží, způsob vzniku a výkonu zástavního práva,

b) stanovit podmínky pro zřizování a provozování zemědělských veřejných skladů,

c) upravit státní dozor nad provozováním zemědělských veřejných skladů.

§ 2

Základní pojmy

(1) Zemědělský skladní list je listinný cenný papír na řad, převoditelný rubopisem a předáním, představující vlastnické a zástavní právo k uskladněnému zboží. Vydávat zemědělské skladní listy jinak než podle tohoto zákona je nepřípustné.

(2) Provozovatel zemědělského veřejného skladu (dále jen "provozovatel") je právnická osoba se sídlem v České republice, které bylo uděleno povolení podle tohoto zákona.

(3) Zemědělský veřejný sklad je vymezený objekt provozovatele splňující podmínky podle tohoto zákona, v němž je činnost zemědělského veřejného skladu provozována.

(4) Provozováním zemědělského veřejného skladu je přijímání zboží do hromadné nebo individuální úschovy, vždy odděleně od vlastního zboží provozovatele, a s tím spojené vystavování zemědělských skladních listů k tomuto zboží, vzorkování, ošetřování, vydávání a prodej skladovaného zboží podle tohoto zákona.

(5) Ministerstvo zemědělství (dále jen "ministerstvo") uděluje povolení k provozování zemědělského veřejného skladu (dále jen "povolení"), vykonává státní dozor a ukládá sankce podle tohoto zákona.

(6) Ukladatel je osoba, která předá zboží ke skladování v zemědělském veřejném skladu a jíž provozovatel vystaví zemědělský skladní list.

(7) Oprávněná osoba je osoba, která je z titulu vlastnického nebo zástavního práva oprávněna k převzetí zboží uskladněného v zemědělském veřejném skladu nebo k převzetí výnosu z jeho prodeje podle tohoto zákona.

(8) Druh zboží, ke kterému je možno vystavit zemědělský skladní list podle tohoto zákona, určí ministerstvo vyhláškou, která zároveň stanoví podmínky jakosti uskladňovaného zboží.

§ 3

Úschova zboží

(1) Úschova zboží v zemědělském veřejném skladu je hromadná nebo individuální.

(2) Hromadná úschova zboží spočívá ve společném uskladnění zboží téhož druhu a kvality od různých ukladatelů. Povinnost provozovatele vydat zboží je splněna vydáním zboží stejného druhu, kvality a množství, za které je uskladněné zboží zaměnitelné.

(3) Individuální úschova spočívá v odděleném uskladnění zboží ukladatele od zboží jiných ukladatelů. Individuální úschova musí být mezi ukladatelem a provozovatelem dohodnuta před předáním zboží ke skladování.

(4) Pokud není mezi ukladatelem a provozovatelem výslovně dohodnuta úschova individuální, jde o úschovu hromadnou.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).