Hlavní navigace

Zákon o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů - ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o správních poplatcích

Předpis č. 307/2000 Sb.

Znění od 1. 1. 2011

307/2000 Sb. Zákon o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o správních poplatcích

§ 37

Sazebník správních poplatků uvedený v příloze k zákonu č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 166/1999 Sb., zákona č. 167/1999 Sb., zákona č. 223/1999 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 352/1999 Sb., zákona č. 357/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 117/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 153/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 156/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb. a zákona č. 242/2000 Sb., se mění takto:

1. V položce 22 se za písmeno g) vkládá nové písmeno h), které zní:

"h) vydání povolení k provozování zemědělského veřejného skladu ..... Kč 10 000,-".

Dosavadní písmena h) až l) se označují jako písmena i) až m).

2. V položce 22 se v poznámkách za bod č. 3 vkládá nový bod č. 4, který zní:

"4. Rozhodnutí zpoplatňované podle písmene h) této položky je upraveno v § 16 odst. 9 zákona č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů.".

Dosavadní body č. 4 až 6 se označují jako body č. 5 až 7.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).