Hlavní navigace

Student nebo podnikatel? Oboje lze s úspěchem spojit!

 Autor: 258398
Petr Gola

Finanční samostatnost je pro dnešní studenty už naprosto běžnou a důležitou věcí. Mnohdy nejjednodušší cestou je pro ně vlastní podnikání, které jim kromě peněz přináší ještě jednu velkou výhodu: být pánem svého času.

Dobré schopnosti práce s výpočetní technikou jsou pro současné studenty již samozřejmostí. K tomu se přidávají výborné jazykové dovednosti osvojené při častých pobytech v zahraničí. To vše jsou ideální předpoklady pro vlastní malou živnost. V Česku se živnostníci a malé firmy do 9 zaměstnanců podílí na celkovém počtu podniků více než 95 % a jsou jednoznačně největším zaměstnavatelem v zemi.

Živnostníci pomáhají ekonomickému růstu

Počet drobných podnikatelů v Česku mírně roste. Podnikání dává schopným šanci na vyšší výdělky než jako zaměstnanec pracující pro někoho jiného. A peníze patří mezi jedny z hlavních pracovních stimulů. Malí podnikatelé se výrazným způsobem podílejí na ekonomickém rozvoji země. Především firmy do 10 zaměstnanců mají nejvyšší produktivitu práce a podílejí se výrazným způsobem na tvorbě nových pracovních míst, a to je v boji s nezaměstnaností nesmírně důležité.

Povinnosti podnikajícího studenta

Student starší 18 let, který se rozhodl podnikat, musí v první řadě požádat živnostenský úřad o vydání živnostenského listu. To lze od novely živnostenského zákona účinné od 1. července 2008 provést i elektronickou cestou. Ohlášení živnosti se podstatně urychlilo. Když jsem si doma zkoušel vyplnit starý papírový registrační formulář, trvalo mi to zhruba hodinu a půl. Elektronicky jsme to zvládli za dvacet minut. Elektronické ohlášení je pro podnikatele rozhodně komfortnější než papírové formuláře, řekl ministr průmyslu a obchodu Martin Říman. Tato novela zjednodušuje podnikání i dalšími úpravami. Studentům otevírá širší možnosti podnikání také tím, že snižuje nutnou dobu praxe.

Následně se musí do osmi kalendářních dnů od začátku podnikání zaregistrovat u České správy sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny a finančního úřadu (u finančního úřadu je lhůta 30 dnů). Čtěte více: Registrace při ohlášení živnosti

Platba sociálního pojištění

Podnikající student je považován za osobu vykonávající vedlejší výdělečnou činnost (jeho hlavní činností je studium). Tuto problematiku upravuje § 9, odst. 6, písm. e) Zákona č. 155/1995 Sb, o důchodovém pojištění. Jeho účast na důchodovém pojištění je do určité výše vyměřovacího základu dobrovolná. Po překonání rozhodné částky je již povinná. Vyměřovací základ je stanoven jako rozdíl mezi příjmy a výdaji nutnými na jejich dosažení, zajištění a udržení. Rozhodná částka pro rok 2008 činí 51 744 Kč. Při účasti na důchodovém pojištění je placení záloh povinné. Minimální výše záloh pro rok 2008 činí 639 Kč měsíčně. Účast na nemocenském pojištění je dobrovolná. Minimální výše zálohy v roce 2008 činí 95 Kč měsíčně.

Platba zdravotního pojištění

Podnikající student je z hlediska zdravotního pojištění považován za státního pojištěnce. Zákonem č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, je mu proto přiznána významná výhoda. Netýká se jej minimální vyměřovací základ ani minimální zálohy (v roce 2008 1456 Kč měsíčně). Platí zdravotní pojištění jen ze skutečně dosažených příjmů (po odečtu nezbytných výdajů). Vyměřovacím základem je 50 % příjmu z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení.

Kdy musí student vést podvojné účetnictví?

Při samostatně výdělečné činnosti má student několik možností prokazování svých příjmů a výdajů a uplatnění příslušného postupu pro výpočet všech potřebných daňových povinností (řadíme zde i sociální a zdravotní pojištění, protože jsou ve své podstatě taky daněmi).

Existují dva způsoby uplatňování výdajů:

  • paušálem,
  • evidování skutečných výdajů.

Nejjednodušším způsobem pro zjištění daňové povinnosti u daně z příjmu fyzických osob je pro studenta uplatnění výdajů paušálem. U tohoto způsobu stanovení daňové povinnosti si nemusí schovávat výdajové doklady a lámat si hlavu, jestli jsou daňově uznatelné či nikoliv. Ze své evidence (ať už písemné či elektronické) si sečte všechny dosažené příjmy (v hotovosti či v příjmu na bankovní účet) a ze součtu spočítá výdaje procentem ze zákona.

Evidování skutečných výdajů nutných k dosažení, zajištění a udržení příjmů může být administrativně náročné. Pokud jsou skutečné výdaje relativně nízké, je výhodnější uplatnit výdaje paušálem. Paušál je stanoven zákonem jako určité procento příjmů.

I když podnikatel uplatňuje výdaje paušálem, musí evidovat a archivovat některé doklady:

  • příjmy, peněžní i nepeněžní, které obdržel v hotovosti nebo na účet od 1.1. do 31.12.,
  • pohledávky, které má k 31.12.

Evidovat by měl (je to v jeho zájmu) také:

  • výdaje na zdravotní a sociální pojištění, které zaplatil v období od 1.1. do 31.12.,
  • výdaje za dlouhodobý majetek – bude se hodit, pokud začne uplatňovat výdaje podle skutečnosti.

Daně

Podnikající student může uplatnit další slevu na dani – pro rok 2008 činí 4020 Kč ročně, tzn. 335 Kč měsíčně. Čtěte více: Daně.

Aktualizováno s ohledem na novelu živnostenského zákona. 

Vytvořil: Petr Gola
Aktualizoval: Jiří Velinský

Anketa

Je vůbec moudré při studiu podnikat?

Našli jste v článku chybu?
Vitalia.cz: 9 největších mýtů o mase

9 největších mýtů o mase

Měšec.cz: Europlatby: někde bez poplatku, jinde i 350 Kč

Europlatby: někde bez poplatku, jinde i 350 Kč

Měšec.cz: Zdravotní a sociální pojištění 2017: Připlatíte

Zdravotní a sociální pojištění 2017: Připlatíte

Měšec.cz: Jak levně odeslat balík přímo z domu?

Jak levně odeslat balík přímo z domu?

DigiZone.cz: R2B2 a Hybrid uzavřely partnerství

R2B2 a Hybrid uzavřely partnerství

Root.cz: Certifikáty zadarmo jsou horší než za peníze?

Certifikáty zadarmo jsou horší než za peníze?

Vitalia.cz: Láska na vozíku: Přitažliví jsme pro tzv. pečovatelky

Láska na vozíku: Přitažliví jsme pro tzv. pečovatelky

Vitalia.cz: Nejlepší obranou při nachlazení je útok

Nejlepší obranou při nachlazení je útok

DigiZone.cz: „Black Friday 2016“: závěrečné zhodnocení

„Black Friday 2016“: závěrečné zhodnocení

DigiZone.cz: Flix TV: dva set-top boxy za korunu

Flix TV: dva set-top boxy za korunu

Měšec.cz: Air Bank zruší TOP3 garanci a zdražuje kurzy

Air Bank zruší TOP3 garanci a zdražuje kurzy

Podnikatel.cz: Podnikatelům dorazí varování od BSA

Podnikatelům dorazí varování od BSA

Podnikatel.cz: Dva doklady netřeba, dejte to na účtenku k EET

Dva doklady netřeba, dejte to na účtenku k EET

Lupa.cz: Proč firmy málo chrání data? Chovají se logicky

Proč firmy málo chrání data? Chovají se logicky

Root.cz: 250 Mbit/s po telefonní lince, když máte štěstí

250 Mbit/s po telefonní lince, když máte štěstí

Vitalia.cz: Típněte to! Kde všude si už nezakouříte?

Típněte to! Kde všude si už nezakouříte?

Lupa.cz: Na koho se v Křišťálové Lupě nedostalo?

Na koho se v Křišťálové Lupě nedostalo?

Podnikatel.cz: 3, 2, 1..EET startuje. Na co nezapomenout?

3, 2, 1..EET startuje. Na co nezapomenout?

Vitalia.cz: Formičky naší babičky: Jak se zbavit rzi

Formičky naší babičky: Jak se zbavit rzi

Vitalia.cz: Nestlé vyvinulo nový typ „netloustnoucího“ cukru

Nestlé vyvinulo nový typ „netloustnoucího“ cukru