Hlavní navigace

Slevy na dani

V Českém republice existuje několik slev na dani, které umožňují poplatníkům snížit si výši daňové povinnosti. Mezi tu nejčastěji uplatňovanou patří sleva na poplatníka a sleva na manžela nebo manželku.

Základní sleva na poplatníka

Základní slevu na dani může uplatnit poplatník, který má v průběhu zdaňovacího období zdanitelné příjmy.

Základní sleva na dani je ve výši

30 840 Kč ročně

respektive 2570 Kč měsíčně.

Tato sleva se vždy uplatňuje v plné roční výši, a to i v situaci, kdy výdělečná činnost trvala pouze několik měsíců.

Uplatňuje se měsíčně učiněním (podpisem) prohlášení poplatníka, ročně žádostí o roční zúčtování u posledního zaměstnavatele či podaným daňovým přiznáním.
V roce 2023 je možné využít jednodílný tiskopis prohlášení k dani.

Jaká je sleva na manželku nebo manžela?

Výše slevy na dani pro vyživovanou manželku nebo manžela činí 24 840 Kč ročně.

Platí také pro registrované partnery podle zákona o registrovaném partnerství.

Limit příjmu pro uplatnění slevy na vyživovanou manželku nebo manžela je 68 000 Kč.

Pro uplatnění slevy na manželku/manžela je nutné splnit dvě podmínky. První podmínkou je, že manželé žijí ve společné domácnosti. Druhou podmínkou je příjem manžela/manželky. Aby mohl poplatník slevu uplatnit, nesmí vlastní příjem manželky (manžela) přesáhnout v úhrnu částku uvedenou v § 35 ba odst. 6 zákona o daních z příjmů.

Mezi vlastní příjmy se zahrnuje především:

  • hrubý příjem z pracovního poměru,
  • nemocenské dávky,
  • peněžitá pomoc v mateřství,
  • příjmy z podnikání.
  • Vlastním příjmem je však i přijatý dar nebo příjmy, které jsou zdaněné srážkovou daní např. dividendy nebo jiné podíly na zisku.

TIP: Slevy a vše další okolo daní vám automaticky vypočítají naše šablony pro MS Excel.

Do vlastních příjmů nejsou zahrnuty:

  • dávky sociální podpory a sociální péče,
  • příspěvek na péči, sociální služby, dávky v hmotné nouzi,
  • stipendia při studiu,
  • státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření,
  • státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem.

Slevu na dani lze uplatnit pouze po skončení zdaňovacího období (kalendářního roku). Pokud je manželka/manžel držitel průkazu ZTP/P, sleva je ve výši dvojnásobku roční slevy.

Kdy vzniká nárok na slevu na studenta?

Sleva na studenta je ve výši

4 020 Kč

Může si ji uplatnit poplatník, který se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, a to až do dovršení věku 26 let nebo po dobu prezenční formy studia v doktorském studijním programu, který poskytuje vysokoškolské vzdělání až do dovršení věku 28 let.

K doložení nároku na slevu je nutné potvrzení o studiu. V případě studia vysoké školy se může jednat o prezenční, distanční i kombinovanou formu studia. Sleva se však nepočítá pro formu celoživotního vzdělávání.

Sleva na částečný invalidní důchod

Základní sleva na invaliditu je ve výši

2 520 Kč

A to v případě, že poplatník pobírá invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně z důchodového pojištění podle zákona o důchodovém pojištění.

V jaké výši je sleva na plný invalidní důchod?

Rozšířená slevu na invaliditu je ve výši

5 040 Kč

Ta je přiznaná v případě, že poplatník pobírá invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně nebo jiný důchod z důchodového pojištění podle zákona o důchodovém pojištění, u kterého je jednou z podmínek přiznání, že je invalidní ve třetím stupni

Jaké je sleva na průkaz ZTP/P?

Sleva na držitele průkazu ZTP/P je ve výši

16 140 Kč

A to v případě, že je poplatník držitelem průkazu ZTP/P.

Dokládá se průkazem ZPT/P nebo rozhodnutím úřadu práce.

Jaká je sleva na poplatníka?
Základní slevu na dani může uplatnit poplatník, který má v průběhu zdaňovacího období zdanitelné příjmy.
Základní sleva na dani je ve výši 30 840 Kč ročně, respektive 2570 Kč měsíčně.
Tato sleva se vždy uplatňuje v plné roční výši, a to i v situaci, kdy výdělečná činnost trvala pouze několik měsíců.
Jaká je sleva na manželku nebo manžela?
Výše slevy na dani pro vyživovanou manželku nebo manžela činí 24 840 Kč ročně.
Limit příjmu pro uplatnění slevy na vyživovanou manželku nebo manžela je 68 000 Kč.
Kdy vzniká nárok na slevu na studenta?
Sleva na studenta je ve výši 4 020 Kč a může si ji uplatnit poplatník, který se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, a to až do dovršení věku 26 let nebo po dobu prezenční formy studia v doktorském studijním programu, který poskytuje vysokoškolské vzdělání až do dovršení věku 28 let.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).