Hlavní navigace

Přehledy o příjmech a výdajích

Přehled o příjmech a výdajích za daný kalendářní rok je (dle § 15 zákona č. 589/1992 Sb.) povinna podat OSVČ, která alespoň po část kalendářního roku vykonávala samostatnou výdělečnou činnost.

Jak vyplnit přehled pro ČSSZ?

Formulář pro ČSSZ – přehled o příjmech a výdajích lze vyplnit v papírové podobě a poslat nebo osobně donést na příslušnou ČSSZ nebo lze využít interaktivní formulář a vyplnit přehled elektronicky. Formulář pak lze vytisknout či poslat elektronicky.

V případě elektronického podání je však potřeba elektronický podpis nebo datová schránka.

Jak podat přehled pro ČSSZ

Přehled OSVČ o příjmech a výdajích pro ČSSZ můžete podat na příslušnou OSSZ osobně, poštou nebo elektronicky přes veřejné rozhraní pro ePodání ČSSZ nebo prostřednictvím určené datové schránky.

ČSSZ nabízí též vyplnění a zaslání formuláře – přehled pro ČSSZ také přímo z ePortálu ČSSZ. Pro práci s formulářem není třeba instalovat žádný speciální program a vyplnění tiskopisu není podmíněno přihlášením se do datové schránky.

V případě ePodání prostřednictvím e-Podatelny je ale nutné, aby toto podání bylo podepsáno zaručeným elektronickým podpisem.

Pro podání přehledů pro ČSSZ je možné využít interaktivní formulář

V přehledu pro Českou správu sociálního zabezpečení se kromě údajů o příjmech a výdajích uvádějí údaje rozhodné pro provádění důchodového pojištění OSVČ, především vyměřovací základy a výše pojistného na důchodové pojištění.

Tento tiskopis lze v zákonných lhůtách podat jako řádný či jako opravný.

Kdy podat přehled pro ČSSZ?

Přehled o příjmech a výdajích se podává do jednoho měsíce od doby, kdy má být podáno daňové přiznání. Zpravidla jde o termín

2. května

(pokud nepřipadá tento den na víkend).

Přehledy pro ČSSZ i pro zdravotní pojišťovnu jsou součástí našich interaktivních formulářů

⬇️ Interaktivní formuláře ke stažení


Stahujte interaktivní formuláře k dani z příjmů fyzických osob. Naše formuláře obsahují export do XML formátu včetně přehledů pro zdravotní pojišťovnu a Českou správu sociálního zabezpečení. Stahujte formuláře dle typu příjmů a výdajů či typu podnikání.


Návod na vyplnění přehledu pro zdravotní pojišťovnu

Formulář pro zdravotní pojišťovnu – přehled o příjmech a výdajích lze vyplnit v papírové podobě a poslat nebo osobně donést na příslušnou pobočku zdravotní pojišťovny. Jde též využít interaktivní formulář a vyplnit přehled elektronicky.

U většiny zdravotních pojišťoven ale potřebujete pro elektronické podání elektronický podpis nebo se musíte u nich předem registrovat.

Jak podat přehled pro zdravotní pojišťovnu?

Přehled OSVČ o příjmech a výdajích můžete podat na pobočku příslušné zdravotní pojišťovny osobně, poštou nebo elektronicky podle podmínek jednotlivých zdravotních pojišťoven.

Jak poslat on-line přehledy pro zdravotní pojišťovny datovou schránkou

Přehledy o příjmech a výdajích je možné zdravotním pojišťovnám odeslat i prostřednictvím datových schránek. Každá pojišťovna může mít jiné požadavky, ale mezi preferovaný formát pro odeslání přehledů patří PDF.

Kdy podat přehled pro zdravotní pojišťovnu?

Přehled o příjmech a výdajích se podává do jednoho měsíce od doby, kdy má být podáno daňové přiznání. Zpravidla jde o termín

2. května

(pokud nepřipadá tento den na víkend).

Termíny pro podání přehledů v roce 2023

Termíny pro podání přehledů:

  • do 8. dubna 2023, pokud nemáte povinnost podat daňové přiznání
  • do 2. května 2023, pokud podáváte daňové přiznání bez daňového poradce (v listinné podobě nebo osobně)
  • do 1. června 2023, pokud podáváte daňové přiznání elektronicky
  • do 1. srpna 2023, pokud podáváte daňové přiznání s daňovým poradcem

Pokud po vyplnění vyjde v přehledu o výši daňového základu nedoplatek pojistného, je povinností OSVČ částku uhradit nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém byl přehled podán.

Jak podat přehled pro ČSSZ?
Přehled OSVČ o příjmech a výdajích pro ČSSZ můžete podat na příslušnou OSSZ osobně, poštou nebo elektronicky přes veřejné rozhraní pro ePodání ČSSZ nebo prostřednictvím určené datové schránky. ČSSZ nabízí též vyplnění a zaslání formuláře – přehled pro ČSSZ také přímo z ePortálu ČSSZ.
Jak podat přehled pro zdravotní pojišťovnu?
Přehled OSVČ o příjmech a výdajích můžete podat na pobočku příslušné zdravotní pojišťovny osobně, poštou nebo elektronicky podle podmínek jednotlivých zdravotních pojišťoven.
Kdy podat přehledy o příjmech a výdajích?
Přehled o příjmech a výdajích se podává do jednoho měsíce od doby, kdy má být podáno daňové přiznání. Zpravidla jde o termín 2. května (pokud nepřipadá tento den na víkend).
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).