Hlavní navigace

Nemocenské pojištění

Nemocenské pojištění (nemocenská) finančně zabezpečuje ekonomické aktivní občany v situaci, kdy kvůli nemoci, případně mateřství nemohou pracovat.

Zaměstnanci mají nemocenské pojištění povinné, OSVČ si jej mohou platit dobrovolně.

Nemocenské pojištění OSVČ je upraveno v zákoně č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Jaká je sazba nemocenského pojištění?

Sazba nemocenského pojištění činí

2,1 %

U zaměstnanců se počítá z hrubé mzdy.

OSVČ, které jsou dobrovolně účastny nemocenského pojištění, hradí 2,1 % z vyměřovacího základu, který nemůže být nižší než dvojnásobek rozhodného příjmu zakládající účast zaměstnanců na nemocenském pojištění, a který nemůže být vyšší než určený vyměřovací základ připadající v průměru na jeden měsíc výkonu činnosti na naposledy podaném přehledu o příjmech a výdajích, přičemž k přehledu staršímu tří let se nepřihlíží.

Výše minimální zálohy na nemocenské pojištění

Výše minimálních záloh na nemocenské pojištění OSVČ činí v roce 2024 celkem
216 korun.

Nemocenské pojištění pro OSVČ je dobrovolné.

Jaká je splatnost nemocenského pojištění?

Splatnost pojistného na nemocenské pojištění je od prvního dne do posledního dne kalendářního měsíce, za který se pojistné platí.

V měsíci přihlášení se k nemocenskému pojištění je pojistné splatné až do konce následujícího kalendářního měsíce.

Nemocenské pojištění a paušální režim

OSVČ v paušálním režimu se můžou dobrovolně přihlásit k nemocenskému pojištění. Mohou tak udělat buď společně s oznámením správci daně o vstupu do paušálního režimu nebo kdykoliv během doby, po kterou jsou v paušálním režimu. Pokud byla OSVČ účastna nemocenského pojištění před vstupem do paušálního režimu, nic se na její účasti nemění.

Platby pojistného na nemocenské pojištění nejsou součástí paušálních záloh, ale je nutné je hradit samostatně na účet příslušné OSSZ a se správnou identifikací (variabilním symbolem).

OSVČ v paušálním režimu si výši pojistného určuje sama svou platbou, a to v rozmezí minimální výše vyměřovacího základu platné pro daný rok a maximální výše vyměřovacího základnu.

OSVČ v paušálním režimu je povinna platit paušální zálohy i za ty kalendářní měsíce, v nichž po celý tento kalendářní měsíc měla nárok na výplatu nemocenské dávky (nemocenského, peněžité pomoci v mateřství, dlouhodobého ošetřovného).

Zaplacení vyššího pojistného

Pokud OSVČ zaplatí za některý měsíc vyšší pojistné, než odpovídá jejímu maximálnímu měsíčnímu základu, případně zaplatí pojistné za kalendářní měsíc, ve kterém není povinna platit pojistné, vzniká přeplatek. Ten bude vyčíslen a vrácen po skončení kalendářního roku, ve kterém takový přeplatek vznikl nejpozději do konce února.

Když bude přeplatek vyšší, než dvě minimální platby pojistného (2 × 216 Kč), bude část přeplatku přesahující tuto částku o více jak 99 Kč vrácena OSVČ, pokud nemá vůči OSSZ/ČSSZ jiný splatný závazek.

Přeplatek je ponechán na kontě nemocenského pojištění OSVČ jako rezerva pro případ neuhrazení pojistného v budoucnu.

Jak je to s nemocenskou a náhradou mzdy?

Z nemocenského pojištění je vyplácena nemocenská. Zaměstnanci mají nárok na náhradu mzdy, kterou platí zaměstnavatel, a od 15. dne na nemocenskou, kterou hradí stát. OSVČ mají nárok jen na nemocenskou, a to od 15. dne pracovní neschopnosti, musí si ovšem platit nemocenské pojištění.

Co je to nemocenské pojištění?
Nemocenské pojištění (nemocenská) finančně zabezpečuje ekonomické aktivní občany v situaci, kdy kvůli nemoci, případně mateřství nemohou pracovat. Zaměstnanci mají nemocenské pojištění povinné, OSVČ si jej mohou platit dobrovolně.
Jaká je výše minimální zálohy na nemocenské pojištění?
Výše minimálních záloh na nemocenské pojištění OSVČ činí v roce 2024 celkem 216 korun.
Jaká je splatnost nemocenského pojištění?
Splatnost pojistného na nemocenské pojištění je od prvního dne do posledního dne kalendářního měsíce, za který se pojistné platí. V měsíci přihlášení se k nemocenskému pojištění je pojistné splatné až do konce následujícího kalendářního měsíce.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).