Hlavní navigace

OSVČ vedlejší

Osoba samostatně výdělečně činná, která činnost vykonává jako vedlejší, tedy má ještě například zaměstnanecký poměr, má stejné povinnosti jako OSVČ hlavní. Musí se registrovat na příslušné úřady a hlásit případné změny. Nemine ji ani každoroční podání daňového přiznání a přehledů pro zdravotní pojišťovnu a ČSSZ.

Často se podniká při zaměstnání, při mateřské nebo rodičovské dovolené. Podnikání se samozřejmě týká i studentů. Ti musí splnit podmínku soustavné přípravy i věkového rozpětí. Ne všichni podnikající studenti platí měsíční zálohy na pojistné a doplatek důchodového pojištění. Legislativa nikterak nebrání výdělečné činnosti invalidních nebo starobních důchodců. Výjimkou jsou poživatelé předčasných starobních důchodů kteří však při splnění určitých podmínek mohou také podnikat.

Osobou, která vykonává samostatnou výdělečnou činnost vedlejší, může být osoba, která v kalendářním roce:

  • vykonávala zaměstnání, které založilo účast na nemocenském pojištění zaměstnanců (zjednodušeně řešeno, zaměstnavatel odvádí sociální pojištění),
  • měla nárok na výplatu invalidního důchodu nebo jí byl přiznán starobní důchod,
  • měla nárok na rodičovský příspěvek nebo peněžitou pomoc v mateřství,
  • osobně pečovala o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby,
  • vykonávala vojenskou službu v ozbrojených silách České republiky, pokud nejde o vojáky z povolání,
  • byla nezaopatřeným dítětem (studium).

Z hlediska důchodového pojištění je pro platbu záloh a případného doplatku pojistného rozhodující, zda se jedná o osobu uvedenou zákonem o důchodovém pojištění jako OSVČ vedlejší. 

V případě zdravotního pojištění rozhoduje, zda je podnikatel současně s podnikáním zaměstnán a jaká je výše jeho příjmů, případně, zda se jedná o osobu, za kterou platí pojistné stát. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).