Hlavní navigace

Odpisové skupiny

Majetek je zákonem rozdělen do odpisových skupin. Zákon určuje 6 odpisových skupin. Dlouhodobý hmotný majetek je začleněn do odpisových skupin podle životnosti. Konkrétní rozdělení do skupin určuje Příloha č.1 k zákonu o daních z příjmů. Podle odpisové skupiny se zjistí délka odpisování, která je uvedena v § 30 zákona o daních z příjmů.

Pomohla Vám tato stránka?

Hodnocení stránky: 1