Hlavní navigace

Stravné 2022

Sazby stravného pro tuzemské pracovní cesty jsou uvedeny v § 163 odst. 1 a v § 176 odst. 1 zákoníku práce.

Zaměstnavatel v podnikatelské sféře musí vždy dodržet minimální zákonem stanovenou hodnotu. Ovšem může vyplatit i více. Stravné vyplacené nad rámec maximálních náhrad uvedených v zákoníku práce pro státní sféru však nebude na straně zaměstnavatele daňově uznatelným výdajem (podle § 24 zákona o daních z příjmů je stravné daňově uznatelné pouze za podmínky, že tento nadlimit je na straně zaměstnance součástí jeho mzdy. Samozřejmě včetně odvodu sociálního a zdravotního pojištění).

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši:

  • 99 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
  • 151 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
  • 237 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce (státní sféra) ve výši:

  • 99 Kč až 118 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
  • 151 Kč až 182 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
  • 237 Kč až 283 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Stravné se v souladu s § 189 zákoníku práce zaokrouhluje na celé koruny do výše 50 haléřů směrem dolů a od 50 haléřů včetně směrem nahoru. To je důležité zejména při krácení stravného, jestliže je zaměstnanci na pracovní cestě poskytnuto jídlo, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře, na které zaměstnanec sám nepřispívá. V takovém případě zaměstnanci přísluší krácené stravné podle paragrafu 163 odst. 2 zákoníku práce. Konečná částka, která bude zaměstnanci vyplacena při vyúčtování pracovní cesty, se ovšem vždy zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.

Jestliže bylo zaměstnanci během pracovní cesty poskytnuto bezplatné jídlo, přísluší mu stravné snížené za každé bezplatné jídlo o hodnotu:

  • 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
  • 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
  • 25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).