Hlavní navigace

Přestávka v práci

Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce přestávku na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut. 

Mladistvému zaměstnanci nejdéle po 4,5 hodinách. Tato přestávka může být rozdělena na několik částí v trvání nejméně 15 minut. Neposkytují se na začátku a konci pracovní doby a nezapočítávají se do pracovní doby.

Pomohla Vám tato stránka?

Hodnocení stránky: 4