Hlavní navigace

4 plánované změny v nemocenských dávkách od roku 2024

30. 5. 2023
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Balíček změn sociálních zákonů přináší rovněž úpravy některých nemocenských dávek. Dotkne se peněžité pomoci v mateřství, krátkodobého i dlouhodobého ošetřovného.

Balíček změn sociálního pojištění přináší i změny zákona o nemocenském pojištění. Ty byly navíc oproti původnímu návrhu aktuálně rozšířeny. V naprosté většině případů se jedná o zpřesnění některých ustanovení zákona, která se ukázala jako nejasná a v praxi obtížně vyložitelná. Některé změny (například úprava pobírání ošetřovného) vychází ze zkušeností se žádostmi o odstranění tvrdosti zákona.

Jde o novelu, která měla původně zavést slevy na pojistném pro pracující důchodce. To bylo nakonec odloženo. Zůstávají však technické úpravy slev za zaměstnance pracující na kratší pracovní úvazky, úpravy výplatních termínů důchodů a možnost žádat o důchod online. S výjimkou online žádostí o důchod, kde má být změna dle legislativy Evropské unie zavedena již od prosince 2023, jsou změny plánovány až na rok 2024. Aktuálně budou projednávány v Poslanecké sněmovně (tisk č. 443).

Slevy pro pracující důchodce od poloviny roku určitě nebudou Přečtěte si také:

Slevy pro pracující důchodce od poloviny roku určitě nebudou

Změny v nemocenském pojištění se týkají především pojištěnců, tj. nemocensky pojištěných zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných. Z hlediska posouzení nároku na překážku v práci jsou důležité také pro zaměstnavatele, potažmo pro jejich mzdové účetní.

Nárok na peněžitou pomoc v mateřství při dočasné pracovní neschopnosti

První z navržených změn je zjednodušení situace pojištěnkám, které po skončení zaměstnání pobírají nemocenskou dávku z důvodu rizikového těhotenství, ale také z jiných důvodů (jakákoli nemoc). Jestliže otěhotní a uplyne v době dočasné pracovní neschopnosti ochranná doba pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství po skončení zaměstnání, nárok na tuto dávku ze zákona nemají. Již nyní je ale v zájmu odstranění tvrdosti zákona v řadě případů přesto poskytována.

Půjde-li o zaměstnání, které založilo účast na nemocenském pojištění, a zaměstnankyně v dočasné pracovní neschopnosti splní obecné podmínky pro vznik nároku na dávku (tj. 270 kalendářních dnů nemocenského pojištění v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství), bude mít nově nárok na placenou mateřskou dovolenou. Podmínkou bude nárok na dávku nemocenského pojištění po skončení zaměstnání a tento nárok musí trvat k datu nástupu na peněžitou pomoc v mateřství.

Poskytování ošetřovného druhému z rodičů

Aktuálně platí, že zaměstnanec nemá nárok na ošetřovné z důvodu ošetřování dítěte nebo péče o ně mj. tehdy, jestliže jiná fyzická osoba má z důvodu péče o toto dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství nebo má nárok na rodičovský příspěvek. Toto omezení mělo zamezit, aby ošetřovné nebylo poskytováno další osobě, pokud je o dítě celodenně řádně pečováno osobou již zajištěnou rodičovským příspěvkem.

Právní úprava vysloveně předpokládala, že jeden z rodičů nepracuje a pečuje o děti. To je však v současné době překonáno. Řada rodičů pobírá rodičovský příspěvek a přitom pracuje (dítě pobývá např. omezenou dobu v předškolním zařízení). Za této situace není důvodné nadále považovat skutečnost, že jeden z rodičů dítěte pobírá rodičovský příspěvek, za překážku pro vznik nároku na ošetřovné u druhého rodiče (nebo jiného oprávněného). Musí se však jednat o situaci, kdy mají oba rodiče nemocensky pojištěný pracovněprávní vztah.

Návaznost a překryv ošetřovného

Obdobně jako u nemocenského bude zřejmě v případě ošetřovného zaveden princip návaznosti. Jestliže půjde o dvě bezprostředně na sebe navazující potřeby ošetřování, budou se považovat za jeden sociální případ. Musí však jít o ošetřovné stejného druhu, například navazující potřeba ošetřování z důvodu nemoci a úrazu dítěte do 10 let věku. Jestliže by na sebe navazovaly dvě potřeby ošetřování, z nichž jedna je z titulu nemoci dítěte a druhá z důvodu uzavření školy (rozhodnutí příslušného orgánu), půjde o dvě nenavazující samostatné potřeby ošetřování.

Stejně se budou chovat i případné dvě překrývající se potřeby ošetřování. Může jít (podle druhu) o jednu sociální událost nebo dvě samostatné sociální události. Ovšem platí, že pokud se nárok na ošetřovné překrývá, poskytuje se ošetřovné jen z jednoho důvodu. Přednost má poskytování ošetřovného, na které vznikl nárok jako první.

Dlouhodobé ošetřovné a opětovná potřeba ošetřování

Úprava poskytování dlouhodobého ošetřovného se navrhuje s ohledem na složité životní situace, ve kterých se může pojištěnec ocitnout. Podle dosavadní právní úpravy nemůže v období 12 měsíců od posledního nároku na dlouhodobé ošetřovné vzniknout nárok na další dlouhodobé ošetřovné z důvodu péče jak o stejnou, tak i o jinou ošetřovanou osobu.

V praxi mohou nastat situace, kdy pojištěnec nastoupí na dlouhodobé ošetřovné z důvodu péče o otce, která skončí po 14 dnech. Za 5 měsíců vznikne potřeba dlouhodobé péče u matky a pojištěnec by na dlouhodobé ošetřovné nárok podle dosavadní úpravy neměl. Navrhovaná úprava toto napravuje. Omezení se bude týkat pouze situací, kdy se jedná o péči o stejnou osobu. 

Zrušení dohod o jiných lhůtách plnění povinností

Navrhuje se zrušit institut dohod uzavíraných mezi zaměstnavatelem a okresní správou sociálního zabezpečení, na jejímž základě bylo možné dohodnout jinou lhůtu pro plnění oznamovacích povinností, než jaké jsou stanoveny v § 94 odst. 1 a 2 zákona o nemocenském pojištění. Tento institut již podle České správy sociálního zabezpečení není potřebný, a to zejména s ohledem na elektronickou komunikaci.

Co jste se v článku dozvěděli?

Jaké jsou obecné podmínky pro vznik nároku na mateřskou dovolenou?
Peněžitá pomoc v mateřství (PPM) je finanční dávka ze systému nemocenského pojištění. Zaměstnankyně musí být nemocensky pojištěna minimálně 270 dnů v posledních dvou letech před nástupem na PPM.
Kdy musí zaměstnankyně nastoupit na mateřskou?
Žadatel o peněžitou pomoc v mateřství musí být v době nástupu skončeného nemocenského pojištění (180 dnů). Od roku 2024 zřejmě přibude další možnost, a to nástup v době pobírání nemocenského ze skončeného nemocenského pojištění (tj. nemocenského z posledního zaměstnání).

ikonka

Zajímá vás toto téma? Chcete se o něm dozvědět víc?

Objednejte si upozornění na nově vydané články do vašeho mailu. Žádný článek vám tak neuteče.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).