Hlavní navigace

Jak má vypadat nová dorovnávací daň pro firmy a kdo ji bude platit?

12. 6. 2023

Sdílet

12.6.23 /2x/ Otázka, problém, otazník Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed

V rámci snah o omezení daňových praktik velkých nadnárodních skupin přijala Evropská unie směrnici o minimální úrovně zdanění. To by měla zajistit nová dorovnávací daň, se kterou přichází ministerstvo financí.

Firmy by měly zaplatit nejméně 15% daň

Ministerstvo financí poslalo do připomínkového řízení návrh zákona o dorovnávacích daních pro účely zajištění minimální úrovně zdanění velkých nadnárodních a velkých vnitrostátních skupin, kterým implementuje evropskou směrnici. Cílem je zastavit soutěž mezi jednotlivými státy, týkající se různých sazeb daní z příjmů právnických osob tím, že bude zavedena jednotná minimální daňová sazba.

K dosažení tohoto cíle byl vytvořen vytvořen systém dvou vzájemně propojených pravidel, jejichž prostřednictvím budou vybírány dorovnávací daně v případě, že bude vypočtená efektivní daňová sazba velké nadnárodní skupiny v daném státě nižší než 15 %. Tato dvě provázaná pravidla se nazývají „pravidlo pro zahrnutí zisku“ a „pravidlo pro nedostatečně zdaněný zisk“.

Mateřská entita nadnárodního podniku s místem výskytu v členském státě bude mít povinnost uplatňovat pravidlo pro zahrnutí zisku na svůj podíl přiřazované dorovnávací daně vztahující se k jakékoli nízce zdaněné členské entitě bez ohledu na to, zda má tato entita místo výskytu v Evropské unii nebo mimo ni, píše se v důvodové zprávě s tím, že pravidlo pro nedostatečně zdaněný zisk poté funguje jako pojistka k pravidlu pro zahrnutí zisku tím, že umožní přerozdělit zbytkovou částku přiřazované dorovnávací daně v případech, kdy by mateřské entity nemohly vybrat celou částku přiřazované dorovnávací daně týkající se nízce zdaněných entit na základě uplatnění pravidla pro zahrnutí zisku.

Pro výpočet dorovnávací daně se nejprve určí efektivní daňová sazba skupiny zvlášť pro každé zdaňovací období a pro každý stát, v němž mají členské entity skupiny místo výskytu. Efektivní daňová sazba velké nadnárodní nebo velké vnitrostátní skupiny se pak porovná s minimální daňovou sazbou ve výši 15 %. Pokud bude efektivní daňová sazba v daném státě pod úrovní minimální daňové sazby, bude přiřazovaná dorovnávací daň přiřazena jednotlivým členským entitám nadnárodní skupiny, které jsou povinny odvést tuto daň takovým způsobem, aby byla odvedena celková minimální daňová sazba ve výši 15 %, upřesňuje důvodová zpráva.

Stanjura plánuje novou daň pro firmy, má se jmenovat „dorovnávací“ Přečtěte si také:

Stanjura plánuje novou daň pro firmy, má se jmenovat „dorovnávací“

Koho se dorovnávací daň bude týkat

Dorovnávací daně se nicméně nebudou vztahovat na všechny firmy. Zákon se bude týkat jen entit, které jsou členy velkých nadnárodních nebo velkých vnitrostátních skupin (tedy nadnárodních a vnitrostátních skupin s roční prahovou hodnotou konsolidovaných výnosů ve výši alespoň 750 mil. EUR nejméně ve dvou ze čtyř výkazních období, předcházejících zdaňovacímu období). 

Dále jsou z působnosti tohoto zákona vyloučeny entity, které obvykle nevykonávají podnikatelskou činnost a vykonávají činnosti v obecném zájmu, jako jsou poskytování veřejné zdravotní péče, vzdělávání nebo výstavba veřejné infrastruktury. Jedná se například o vládní entity, mezinárodní organizace, neziskové organizace, penzijní fondy, investiční fondy a další entity vymezené tímto zákonem, dodává se v důvodové zprávě.

Celkově by nová daň měla dotknout v ČR jednotek nejvyšších mateřských entit a zhruba 3200 členských entit.

Podle odhadů ministerstva financí by dorovnávací daně mohly do rozpočtu přispět 4–6 miliardami korun ročně. Pokud bude norma schválena, nabude účinnosti na konci letošního roku.

  • Aktualita je stará, nové názory již nelze přidávat.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).