Hlavní navigace

Provozovna

Podrobné vymezení, co se chápe pod pojmem provozovna, vymezuje živnostenský zákon. Ten říká, že provozovna je prostor, v němž se provozuje živnost. Jako provozovna se označuje také například automat nebo podobné zařízení sloužící k prodeji zboží nebo služeb a mobilní prodejna.

Podnikání v provozovně musí podnikatel oznámit živnostenskému úřadu. Provozovna se zapisuje do živnostenského rejstříku. Musí být řádně označena (jméno, název nebo jméno a příjmení, identifikační číslo) a její prostory musí odpovídat například stavebnímu zákonu. Pokud podnikatel není vlastníkem prostor provozovny, je nutný také souhlas vlastníka nebo předložení užívacího práva. Každá provozovna má osobu, která je odpovědná za činnost v ní.

Živnostenský zákon stanovil povinnost označení provozovny. Ta musí být zvenčí trvale a viditelně označena:

  • obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele
  • jeho identifikačním číslem

Provozovna určená pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům musí být navíc označena:

  • jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny, s výjimkou automatů,
  • prodejní nebo provozní dobou určenou pro styk se spotřebiteli, nejedná-li se o mobilní provozovnu nebo automat,
  • kategorií a třídou u ubytovacího zařízení poskytujícího přechodné ubytování.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).