Hlavní navigace
Už zbývá jen pro podání daňového přiznání. Vyřešte je s našimi chytrými formuláři a tipy na slevy.

Provozovna

Podrobné vymezení, co se chápe pod pojmem provozovna, vymezuje živnostenský zákon. Ten říká, že provozovna je prostor, v němž se provozuje živnost. Jako provozovna se označuje také například automat nebo podobné zařízení sloužící k prodeji zboží nebo služeb a mobilní prodejna.

Podnikání v provozovně musí podnikatel oznámit živnostenskému úřadu. Provozovna se zapisuje do živnostenského rejstříku. Musí být řádně označena (jméno, název nebo jméno a příjmení, identifikační číslo) a její prostory musí odpovídat například stavebnímu zákonu. Pokud podnikatel není vlastníkem prostor provozovny, je nutný také souhlas vlastníka nebo předložení užívacího práva. Každá provozovna má osobu, která je odpovědná za činnost v ní.

Pomohla Vám tato stránka?

Hodnocení stránky: 4