Hlavní navigace

Povinnosti zaměstnavatele

V souvislosti s pracovněprávními vztahy vznikají zaměstnavateli určité povinnosti:

  • musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci a dodržovat zákaz jakékoliv diskriminace zaměstnanců i uchazečů o zaměstnanců
  • musí dodržovat zásadu poskytování stejné mzdy nebo platu, odměny apod. za stejnou práci a za práci stejné hodnoty,
  • musí poskytovat zaměstnanci informace v pracovněprávních vztazích,
  • musí seznamovat zaměstnance s kolektivní smlouvou a s vnitřními předpisy,
  • musí zajišťovat o vytváření a rozvíjení pracovněprávních vztahů podle zákona.

V případech stanovených zvláštními právními předpisy je také zaměstnavatel povinen zajistit, aby se fyzická osoba před uzavřením pracovní smlouvy podrobila vstupní lékařské prohlídce.

Zaměstnavatel je povinen přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, platit mu za vykonanou práci mzdu nebo plat, vytvářet podmínky pro plnění jeho pracovních úkolů a dodržovat ostatní pracovní podmínky stanovené právními předpisy, smlouvou nebo vnitřními předpisy.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).