Hlavní navigace

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky představují dokument, který upravuje vztahy mezi kupujícím a prodávajícím.

Obchodní podmínky na dálku musí obecně vyhovovat hlavně nárokům občanského zákoníku, respektive jeho paragrafům, které se zabývají spotřebitelskými smlouvami.

V obchodních podmínkách musí být zveřejněny především tyto informace:

  • obchodní firma nebo jména a příjmení a identifikační číslo dodavatele, sídlo právnické osoby a bydliště v případě fyzické osoby, u zahraniční osoby rovněž adresu podniku nebo organizační složky na území České republiky, byly-li zřízeny, údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci, včetně spisové značky, pokud je přidělena, a kontaktní údaje, zejména poštovní adresu pro doručování, telefonní číslo, případně adresu pro doručování elektronické pošty,
  • údaje o příslušném kontrolním orgánu, podléhá-li činnost dodavatele režimu povolování,
  • název a hlavní charakteristiky zboží nebo služeb,
  • cena zboží nebo služeb, z níž jednoznačně vyplývá, zda je uvedena včetně všech daní a poplatků, mají-li k ní být připočítávány,
  • náklady na dodání,
  • způsob platby, dodání nebo plnění,
  • poučení o právu na odstoupení
  • náklady na použití komunikačních prostředků na dálku,
  • doba, po kterou zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

Při informacích o právu na odstoupení nesmí provozovatel zapomenout zmínit, že spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží. V obchodních podmínkách by mělo být také uvedeno, jak to má spotřebitel udělat.

Jestliže se upozornění na dvoutýdenní „inkubační“ dobu v obchodních podmínkách neobjeví, prodlužuje se čas na možné vrácení zboží až na 3 měsíce. 14denní lhůtu podnikatel nesmí zkracovat ani jinak omezovat. Ani požadavek na vrácení zboží v neporušeném obalu či vyloučení odstoupení od smlouvy v případě osobního odběru zboží nemá oporu v legislativě.

Všeobecné obchodní podmínky musí být spotřebiteli poskytnuty ve formě, která umožňuje archivaci a reprodukci. Měly by jít tedy stáhnout a vytisknout.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).