Hlavní navigace

Účtová osnova

Směrná účtová osnova určuje uspořádání a označení účtových tříd a účtových skupin. Na základě účtové směrné účtové osnovy si sestavuje každá účetní jednotka svůj vlastní účtový rozvrh, což je seznam účtů, které bude při vedení účetnictví daná účetní jednotka používat. Účetní jednotka stanoví takový účetní rozvrh, aby minimalizovala problémy při sestavování rozvahy a výsledovky.

Účtový rozvrh se sestavuje na každé účetní období, pokud má podnik potřebu, lze účtový rozvrh doplňovat. Účtové rozvrhy se liší podle činnosti podniku, velikosti, techniky vedení účetnictví. Účtový rozvrh obsahuje syntetické a analytické účty podle potřeby podniku.

Účtová osnova obsahuje 10 účtových tříd (0–9). Ty se pak dále dělí do účtových skupin. První číslo účtuznačí účtovou třídu, druhé účtovou skupinu. Často toto číselné označení může pomoci k správnému zúčtování hospodářského případu. Např. účet 601 Tržby z prodeje vlastních výrobků. Je to účet třídy 6 – Výnosy, skupina 60 – Tržby za vlastní výkony a zboží. Na základě směrné účtové osnovy se vyberou potřebné syntetické účty, které mají trojmístné označení.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).