Hlavní navigace

Do předčasného důchodu později a za horších podmínek

8. 6. 2023
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Předčasné důchody brzy ztratí na své atraktivitě. Vzhledem k přísnějším podmínkám si dovolí odejít do důchodu před řádným důchodovým věkem méně pojištěnců.

Většina slibovaných změn v důchodovém pojištění v rámci takzvaného ozdravného balíčku je teprve ve fázi příprav. Na rozdíl od novely (sněmovní tisk č. 458), která přináší úpravu možnosti odejít do předčasného důchodu. Účinnosti by mohla nabýt ještě do konce roku 2023.

Odchod do předčasného důchodu aktuálně

Pojištěnec musí získat potřebnou dobu pojištění stanovenou pro řádný starobní důchod (35 let) a do dosažení důchodového věku ode dne, od něhož se starobní důchod přiznává, musí chybět nejvýše:

  • 3 roky, pokud je jeho důchodový věk nižší než 63 let, nebo
  • 5 let, pokud jeho důchodový věk činí alespoň 63 let a dosáhl věku alespoň 60 let.

Na druhou zmíněnou variantu v současné době prakticky nikdo nedosáhne. V tuto chvíli se ještě neodchází do důchodu v 65 letech, tudíž není možné odejít do důchodu pět let před dosažením důchodového věku.

Odchod do předčasného důchodu nově

Podle zmíněné novely zákona o důchodovém pojištění bude mít pojištěnec nárok na starobní důchod před dosažením důchodového věku, jestliže získal dobu pojištění 40 let a do dosažení důchodového věku mu ode dne, od něhož se starobní důchod přiznává, chybí nejvýše 3 roky.

Nově tedy bude možné odejít do předčasného důchodu pouze tři roky před dosažením důchodového věku. Bude ale nezbytné získat o pět let delší dobu pojištění jako pro nárok na důchod řádný (při dosažení důchodového věku), tj. potřebná doba důchodového pojištění pro předčasný důchod se zvyšuje z 35 let na 40 let.

Podle důvodové zprávy k novele zákona je cílem tohoto zpřísnění omezit okruh oprávněných osob pouze na ty pojištěnce, kteří téměř po celý svůj produktivní život přispívali do systému důchodového pojištění, případně vykonávali celospolečensky přínosnou činnost hodnocenou pro důchodové účely jako náhradní dobu pojištění (péče o dítě, péče o osobu závislou na pomoci jiné osoby atd.). U těchto pojištěnců s dlouhou dobou pojištění je předpoklad, že jejich organismus je více opotřeben, a tito pojištěnci též získali více zásluh a je tedy více odůvodněné umožnit jim předčasný odchod do důchodu. Naopak u pojištěnců s kratší dobou pojištění bude nárok na předčasný důchod vyloučen. 

Do doby pojištění potřebné pro vznik nároku na starobní důchod se započítají náhradní doby pojištění v rozsahu podle § 29 odst. 5 zákona o důchodovém pojištění. Jako náhradní doba se již nezohledňuje studium (zohlednilo se před rokem 2010), což může být v budoucnu problém pro některé déle studující vysokoškoláky v případě žádosti o předčasný důchod.

Z důvodu proveditelnosti opatření v podmínkách plátců důchodu se navrhuje odložit účinnost změny až na první den třináctého kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení úpravy ve Sbírce zákonů. Přestože tedy může být novela teoreticky schválena již na podzim, změny u předčasných důchodů nastanou mnohem později. Současně je ve hře i nižší krácení důchodů u pojištěnců, kteří získali dobu pojištění alespoň 45 let (novela prozatím tuto variantu neobsahuje). 

Předčasný důchod bez výplaty z pohledu pracovněprávního Přečtěte si také:

Předčasný důchod bez výplaty z pohledu pracovněprávního

Krácení důchodu aktuálně

V případě předčasného důchodu se řádný starobní důchod po dosažení důchodového věku trvale krátí. Ke krácení dochází za každých i započatých 90 kalendářních dnů ode dne přiznání do dovršení důchodového věku – procentní výměra důchodu se snižuje:

  • 0,9 % výpočtového základu za období prvních 360 kalendářních dnů,
  • 1,2 % výpočtového základu za období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne,
  • 1,5 % výpočtového základu za období od 721. kalendářního dne.

Krácení důchodu nově

Penalizace za předčasný odchod se má změnit. Každé započaté 90denní období by nadále mělo být penalizováno částkou odpovídající vždy 1,5 % výpočtového základu (prakticky dochází ke zrušení hodnot o 0,9 % a 1,2 %). Současně má dojít k vynětí procentních výměr trvale krácených starobních důchodů vyplácených před dosažením důchodového věku z valorizací důchodů.

Pokud bude například ode dne přiznání předčasného starobního důchodu do dosažení důchodového věku scházet 740 dnů, sníží se procentní výměra o 9 × 1,5 %. Tedy o 13,5 % výpočtového základu (740 dnů představuje 8 období po 90 dnech a jedno započaté období, tedy celkem se jedná o 9 období). Podle aktuální právní úpravy by snížení procentní výměry v tomto případě činilo celkem 9,9 % výpočtového základu (tj. 4 × 0,9 % + 4 × 1,2 % + 1,5 %).

Sníží se počet předčasných starobních důchodů?

Doba důchodového pojištění

Poměrně dlouhou dobu se mluvilo (a bylo to také součástí programového prohlášení vlády) o snížení doby důchodového pojištění ze současných 35 let na 25 let. To již není aktuální. Nadále bude potřeba pro nárok na řádný starobní důchod získat alespoň 35 let pojištění, případně 30 let bez započítání náhradních dob. Pro předčasný důchod bude nutné dle novely získat o pět let více, tj. 40 let (45 let – při zvažované variantě mírnějšího krácení důchodu při získání více let důchodového pojištění).

Současná právní úprava obsahuje speciální řešení pro pojištěnce, kteří sice nezískali celkem 35 let doby pojištění, ale získali k datu dosažení důchodového věku nebo k pozdějšímu datu alespoň 30 let pojištění, jde-li o tzv. příspěvkové doby (aktivní účast na pojištění alespoň 30 let).

Mají se ale měnit podmínky pro takzvaný odložený starobní důchod. Ten se týká důchodců, kteří nesplnili k datu dosažení důchodového věku potřebnou dobu důchodového pojištění. Zde může vzniknout nárok na starobní důchod, jestliže získali alespoň 20 let pojištění (kombinace příspěvkových a nepříspěvkových dob), nebo alespoň 15 let pojištění (jde-li výlučně o příspěvkové doby). V takovém případě však nárok na starobní důchod nevzniká k datu dosažení důchodového věku, ale k pozdějšímu datu (nejdříve k datu dosažení důchodového věku navýšeného o 5 let). Nově by se na zmírnění nečekalo 5 let, jako je tomu nyní, ale mají stačit pouhé 2 roky. 

Co jste se v článku dozvěděli?

Kdy vzniká nárok na starobní důchod?
Aktuálně vzniká nárok na starobní důchod dosažením důchodového věku a splněním potřebné doby pojištění v délce 35 roků (příspěvkových a nepříspěvkových dob).
Co jsou příspěvkové doby důchodového pojištění?
Jde o dobu zaměstnání s účastí na nemocenském a důchodovém pojištění, doba OSVČ nebo doba dobrovolné účasti na důchodovém pojištění.
Co jsou nepříspěvkové doby důchodového pojištění?
Pro účely důchodu jde o náhradní doby důchodového pojištění. Například doba péče o dítě, péče o závislou osobu, vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, pobírání invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně, studium před rokem 2010, vojenská služba před rokem 2005 atd. (některé doby jsou při zápočtu redukovány na 80 %).
ikonka

Zajímá vás toto téma? Chcete se o něm dozvědět víc?

Objednejte si upozornění na nově vydané články do vašeho mailu. Žádný článek vám tak neuteče.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).