Hlavní navigace

Založení živnosti

Živnost může provozovat jak fyzická, tak i právnická osoba, pokud:

  • splní určité podmínky (tzv. všeobecné podmínky, v některých případech i zvláštní podmínky) a 
  • nemá překážky v provozování živnosti.

Všeobecné podmínky provozování živnosti fyzickými osobami uvádí § 6 živnostenského zákona.

Živnost nemůže provozovat fyzická nebo právnická osoba:

  • na jejíž majetek byl prohlášen konkurs, jestliže bylo soudem rozhodnuto, že provozování podniku musí být ukončeno,
  • po dobu 3 let od právní moci rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu z důvodu, že majetek dlužníka nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
  • po dobu 3 let, pokud byl vůči ní zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku.

Pro určení správné činnost slouží samostatné nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností

Poté je třeba vyplnit Jednotný registrační formulář (JRF). Jeho prostřednictvím je možné kromě ohlášení živnosti či podání žádosti o udělení koncese učinit oznámení i vůči dalším úřadům – finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně a úřadu práce.

Spolu s vyplněným formulářem je nutné také průkaz totožnosti. Výpis z rejstříku trestů už není potřeba, jelikož si ho obstará sám živnostenský úřad. Pro prokázání způsobilosti lez také předložit například pracovní smlouvu a doklad o ukončení pracovního poměru, zápočtový list či daňová přiznání (pokud je z nich patrný obor vykonávané činnosti).

Založit živnost si mohou občané také pomocí datových schránek. Pokud však daná živnost vyžaduje také doklad o vzdělání či odborné způsobilosti, musí tyto dokumenty občan nechat autorizovaně zkonvertovat do elektronické podoby. Autorizovanou konverzi však provádějí pouze kontaktní místa Czech POINT

Pomohla Vám tato stránka?

Hodnocení stránky: 3

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).