Hlavní navigace

Založení živnosti

Živnost může provozovat jak fyzická, tak i právnická osoba, pokud:

  • splní určité podmínky (tzv. všeobecné podmínky, v některých případech i zvláštní podmínky) a 
  • nemá překážky v provozování živnosti.

Všeobecné podmínky provozování živnosti fyzickými osobami uvádí § 6 živnostenského zákona.

Živnost nemůže provozovat fyzická nebo právnická osoba:

  • na jejíž majetek byl prohlášen konkurs, jestliže bylo soudem rozhodnuto, že provozování podniku musí být ukončeno,
  • po dobu 3 let od právní moci rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu z důvodu, že majetek dlužníka nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
  • po dobu 3 let, pokud byl vůči ní zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku.

Pro určení správné činnost slouží samostatné nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností

Poté je třeba vyplnit Jednotný registrační formulář (JRF). Jeho prostřednictvím je možné kromě ohlášení živnosti či podání žádosti o udělení koncese učinit oznámení i vůči dalším úřadům – finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně a úřadu práce.

Spolu s vyplněným formulářem je nutné také průkaz totožnosti. Výpis z rejstříku trestů už není potřeba, jelikož si ho obstará sám živnostenský úřad. Pro prokázání způsobilosti lez také předložit například pracovní smlouvu a doklad o ukončení pracovního poměru, zápočtový list či daňová přiznání (pokud je z nich patrný obor vykonávané činnosti).

Založit živnost si mohou občané také pomocí datových schránek. Pokud však daná živnost vyžaduje také doklad o vzdělání či odborné způsobilosti, musí tyto dokumenty občan nechat autorizovaně zkonvertovat do elektronické podoby. Autorizovanou konverzi však provádějí pouze kontaktní místa Czech POINT

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).