Hlavní navigace

Zákon o ochraně spotřebitele

Obchodník má podle zákona o ochraně spotřebitele informační povinnost, na jejímž základě musí spotřebiteli poskytnout dostatek informací o prodávaném výrobku nebo poskytované službě. Tato povinnost se týká všech obchodníků bez rozdílu, tedy i těch internetových, a vyplývá především z paragrafu 9 a 10 zákona o ochraně spotřebitele:

§ 9 zákona o ochraně spotřebitele (zákon 634/1992 Sb.):

(1)   Prodávající je povinen řádně informovat spotřebitele o vlastnostech prodávaných výrobků nebo charakteru poskytovaných služeb, o způsobu použití a údržby výrobku a o nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávného použití nebo údržby, jakož i o riziku souvisejícím s poskytovanou službou. Jestliže je to potřebné s ohledem na povahu výrobku, způsob a dobu jeho užívání, je prodávající povinen zajistit, aby tyto informace byly obsaženy v přiloženém písemném návodu a aby byly srozumitelné.

§ 10:

(1) Prodávající musí zajistit, aby jím prodávané výrobky byly přímo viditelně a srozumitelně označeny

a) označením výrobce nebo dovozce, popřípadě dodavatele, a pokud to povaha výrobku nebo forma prodeje vyžaduje, názvem výrobku, údaji o hmotnosti nebo množství nebo velikosti, popřípadě rozměru, dalšími údaji potřebnými dle povahy výrobku k jeho identifikaci, popřípadě užití,

b) též údaji o složení materiálu, jde-li o textilní výrobky, s výjimkou těch výrobků, které podle zvláštního předpisu povinnosti označování nepodléhají,

c) též údaji o materiálech použitých v jejích hlavních částech, jde-li o obuv, s výjimkou těch výrobků, které podle prováděcího právního předpisu označování nepodléhají.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).