Hlavní navigace

Příspěvek na zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením je nárokový příspěvek, který se poskytuje zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců. Příspěvek poskytují úřady práce čtvrtletně ve výši skutečně vynaložených nákladů na zaměstnance, včetně pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.

Podmínky poskytnutí příspěvku:

  • zaměstnavatel nemá daňové nedoplatky
  • zaměstnavatel nemá nedoplatky na pojistném ani na penále sociálního a zdravotního pojištění.

Pomohla Vám tato stránka?

Hodnocení stránky: 3