Hlavní navigace

Zdravotní pojištění OSVČ vedlejších

Z hlediska zdravotního pojištění se za OSVČ vedlejší považuje podnikající zaměstnanec, který má měsíční příjmy ze zaměstnání alespoň ve výši minimální mzdy. Dále zde patří osoby, za které platí pojistné stát. 

Osobou, která vykonává samostatnou výdělečnou činnost vedlejší, může být osoba, která v kalendářním roce:

  • vykonávala zaměstnání, které založilo účast na nemocenském pojištění zaměstnanců (zjednodušeně řešeno, zaměstnavatel odvádí sociální pojištění),
  • měla nárok na výplatu invalidního důchodu nebo jí byl přiznán starobní důchod,
  • měla nárok na rodičovský příspěvek nebo peněžitou pomoc v mateřství,
  • osobně pečovala o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby,
  • vykonávala vojenskou službu v ozbrojených silách České republiky, pokud nejde o vojáky z povolání,
  • byla nezaopatřeným dítětem (studium).

Mohlo by se stát, že příjmy ze zaměstnání budou některý měsíc nižší než minimální mzda. Nejedná se o nižší příjmy z důvodu nemoci. V tom případě je OSVČ povinna nahlásit zdravotní pojišťovně, že jsou její příjmy ze zaměstnání jen vedlejší. Jako OSVČ hlavní, byť by se jednalo třeba jen o jeden jediný měsíc, musí zaplatit zálohu na pojistné v alespoň minimální výši.

Zálohy na zdravotní pojištění OSVČ vedlejší nehradí. Pojistné uhradí až po podání přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za uplynulý kalendářní rok. Zálohy rovněž neplatí podnikatelé, za které současně platí pojistné stát.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).