Hlavní navigace

Zánik či zrušení živnosti

Zrušení a zánik živností řeší živnostenský zákon od § 58 a § 59.

Chce-li živnostník zrušit živnostenské oprávnění, musí splnit stejné povinnosti jako u pozastavení živnosti. Tedy vyrozumět o skutečnosti okresní správu sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovnu a finanční úřad. Navíc ale musí změnu oznámit živnostenskému úřadu. V případě přerušení živnosti to potřeba není. 

Kompletní zrušení živnosti zahrnuje oznámení okresní správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně ve lhůtě osmi dnů. Pokud by se tak nestalo, povinnost hradit předepsané zálohy zůstane zachována. Ve lhůtě 15 dnů musí být informován i finanční úřad a je také potřeba vypořádat závazky, případně majetek, zásoby a další. 

Oznámení lze provést jednoduše na kterémkoliv živnostenském úřadě vyplněním jednotného registračního formuláře, čímž odpadá zbytečné běhání po úřadech. 

Formuláře nabízíme ke stažení:

Živnostenský úřad zruší živnostenské oprávnění, jestliže

  • podnikatel již nesplňuje podmínky, jako je plná bezprávnost a bezúhonnost,
  • nastanou překážky podle § 8,
  • podnikatel neprokáže právní důvod užívání prostor.

Živnostenský úřad může živnost zrušit také na návrh správy sociálního zabezpečení, jestliže podnikatel neplní závazky vůči státu. Živnostenské oprávnění  může z důvodu neplacení povinného sociálního pojištění pozbýt platnosti. Pozastavení či zrušení živnostenského oprávnění z důvodu neplacení pojistného může požadovat i zdravotní pojištění. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).