Hlavní navigace

Zkušební doba

V pracovní smlouvě může být sjednána i zkušební doba. Lze ji sjednat nejpozději v den, který byl sjednán jako den nástupu do práce. Nelze ji sjednat, pokud již pracovní poměr začal, ani ji nelze dodatečně prodloužit.

Pracovní poměr vzniká dnem, který byl sjednán v pracovní smlouvě. Pokud zaměstnanec nenastoupí do práce v den nástupu, nebo do týdne neuvědomí zaměstnavatele, může zaměstnavatel od pracovní smlouvy odstoupit.

Pomohla Vám tato stránka?

Hodnocení stránky: 4