Hlavní navigace

Kalkulačka čisté mzdy pro rok 2024

Pokud vás zajímá, kolik peněz vám bude zaměstnavatelem vypláceno po odečtení všech povinných odvodů z hrubé mzdy, pak jsme pro vás připravili praktickou kalkulačku, která počítá se změnami pro rok 2024. Stačí poctivě vyplnit jednotlivé položky a kalkulačka čisté mzdy vypočítá během několika sekund vše za vás.

Kalkulačka čisté mzdy

Výpočet čisté mzdy pomocí naší kalkulačky je velmi snadný. Stačí do ní vyplnit částku vaší měsíční hrubé mzdy a dále uvést několik dalších informací. V případě, že se vás týká sleva na ZTP/P, zaškrtněte ve formuláři kalkulačky k tomu určené políčko. Kromě toho je potřeba uvést, zda jste v invalidním důchodu, a případně zakliknout, o jaký stupeň invalidity se jedná.

Pokud uplatňujete daňové zvýhodnění na vyživované děti ve společně hospodařící domácnosti, uveďte do formuláře kalkulačky jejich počet. Stejně tak napište případný počet dětí, které mají průkaz ZTP/P nebo je jim na něj přiznán nárok.

Na závěr ještě zaškrtněte příslušné políčko, pokud jste důchodce, student nebo rodič na rodičovské dovolené. Po vyplnění všech zmíněných údajů už jen klikněte na tlačítko Spočítat a kalkulačka během několika sekund vygeneruje výsledek.

nápověda
Uveďte výši své hrubé mzdy (ne tzv. superhrubé).
Pracujete na základě
Máte nárok na slevy
nápověda
ZTP - Uveďte, zda jste držitelem průkazu ZTP/P.
Invalida - Uveďte, zda máte invalidní důchod 1., 2. nebo 3. stupně.
Počet dětí
nápověda
Uveďte počet svých dětí ve vaší domácnosti s nebo bez průkazu ZTP/P
Další informace
nápověda
Důchodce, student nebo na rodičovské dovolené - Uveďte, zda jste důchodce, student do 26 let, resp. do 28 let u doktorských studií nebo na rodičovské dovolené.

Jak se mění výpočet čisté mzdy pro rok 2024?

Níže uvedený seznam představuje všechny změny ohledně výpočtu čisté mzdy pro rok 2024. Nová kalkulačka, jež se nachází o pár řádků výše, pak už počítá s následujícími změnami:

 • Daň z příjmů zůstává v roce 2024 stejná, a to 15 % a 23 %. Došlo však ke změně limitu, při kterém se sazba daně zvyšuje na 23 %. Tato hranice se snížila z původního 48násobku průměrné mzdy na 36násobek. V roce 2024 tak limit příjmů pro navýšení sazby daně činí 1 582 812 Kč za rok (tj. 131 901 Kč za měsíc).
 • Sazba sociálního pojištění se zaměstnancům v roce 2024 zvýšila na 7,1 % z původních 6,5 %. Stalo se tak v důsledku navýšení sazby pro odvod nemocenského pojištění o 0,6 %.
 • Sleva na studenta ve výši 4020 Kč ročně byla zrušena.
 • Sleva na manžela/manželku bez vlastních příjmů do 68 000 Kč ročně byla omezena. Nárok na ni mají pouze rodiny, které pečují o dítě do tří let věku. Osoby, jež tuto podmínku nesplňují, uvedenou slevu již nemohou uplatnit.
 • Sleva na umístění dítěte (tzv. školkovné) se také v roce 2024 zrušila. Náklady na školku do výše částky minimální mzdy tak již není možné od daně odečítat.
 • V roce 2024 byla zrušena také možnost odečtu zaplacených příspěvků odborům a úhrady za zkoušky.
 • Minimální mzda, která má vliv na výpočet čisté mzdy, byla pro rok 2024 stanovena na částku 18 900 Kč.

V roce 2024 činí maximální vyměřovací roční základ pro sociální pojištění 2 110 416 Kč. Avšak vzhledem k tomu, že na tento strop můžete narazit kdykoliv v průběhu roku, vypočítá naše kalkulačka průměr za celých 12 měsíců. Na základě tohoto údaje pak následně určí výši čisté mzdy. Výsledek však nebude přesný pro konkrétní měsíce, ale pouze průměrově.

Výpočet čisté mzdy

Pokud si chcete zkusit vypočítat svou čistou mzdu bez pomoci kalkulačky, pak je nejprve potřeba seznámit se s některými důležitými termíny. Měli byste mít jasno v tom, co znamenají pojmy hrubá a čistá mzda, a také je třeba mít přehled o povinných odvodech na sociální a zdravotní pojištění. Kromě toho je nezbytné vědět, jaká se vás týká sazba daně z příjmů a které slevy na dani a nezdanitelné části je možné uplatnit.

Čistá mzda

Čistou mzdou se rozumí suma peněz, která je pracovníkovi pravidelně vyplácena zaměstnavatelem. Jedná se tedy o částku, od níž jsou již odečteny všechny povinné odvody, jako jsou zálohy na sociální a zdravotní pojištění a také daň z příjmů. Jednoduše řečeno, čistá mzda představuje finanční prostředky, které jsou vám reálně vyplaceny za odvedenou práci.

Hrubá mzda

Aby bylo možné vypočítat hodnotu čisté mzdy, je nezbytné znát výši mzdy hrubé. Hrubá mzda představuje částku, která se uvádí v pracovní smlouvě, a je to tedy suma peněz, která náleží zaměstnanci za vykonanou práci před odečtením všech povinných odvodů. Na její výši přitom mohou mít vliv mimo jiné také některé nepeněžité příjmy. 

Superhrubá mzda

V roce 2008 byla zavedena také takzvaná superhrubá mzda. Tento termín byl důležitý zejména pro zaměstnavatele, neboť vyjadřoval částku, jež byla základem pro výpočet daně z příjmů a odvodů na sociální a zdravotní pojištění, které musí zaměstnavatel za svého pracovníka státu každý měsíc zaplatit. V roce 2020 však byla superhrubá mzda zrušena a dnes se již vše počítá ze mzdy hrubé.

Sociální a zdravotní pojištění

Ze mzdy zaměstnance se každý měsíc odvádí povinné zálohy pojištění. Pracovník tak ze své hrubé mzdy zaplatí 7,1 % na sociální pojištění a 4,5 % na zdravotní pojištění. Tyto zálohy má však povinnost za svého zaměstnance odvádět i zaměstnavatel. V jeho případě činí sazba zálohy na sociální pojištění zaměstnance 24,8 % a na zdravotní pojištění 9 %. Tyto částky se však z hrubé mzdy daného pracovníka neodečítají.

Pakliže jste navíc zaměstnáni jako zdravotní záchranáři nebo podnikoví hasiči, musí od roku 2023 zaměstnavatel platit na sociálním pojištění 26,8 %. V případě některých pracovníků, kteří jsou zaměstnáni na kratší pracovní úvazek, pak zaměstnavatel může od února 2023 uplatňovat slevu na sociálním pojištění ve výši 5 %.

Daň z příjmů

Standardní sazba daně z příjmů zaměstnance činí 15 %. V případě, že jeho měsíční výdělek překročí 3násobek průměrné mzdy, což v roce 2024 vychází na částku 131 901 Kč, je část základu daně, která přesahuje uvedený limit, daněna 23% sazbou.

Výši daně z příjmů však ovlivňují také různá daňová zvýhodnění a slevy na dani, které poplatník může využívat. Některé z nich se přitom uplatňují každý měsíc, jiné zase až v rámci ročního zúčtování daní u zaměstnavatele (nebo při podání daňového přiznání). V tabulce uvedené níže můžete vidět, které slevy na dani lze uplatnit a do jaké výše:

Slevy na dani v roce 2024
Slevy na daniVýše slevy
RočníMěsíční
základní - na poplatníka30 840 Kč2570 Kč
na manžela (-ku) s vlastním příjmem nepřesahujícím za zdaňovací období 68 000 Kč24 840 Kč-
na manžela (-ku) s vlastním příjmem nepřesahujícím 68 000 Kč (průkaz nebo přiznání nároku na průkaz ZTP/P)49 680 Kč-
základní sleva na invaliditu (ID 1. nebo 2. stupně - český)2520 Kč210 Kč
rozšíření sleva na invaliditu (ID 3. stupně - český)5040 Kč420 Kč
na průkaz ZTP/P (nebo je-li přiznán nárok)16 140 Kč1345 Kč
za jednu zastavenou exekuci1 - 450 Kč-
Daňové zvýhodněníRočně a měsíčně
Daňové zvýhodnění (na každé první, druhé, třetí a další vyživované dítě v domácnosti)15 204 Kč, 22 320 Kč a 27 840 Kč ročně
Daňové zvýhodnění na dítě (průkaz nebo přiznání průkazu ZTP/P)30 408 Kč, 44 640 Kč a 55 680 Kč ročně
Daňový bonus, pokud roční úhrn příjmů dosáhne alespoň 6násobek minimální mzdy, tj. 113 400 Kčalespoň 100 Kč ročně
Měsíční daňové zvýhodnění (na každé první, druhé, třetí a další vyživované dítě v domácnosti)1267 Kč, 1860 Kč a 2320 Kč
Měsíční bonus, pokud úhrn příjmů dosáhne alespoň 1/2 minimální mzdy, tj. 9450 Kčalespoň 50 Kč měsíčně

Při ročním zúčtování daně u zaměstnavatele či v rámci daňového přiznání, které zaměstnanec sám podává, je pak navíc možné také ponížit základ daně o nezdanitelné části. Jedná se přitom následující položky:

 • bezúplatná plnění (dary),
 • úroky z hypotečního úvěru,
 • pojistné na penzijní připojištění,
 • pojistné na soukromé životní pojištění.
Co je to čistá mzda?
Čistá mzda je obnos peněz, který zaměstnanec za vykonanou práci od svého zaměstnance reálně obdrží. Jedná se tedy o částku, od níž je již odečtená daň z příjmů a zálohy na sociální a zdravotní pojištění.
Jak se vypočítá čistá mzda?
Pro výpočet čisté mzdy je potřeba znát výši hrubé mzdy, kterou zaměstnanec najde uvedenou ve své pracovní smlouvě. Čistou mzdu pak získáte odečtením povinných záloh na sociální a zdravotní pojištění a daně z příjmů od částky hrubé mzdy. Do výpočtu přitom vstupují ještě také slevy na dani, ale pouze pokud jste u svého zaměstnavatele podepsali prohlášení k dani.
Kolik činí zálohy na sociální a zdravotní pojištění zaměstnance?
Zaměstnancům se z hrubé mzdy každý měsíc odečte záloha na sociální pojištění, jejíž sazba činí 7,1 %, a záloha na zdravotní pojištění ve výši 4,5 %. Zaměstnavatel pak za svého pracovníka každý měsíc odvede na sociální pojištění 24,8 % a na zdravotní pojištění 9 %. Pokud je zaměstnanec zdravotnickým záchranářem nebo podnikovým hasičem, pak za něj zaměstnavatel měsíčně zaplatí na sociálním pojištění 26,8 %.
Kolik činí daň z příjmů zaměstnance?
V případě, že měsíční příjmy zaměstnance nepřesahují 3násobek průměrné mzdy, činí sazba daně z příjmů 15 %. Pokud ale tento limit jeho příjmy překročí, část základu daně nacházející se nad touto hranicí se daní sazbou 23 %.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).