Hlavní navigace

Kalkulačka čisté mzdy pro rok 2023

V novém zaměstnání vám učinili nabídku na hrubou mzdu a vás zajímá, kolik peněz každý měsíc vlastně obdržte? Dopočítat se reálné čisté mzdy nemusí být složité, je ale potřeba vědět, kolik procent z výplaty odvádíte v rámci záloh na pojištění a daně. Roli hrají i slevy na dani a daňové zvýhodnění. Neztrácejte čas zdlouhavým výpočtem a využijte naši zjednodušenou kalkulačku čisté mzdy.

Co je to čistá mzda?

Čistá mzda je termín, jímž se označuje reálná výše odměny, kterou za vykonanou práci obdržíte od svého zaměstnavatele. Jinými slovy, čistá mzda představuje tu částku, která vám každý měsíc přistane na účtu. Jedná se tedy o finanční obnos po zdanění a odpočtu sociálního a zdravotního pojištění.

Kalkulačka čisté mzdy

Použití kalkulačky čisté mzdy je velmi jednoduché. Kromě výše své hrubé mzdy, tedy částky obvykle uvedené v pracovní smlouvě či mzdovém výměru, nepotřebujete znát žádná jiná čísla. Stačí pouze vyplnit hrubou mzdu a zaškrtnout, zda jste podepisovali prohlášení k dani (tzv. růžovku). Prohlášení k dani je možné ve stejném období podepsat pouze u jednoho zaměstnavatele.

Dále nezapomeňte uvést, zda se vás týká některá z uvedených slev na dani, konkrétně sleva pro držitele průkazu ZTP/P (nebo je-li přiznán nárok), sleva na invalidu (pouze český invalidní důchod) nebo sleva na studenta. Pokud uplatňujete daňové zvýhodnění na vyživované děti ve společně hospodařící domácnosti, uveďte jejich počet. V případě, že je některé z dětí držitelem průkazu ZTP/P (nebo je mu přiznán nárok), uvádí se samostatně. Tyto děti mají nárok na dvojnásobné daňové zvýhodnění (kalkulačka zvolí pro poplatníka nejvýhodnější variantu).

Daňové zvýhodnění může být uplatněno ve formě slevy na dani, daňového bonusu nebo kombinace obojího. Ovšem pro daňový bonus (záporná daňová povinnost, kdy se čistá mzda zvyšuje) je třeba mít měsíční příjmy alespoň ve výši poloviny aktuální minimální mzdy.

nápověda
Uveďte výši své hrubé mzdy (ne tzv. superhrubé).
Pracujete na základě
Máte
nápověda
Prohlášení - Uveďte, zda jste podepsal/-a u svého zaměstnavatele tzv. růžovku.
Máte nárok na slevy
nápověda
ZTP - Uveďte, zda jste držitelem průkazu ZTP/P.
Student - Uveďte, zda jste studentem do 26 let, resp. do 28 let u doktorských studií.
Invalida - Uveďte, zda máte invalidní důchod 1., 2. nebo 3. stupně.
Počet dětí
nápověda
Uveďte počet svých dětí ve vaší domácnosti s nebo bez průkazu ZTP/P

Výpočet čisté mzdy

Zajímá vás, jak vypočítat čistou mzdu pěkně postaru bez pomoci kalkulačky? Pak je nejprve nutné znát jednotlivé termíny.

Hrubá mzda

Co je čistá mzda, jsme si už řekli. K tomu, abychom se k ní dopočítali, je ale nejprve nutné znát mzdu hrubou, tedy tu částku uvedenou obvykle v pracovní smlouvě či interním předpise. Hrubá mzda může být v některých případech navýšena také o nepeněžité příjmy

Superhrubá mzda

Určitě jste se již setkali také s pojmem superhrubá mzda. Ta od roku 2008 pro zaměstnavatele představovala základ pro výpočet daně z příjmů a zároveň se od ní odvíjela výše odváděného sociálního a zdravotního pojištění. Jednalo se tedy o celkové náklady, které zaměstnavatel musel za svého zaměstnance měsíčně vynaložit.

Na základě rozhodnutí vlády z roku 2020 však superhrubou mzdu nahradila mzda hrubá, ze které se nově počítá výše pojistného i daň z příjmů. Naše kalkulačka čisté mzdy s těmito změnami počítá.

Sociální a zdravotní pojištění

Z vaší mzdy jsou každý měsíc odváděny také zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Ty platíte jak vy, tak váš zaměstnavatel. Vy jako zaměstnanec odvádíte z každé hrubé mzdy 6,5 % na sociální a 4,5 % na zdravotní pojištění. V případě vašeho zaměstnavatele jsou tyto náklady vyšší. Měsíčně za vás odvede 24,8 % za sociální a 9 % za zdravotní pojištění. Jste-li zdravotnickým záchranářem nebo podnikovým hasičem odvádí zaměstnavatel od roku 2023 na sociálním pojištění 26,8 %. U některých zaměstnanců s kratším pracovním úvazkem si naopak může od února uplatnit 5% slevu na sociálním pojistném.

Daň z příjmů

Od roku 2021 byla zavedena klouzavá progresivní sazba daně. Měsíční záloha na daň činí 15 % pro část základu daně do 4násobku průměrné mzdy (každoročně se mění) a 23 % pro část základu daně přesahující 4násobek průměrné mzdy. Její výši ovlivní uplatněné slevy na dani a daňové zvýhodnění. Uplatnit je lze měsíčně, některé slevy je ale možné uplatnit až při ročním vyúčtování – roční zúčtování daní u zaměstnavatele nebo podání daňového přiznání samotným zaměstnancem. O jaké slevy se jedná?

Slevy na dani za rok 2023
Slevy na daniVýše slevy
RočníMěsíční
základní - na poplatníka30 840 Kč2570 Kč
na manžela (-ku) s vlastním příjmem nepřesahujícím za zdaňovací období 68 000 Kč24 840 Kč-
na manžela (-ku) s vlastním příjmem nepřesahujícím 68 000 Kč (průkaz nebo přiznání nároku na průkaz ZTP/P)49 680 Kč-
základní sleva na invaliditu (ID 1. nebo 2. stupně - český)2520 Kč210 Kč
rozšíření sleva na invaliditu (ID 3. stupně - český)5040 Kč420 Kč
na průkaz ZTP/P (nebo je-li přiznán nárok)16 140 Kč1345 Kč
na studenta (do 26 let a do 28 let u prezenčního doktorského studia)4020 Kč335 Kč
za umístění dítěte - za každé vyživované dítě:max. 17 300 Kč-
za jednu zastavenou exekuci1 - 450 Kč-
Daňové zvýhodněníRočně a měsíčně
Daňové zvýhodnění (na každé první, druhé, třetí a další vyživované dítě v domácnosti)15 204 Kč, 22 320 Kč a 27 840 Kč ročně
Daňové zvýhodnění na dítě (průkaz nebo přiznání průkazu ZTP/P)30 408 Kč, 44 640 Kč a 55 680 Kč ročně
Daňový bonus, pokud roční úhrn příjmů dosáhne alespoň 6násobek minimální mzdy, tj. 103 800 Kčalespoň 100 Kč ročně
Měsíční daňové zvýhodnění (na každé první, druhé, třetí a další vyživované dítě v domácnosti)1267 Kč, 1860 Kč a 2320 Kč
Měsíční bonus, pokud úhrn příjmů dosáhne alespoň 1/2 minimální mzdy, tj. 8650 Kčalespoň 50 Kč měsíčně

Na konci zúčtovacího období můžete celkovou částku ponížit také o takzvané nezdanitelné části daně, po jejichž odečtení může v některých případech vzniknout i přeplatek. A o jakých nezdanitelných částech základu daně je řeč? Jedná se o tyto:

  • bezúplatná plnění (dary),
  • úroky z hypotečního úvěru (nebo podobného),
  • pojistné na penzijní připojištění,
  • pojistné na soukromé životní pojištění,
  • členské odborové příspěvky,
  • příspěvky na úhradu dalšího vzdělávání.
Co je to čistá mzda?
Čistá mzda představuje částku, kterou vám zaměstnavatel každý měsíc pošle na účet. Jedná se o finanční obnos po zdanění a odpočtu sociálního a zdravotního pojištění.
Jak vypočítat čistou mzdu?
Čistá mzda se počítá ze mzdy hrubé, tedy z částky uvedené např. v pracovní smlouvě nebo mzdovém výměru. Od té se odečítají odvody sociálního a zdravotního pojištění a daň z příjmů, která může být dále snížená o slevy na dani (podle toho, zda u zaměstnavatele učiníte (podepíšete) prohlášení k dani).
Kolik činí odvody sociálního a zdravotního pojištění?
Odvody sociálního pojištění činí 6,5 %, zdravotního pak 4,5 %. Tyto částky se z hrubé mzdy odečítají každý měsíc, platit za vás ale musí také zaměstnavatel. Ten za sociální pojištění platí 24,8 % a za zdravotní 9 %. V případě zdravotnických záchranářů a podnikových hasičů odvede zaměstnavatel od roku 2023 na sociálním pojistném 26,8 %.
Kolik je daň z příjmů?
Od roku 2021 byla zavedena klouzavá progresivní sazba daně. Měsíční záloha na daň činí 15 % pro část základu daně do 4násobku průměrné mzdy (každoročně se mění) a 23 % pro část základu daně přesahující 4násobek průměrné mzdy. Její výši ovlivní uplatněné slevy na dani a daňové zvýhodnění.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).