Hlavní navigace

Zvýší se jak odvody OSVČ, tak paušální daň. Spočítali jsme, komu se co vyplatí

21. 6. 2023
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Vládní konsolidační balíček počítá jak se zvýšením sociálních odvodů OSVČ, tak s nárůstem paušální daně. Spočítali jsme, pro jaké OSVČ budou výhodnější výdajové paušály a pro jaké paušální daň.

Záviset bude na oboru podnikání a také výši příjmů. Paušální daň se například  vyplatí i některým OSVČ s 80% paušálem. Nejvíce na novém nastavení vydělají bezdětné OSVČ s 60% paušálem s příjmy těsně pod úrovní 1,5 milionu Kč. Vyplývá to z výpočtů serveru Podnikatel.cz.

Jak jsou nyní OSVČ zdaněny

V současnosti je systém odvodů OSVČ nastaven následovně. OSVČ vezme své reálné příjmy, k nim uplatní reálné výdaje nebo výdajový paušál dle druhu podnikání. Z rozdílu, který případně poníží o nezdanitelné části daně, pak vypočte 15% daň z příjmů, přičemž z výsledku odečte ještě základní slevu na poplatníka a případně další slevy a zvýhodnění. Z příjmů nad maximální vyměřovací základ (pro rok 2023 jde o 1 935 552 Kč) se pak platí sazba 23 %.

Zdravotní a sociální pojištění OSVČ se pak počítá z 50% vyměřovacího základu, tedy z 50 % rozdílu mezi příjmy a výdaji. Sazba zdravotního pojištění činí 13,5 % a sociálního pojištění 29,2 %. U zdravotního a sociálního však platí minimální pojistné, které musí OSVČ odvádět bez ohledu na výši zisku. Minimální vyměřovací základ se u sociálního pojištění počítá jako 25 % průměrné mzdy a u zdravotního pojištění 50 % průměrné mzdy. U sociálního pojištění pak ještě platí strop, kdy maximální vyměřovací základ činí 1 935 552 Kč.

Alternativu tvoří paušální daň

Další možností, kterou ale nemohou využít všechny OSVČ, je vstoupit do paušálního režimu a platit tzv. paušální daň. Paušální daň mohou od roku 2023 platit OSVČ, které mají příjmy do 2 milionů korun (doposud byl limit 1 milion korun). Na paušál naopak mohou zapomenout plátci DPH (nárok nemají ani dobrovolní plátci DPH) i ti, kteří mají registrační povinnost k DPH, s výjimkou registrační povinnosti identifikované osoby.

Paušální daň se v roce 2023 platí ve třech různých pásmech na základě předchozích příjmů a výdajového paušálu, do kterého OSVČ spadá. V prvním pásmu se platí 6208 Kč (minimální částka zdravotního pojistného, 1,15násobek minima sociálního pojistného a daň ve výši 100 Kč). V druhém pásmu OSVČ hradí 16 000 Kč a v třetím 26 000 Kč.

Paušální daň OSVČ vzroste, a to až o 24 tisíc korun ročně v prvním pásmu Přečtěte si také:

Paušální daň OSVČ vzroste, a to až o 24 tisíc korun ročně v prvním pásmu

Zvýšit se mají jak minimální zálohy, tak vyměřovací základ

Konsolidační balíček počítá s tím, že v následujících třech letech se postupně bude zvyšovat minimum u sociálního pojištění ze stávajících 25 % průměrné mzdy na 40 % (každý rok o 5 p. b.). Při aktuální průměrné mzdě by to znamenalo zvýšení minimálního sociálního pojištění na 4710 Kč. Všechny OSVČ, bez ohledu na zisk, by tak musely platit minimálně 4710 Kč na sociálním pojištění. Tato změna se dotkne hlavně OSVČ s minimálními zálohami, kterým pojistné vzroste o 60 %.

Druhou částí návrhu je pak zvýšení vyměřovacího základu pro výpočet sociálního pojištění, který se nyní počítá jako 50 % zisku. Podle návrhu se zvýší na 55 %.

Vzroste i paušální daň 

Pokud vzrostou OSVČ minimální zálohy, bude to mít dopad i do systému paušální daně. OSVČ v prvnímu pásmu, kde se sociální pojištění počítá na základě minimálních záloh a aktuálně se hradí 6208 Kč, si připlatí. V roce 2024 by pro OSVČ při stávající průměrné mzdě činila paušální daň 6885 Kč, v roce 2025 7562 Kč a v roce 2026 pak 8239 Kč.

Přestože to vláda při představování konsolidačního balíčku nezmínila, nakonec se kvůli zvýšení vyměřovacího základu zvýší i paušální daň v druhém a třetím pásmu. V druhém pásmu nyní OSVČ hradí 16 000 Kč (z toho je důchodové pojištění 7446 Kč) a v třetím 26 000 Kč (z toho důchodové pojištění 11 388 Kč), nově by mělo jít 16 745 Kč (z toho důchodové pojištění 8191 Kč) v druhém pásmu a o 27 139 Kč (z toho důchodové pojištění 12 527 Kč) ve třetím. V druhém (o 8940 Kč ročně) a třetím pásmu (o 13 668 Kč ročně) tak paušální daň vzroste méně než v pásmu prvním.

Do příjmů 1 milionu korun se vyplatí paušální daň 40% paušalistům

Do příjmů ve výši 1 milionu Kč se nic nemění. Paušální daň se výrazně vyplatí především OSVČ se 40% paušálem, které nevyužívají žádné slevy či zvýhodnění na dani a mají vysoké příjmy. Naopak OSVČ s 80% vždy na paušálním odvodu přímo prodělají (samozřejmě ale mohou ušetřit díky úspoře administrativních nákladů). U 60% paušálu pak záleží na výši příjmů a slevách a zvýhodněních, která poplatník uplatňuje.

Výpočty ukazují, že OSVČ se 40% paušálem, které nevyužívají žádné slevy či zvýhodnění na dani a mají příjem těsně pod milion, mohou díky paušálnímu odvodu ušetřit přes 100 tisíc korun ročně. U 80% paušalistů se naopak nic nemění a paušální daň se jim finančně nevyplatí. U 60% paušálu pak opět záleží na počtu dětí a dalších daňových slevách.

Vláda: Odvody OSVČ se zvýší. Kdo hradí minimum, připlatí si přes 21 tisíc Kč ročně Přečtěte si také:

Vláda: Odvody OSVČ se zvýší. Kdo hradí minimum, připlatí si přes 21 tisíc Kč ročně

Kdo vydělá na paušální dani s příjmy nad 1 milion korun

U příjmů v rozmezí 1 až 2 miliony korun vydělají na paušální dani především bezdětné OSVČ s 60% paušálem a s příjmy těsně pod 1,5 milionu korun. Paušální daň se naopak nevyplatí především 80% paušalistům s dětmi. Například OSVČ s 80% paušálem a dvěma dětmi by na paušální dani vydělala až s příjmy nad 1,8 milionu korun. Paušální daň se nevyplatí ani 40% paušalistům s dvěma dětmi a příjmy těsně nad 1 milion korun.

Ve výpočtech byla použita hypotetická výše paušální daně, která vychází z letošních záloh, a zvýšení minimálních záloh na 30 % průměrné mzdy pro rok 2024. Ve výpočtech sociálního pojištění je započítáno jak zvýšení minimálních záloh, tak vyměřovacího základu.

cif - debata 2

OSVČ s 40% paušálem bez dítěte v Kč

OSVČ s 40% paušálem bez dítěte (v Kč)
Roční příjem 250 000 500 000 750 000 950 000
 Daňový základ 150 000 300 000 450 000 570 000
Daň z příjmů  0 14 160 36 660 54 660
Sociální pojištění  42 396 48 180 72 270 91 542
Zdravotní pojištění 32 664 32 664 32 664 38 475
Celkové odvody 75 060 95 004 141 594 184 677
Paušální daň 82 620 82 620 82 620 82 620
Rozdíl pro OSVČ -7560 12 384 58 974 102 057
Roční příjem 1 100 000  1 200 000 1 400 000 1 600 000 1 800 000 2 000 000
Daňový základ 660 000 720 000 840 000 960 000 1 080 000 1 200 000
Daň z příjmů 68 160 77 160 95 160 113 160 131 160 149 160
Sociální pojištění  105 996 115 632 134 904 154 176 173 448 192 720
Zdravotní pojištění  44 550 48 600 56 700 64 800 72 900 81 000
Celkem odvody 218 706 241 392 286 764 332 136 377 508 422 880
Paušální daň 200 940 200 940 200 940 325 668 325 668 325 668
Rozdíl pro OSVČ 17 766 40 452 85 824 6468 51 840 97 212

OSVČ s 40% paušálem s jedním dítětem v Kč

OSVČ s 40% paušálem s jedním dítětem (v Kč)
Roční příjem 250 000 500 000 750 000 950 000
 Daňový základ 150 000 300 000 450 000 570 000
Daň z příjmů  –15 204 (daňový bonus) –1044 (daňový bonus) 21 456 39 456
Sociální pojištění  42 396 48 180 72 270 91 542
Zdravotní pojištění  32 664 32 664 32 664 38 475
Celkové odvody 59 856 79 800 126 390 169 473
Paušální daň 82 620 82 620 82 620 82 620
Rozdíl pro OSVČ -22 764 -2820 43 770 86 853
Roční příjem 1 100 000  1 200 000 1 400 000 1 600 000  1 800 000 2 000 000
Daňový základ 660 000  720 000 840 000 960 000 1 080 000 1 200 000
Daň z příjmů 52 956  61 956 79 956 97 956 115 956 133 956
Sociální pojištění 105 996 115 632 134 904 154 176 173 448 192 720
Zdravotní pojištění 44 550  48 600 56 700 64 800 72 900 81 000
Celkem odvody 203 502 226 188 271 560 316 932 362 304 407 676
Paušální daň 200 940 200 940 200 940 325 668 325 668 325 668
Rozdíl pro OSVČ 2562 25 248 70 620 -8736 36 636 82 008

OSVČ s 40% paušálem s dvěma dětmi v Kč

OSVČ s 40% paušálem s dvěma dětmi (v Kč)
Roční příjem 250 000 500 000 750 000 950 000
 Daňový základ 150 000 300 000  450 000 570 000
Daň z příjmů  –37 524 (daňový bonus) –23 364 (daňový bonus) –864 (daňový bonus) 17 136
Sociální pojištění  42 396 48 180 72 270 91 542
Zdravotní pojištění  32 664 32 664 32 664 38 475
Celkové odvody 37 536 57 480 104 070 147 153
Paušální daň 82 620 82 620 82 620 82 620
Rozdíl pro OSVČ -45 084 -25 140 21 450 64 533
Roční příjem  1 100 000 1 200 000 1 400 000 1 600 000 1 800 000 2 000 000
Daňový základ 660 000  720 000 840 000 960 000 1 080 000 1 200 000
Daň z příjmů 30 636  39 636 57 636 75 636 93 636 111 636
Sociální pojištění 105 996 115 632 134 904 154 176 173 448 192 720
Zdravotní pojištění 44 550  48 600 56 700 64 800 72 900 81 000
Celkem odvody 181 182 203 868 249 240 294 612 339 984 385 356
Paušální daň 200 940 200 940 200 940 325 668 325 668 325 668
Rozdíl pro OSVČ -19 758 2928 48 300 -31 056 14 316 59 688

OSVČ s 60% paušálem bez dítěte v Kč

OSVČ s 60% paušálem bez dítěte (v Kč)
Roční příjem 250 000 500 000 750 000 950 000
 Daňový základ 100 000 200 000 300 000 380 000
Daň z příjmů  0 0 14 160 26 160
Sociální pojištění  42 396 42 396 48 180 61 028
Zdravotní pojištění  32 664 32 664 32 664 32 664
Celkové odvody 75 060 75 060 95 004 119 852
Paušální daň 82 620 82 620 82 620 82 620
Rozdíl pro OSVČ -7560 -7560 12 384 37 232
Roční příjem 1 100 000 1 200 000 1 400 000 1 600 000 1 800 000 2 000 000
Daňový základ 440 000 480 000 560 000 640 000 720 000 800 000
Daň z příjmů 35 160 41 160 53 160 65 160 77 160 89 160
Sociální pojištění 70 664 77 088 89 936 102 784 115 632 128 480
Zdravotní pojištění 32 664 32 664 37 800 43 200 48 600 54 000
Celkem odvody 138 488 150 912 180 896 211 144 241 392 271 640
Paušální daň 82 620 82 620 82 620 200 940 200 940 200 940
Rozdíl pro OSVČ 55 868 68 292 98 276 10 204 40 452 70 700

OSVČ s 60% paušálem s jedním dítětem v Kč

OSVČ s 60% paušálem s jedním dítětem (v Kč)
Roční příjem 250 000 500 000 750 000 950 000
 Daňový základ 100 000 200 000 300 000 380 000
Daň z příjmů –15 204 (daňový bonus) –15 204 (daňový bonus) –1044 (daňový bonus) 10 956
Sociální pojištění 42 396 42 396 48 180 61 028
Zdravotní pojištění  32 664 32 664 32 664 32 664
Celkové odvody 59 856 59 856 79 800 104 648
Paušální daň 82 620 82 620 82 620 82 620
Rozdíl pro OSVČ -22 764 -22 764 -2820 22 028
Roční příjem 1 100 000 1 200 000 1 400 000 1 600 000 1 800 000 2 000 000
Daňový základ 440 000 480 000 560 000 640 000 720 000 800 000
Daň z příjmů 19 956 25 956 37 956 49 956 61 956 73 956
Sociální pojištění 70 664 77 088 89 936 102 784 115 632 128 480
Zdravotní pojištění 32 664 32 664 37 800 43 200 48 600 54 000
Celkem odvody 123 284 135 708 165 692 195 940 226 188 256 436
Paušální daň 82 620 82 620 82 620 200 940 200 940  200 940
Rozdíl pro OSVČ 40 664 53 088 83 072 -5000 25 248 55 496

OSVČ s 60% paušálem s dvěma dětmi v Kč

OSVČ s 60% paušálem s dvěma dětmi (v Kč)
Roční příjem 250 000 500 000 750 000 950 000
 Daňový základ 100 000 200 000 300 000 380 000
Daň z příjmů –37 524 (daňový bonus) –37 524 (daňový bonus) –23 364 (daňový bonus) –11 364 (daňový bonus)
Sociální pojištění 42 396 42 396 48 180 61 028
Zdravotní pojištění  32 664 32 664 32 664 32 664
Celkové odvody 37 536 37 536 57 480 82 328
Paušální daň 82 620 82 620 82 620 82 620
Rozdíl pro OSVČ -45 084 -45 084 -25 140 -292
Roční příjem 1 100 000 1 200 000 1 400 000 1 600 000 1 800 000 2 000 000
Daňový základ 440 000 480 000 560 000 640 000 720 000 800 000
Daň z příjmů –2364 3636 15 636 27 636 39 636 51 636
Sociální pojištění 70 664 77 088 89 936 102 784 115 632 128 480
Zdravotní pojištění 32 664 32 664 37 800 43 200 48 600 54 000
Celkem odvody 100 964 113 388 143 372 173 620 203 868 234 116
Paušální daň 82 620 82 620 82 620 200 940 200 940 200 940
Rozdíl pro OSVČ 18 344 30 768 60 752 -27 320 2928 33 176

OSVČ s 80% paušálem bez dětí v Kč

OSVČ s 80% paušálem bez dítěte (v Kč)
Roční příjem 250 000 500 000 750 000 950 000
 Daňový základ 50 000 100 000 150 000 190 000
Daň z příjmů 0 0 0 0
Sociální pojištění  42 396 42 396 42 396 42 396
Zdravotní pojištění 32 664 32 664 32 664 32 664
Celkové odvody  75 060 75 060 75 060 75 060
Paušální daň 82 620 82 620 82 620 82 620
Rozdíl pro OSVČ -7560 -7560 -7560 -7560
Roční příjem 1 100 000 1 200 000 1 400 000 1 600 000 1 800 000 2 000 000
Daňový základ 220 000 240 000 280 000 320 000 360 000 400 000
Daň z příjmů 2160 5160 11 160 17 160 23 160 29 160
Sociální pojištění 42 396 42 396 44 968 51 392 57 816 64 240
Zdravotní pojištění 32 664 32 664 32 664 32 664 32 664 32 664
Celkem odvody 77 220 80 220 88 792 101 216 113 640 126 064
Paušální daň 82 620 82 620 82 620 82 620 82 620 82 620
Rozdíl pro OSVČ -5400 -2400 6172 18 596 31 020 43 444

OSVČ s 80% paušálem s jedním dítětem v Kč

OSVČ s 80% paušálem s jedním dítětem (v Kč)
Roční příjem 250 000 500 000 750 000 950 000
 Daňový základ 50 000 100 000 150 000 190 000
Daň z příjmů –15 204 (daňový bonus) –15 204 (daňový bonus) –15 204 (daňový bonus) –15 204 (daňový bonus)
Sociální pojištění  42 396 42 396 42 396 42 396
Zdravotní pojištění 32 664 32 664 32 664 32 664
Celkové odvody  59 856 59 856 59 856 59 856
Paušální daň 82 620 82 620 82 620 82 620
Rozdíl pro OSVČ -22 764 -22 764 -22 764 -22 764
Roční příjem 1 100 000 1 200 000 1 400 000 1 600 000 1 800 000 2 000 000
Daňový základ 220 000 240 000 280 000 320 000 360 000 400 000
Daň z příjmů –13 044 –10 044 –4044 1956 7956 13 956
Sociální pojištění 42 396 42 396 44 968 51 392 57 816 64 240
Zdravotní pojištění 32 664 32 664 32 664 32 664 32 664 32 664
Celkem odvody 62 016 65 016 73 588 86 012 98 436 110 860
Paušální daň 82 620 82 620 82 620 82 620 82 620 82 620
Rozdíl pro OSVČ -20 604 -17 604 -9032 3392 15 816 28 240

OSVČ s 80% paušálem s dvěma dětmi v Kč

OSVČ s 80% paušálem s dvěma dětmi (v Kč)
Roční příjem 250 000 500 000 750 000 950 000
 Daňový základ 50 000 100 000 150 000 190 000
Daň z příjmů –37 524 (daňový bonus) –37 524 (daňový bonus) –37 524 (daňový bonus) –37 524 (daňový bonus)
Sociální pojištění  42 396 42 396 42 396 42 396
Zdravotní pojištění 32 664 32 664 32 664 32 664
Celkové odvody  37 536 37 536 37 536 37 536
Paušální daň 82 620 82 620 82 620 82 620
Rozdíl pro OSVČ -45 084 -45 084 -45 084 -45 084
Roční příjem 1 100 000 1 200 000 1 400 000 1 600 000 1 800 000 2 000 000
Daňový základ 220 000 240 000 280 000 320 000 360 000 400 000
Daň z příjmů –35 364 –32 364 –26 364 –20 364 –14 364 –8364
Sociální pojištění 42 396 42 396 44 968 51 392 57 816 64 240
Zdravotní pojištění 32 664 32 664 32 664 32 664 32 664 32 664
Celkem odvody 39 696 42 696 51 268 63 692 76 116 88 540
Paušální daň 82 620 82 620 82 620 82 620 82 620 82 620
Rozdíl pro OSVČ -42 924 -39 924 -31 352 -18 928 -6504 5920

Výpočty ovlivňují i další slevy a odpočty

V reálu samozřejmě mohou do výpočtu vstoupit i další slevy a odpočty, které poplatník uplatňuje. Záleží pak i na tom, zda může třeba daňové zvýhodnění místo OSVČ využít jeho/její manželka/manžel. Pozor ovšem na to, že některé slevy mají příští rok skončit (například sleva na studenta) a některé se mají omezit (například sleva na manželku).

Na druhou stranu, zdaleka ne každá rodina OSVČ o daňové zvýhodnění při paušálním odvodu přichází, jelikož zvýhodnění může uplatňovat druhý z rodičů, který je například v pracovním poměru.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).