Hlavní navigace

Dohoda o provedení práce

Dohoda o provedení práce má zákoníkem práce stanoven maximální možný rozsah práce. Rozsah práce, na který se dohoda o provedení práce uzavírá, nesmí být větší než 300 hodin v kalendářním roce. 

Do rozsahu práce se započítává také doba práce konaná zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce. V dohodě o provedení práce musí být uvedena doba, na kterou se tato dohoda uzavírá. 

Pomohla Vám tato stránka?

Hodnocení stránky: 4