Hlavní navigace

Podnikání důchodců

Občan, který pobírá starobní důchod, může bez omezujících podmínek (neplatí u předčasného starobního důchodu) dále podnikat. Starobní důchodce může vykonávat výdělečnou činnost například na základě živnostenského listu. Musí se však přihlásit na příslušném finančním úřadě. 

Pravidelně vyplácené starobní důchody a penze jsou od daně z příjmů osvobozeny. Pokud má však důchodce další příjmy ze zaměstnání nebo z podnikání, a tyto převýší částku uvedenou v  § 4 odst. 3 zákona o daních z příjmů, osvobození se na ně nevztahuje. Proto je vhodné si výši dalších příjmů hlídat.  K vypočtené dani může uplatnit základní slevu na poplatníka, případně další slevy, na které má nárok. 

Podnikání předčasných starobních důchodců je naopak zákonem o důchodovém pojištění omezeno. Nesmí založit účast na důchodovém pojištění, tj.daňový základ nesmí překročit každoročně stanovenou rozhodnou částku

Zákon o důchodovém pojištění naopak nestanovuje žádné omezující podmínky pro podnikání invalidních důchodců. I když jste v invalidním důchodu třetího stupně, můžete podnikat bez dalších omezujících podmínek ve srovnání s jinými podnikateli. A navíc má nárok na daňové zvýhodnění.

Účast na sociálním pojištění, a tedy i povinnost platit pojistné na toto pojištění, vznikne při výkonu vedlejší samostatné činnosti ve dvou případech. Buďto se k tomuto pojištění OSVČ sama přihlásí, nebo její daňový základ překročí každoročně stanovenou rozhodnou částku pro vedlejší činnost.

Podnikatel, který pobírá starobní nebo invalidní důchod je osobou, za kterou platí zdravotní pojistné stát. Netýká se jej minimální vyměřovací základ ani minimální zálohy. Důchodci totiž platí zdravotní pojistné dle dosaženého výdělku, tj. z vyměřovacího základu bez doplatku do minima.  Ani v případě uzavřeného pracovního poměru není pro zaměstnané důchodce stanoven doplatek pojistného z minimální mzdy.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).