Hlavní navigace

Provozovna a sklad e-shopu

Místem podnikání je místo, odkud je řízena podnikatelská činnost. V okamžiku, kdy je v tomto místě činnost vykonávána, jedná se o provozovnu. V případě e-shopu je tedy třeba mít provozovnu a v řadě případů také sklad. 

K využívání pronajatých prostor musí podnikatel podle obchodního zákoníku doložit právní důvod. Například prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny. Jestliže má vlastní provozovnu, řídí se živnostenským zákonem. Provozovna musí být řádně označena a musí být způsobilá pro provozování živnosti, tj. odpovídat všem hygienickým, stavebním a dalším požadavkům. 

Provozovna či sklad musí být předně v souladu se stavebními předpisy. Každou změnu v užívání nemovitosti je nutné nahlásit příslušnému stavebnímu úřadu, a to formou Žádosti o změnu užívání stavby. 

Zřízení provozovny či skladu musí „posvětit“ také příslušná krajská hygienická stanice. Posuzuje se dle účelu, ke kterému má být stavba nově užívána a zda její stavební, prostorové a dispoziční členění včetně jejího vybavení bude umožňovat předpokládaný provoz bez nebezpečí ohrožení veřejného zdraví. Nezbytné je rovněž vyjádření od požárního dozoru hasičského záchranného sboru kraje

Následně se zahájení podnikání v provozovně oznámí příslušnému živnostenskému úřadu (stejně jako její změnu či ukončení) a tato provozovna se zapíše do živnostenského rejstříku

V oznámení živnostenskému úřadu se uvádí:

  • obchodní firma, název nebo jméno a příjmení
  • identifikační číslo
  • sídlo nebo trvalý pobyt, popřípadě místo podnikání
  • adresa provozovny a předmět podnikání v této provozovně, u živnosti volné obor činnosti
  • datum zahájení provozování živnosti v provozovně.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).