Hlavní navigace

Obchodní zákoník

Předpis č. 513/1991 Sb.

Zrušeno zákonem č. 89/2012 Sb.

Zdroj: zakonyprolidi.cz