Hlavní navigace

Zákony online

Předpis č. 513/1991 Sb.

Obchodní zákoník (úplné znění)

Znění od 1. 1. 2014

513/1991 Sb. Obchodní zákoník

Zrušeno zákonem č. 89/2012 Sb.
Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn

Zdroj: zakonyprolidi.cz