Hlavní navigace

Sociální pojištění

Sociální pojištění se skládá z důchodového pojištění, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a nemocenského pojištění. Povinnost odvádět částky je pro OSVČ uložena rozdílně pro důchodové pojištění (spolu s příspěvkem na státní politiku zaměstnanosti) a pro nemocenské pojištění.

Pojistné se vypočítává stanoveným procentem z vyměřovacího základu za rozhodné období. Tím je u zaměstnanců kalendářní měsíc, za který pojistné platí. U osob samostatně výdělečně činných se jedná o kalendářní rok a vyměřovacím základem pro pojistné je částka, kterou si určí, ne však méně než 50 % daňového základu.

Sociální pojištění OSVČ

Platba pojistného na důchodové pojištění je ve většině případů povinná, do nemocenského pojištění se OSVČ zapojuje dobrovolně.

Jaké je sociální pojištění u OSVČ hlavní?

Jestliže OSVČ nedoloží, že je její činnost vedlejší, je považována za hlavní. V prvním roce podnikání hradí minimální zálohy, v dalších letech na základě dosažených příjmů, alespoň však ve výši minimálních záloh.

Sociální pojištění u OSVČ vedlejší

O sobou, která vykonává samostatnou výdělečnou činnost vedlejší, může být osoba, která v kalendářním roce:

 • vykonávala zaměstnání, které založilo účast na nemocenském pojištění zaměstnanců (zjednodušeně řečeno, zaměstnavatel odvádí sociální pojištění),
 • měla nárok na výplatu invalidního důchodu nebo jí byl přiznán starobní důchod,
 • měla nárok na rodičovský příspěvek nebo peněžitou pomoc v mateřství,
 • osobně pečovala o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby,
 • vykonávala vojenskou službu v ozbrojených silách České republiky, pokud nejde o vojáky z povolání,
 • byla nezaopatřeným dítětem (studium).

OSVČ vedlejší nemusí platit v prvním roce podnikání minimální zálohy.

Jaká je sazba sociálního pojištění?

Sazby pojistného z vyměřovacího základu činí:

 • u zaměstnavatelů 24,8 % z vyměřovacího základu, který odpovídá úhrnu vyměřovacích základů jeho zaměstnanců, kteří nevykonávají práce zdravotnického záchranáře nebo člena jednotky hasičského záchranného sboru podniku (z toho 2,1 % na nemocenské pojištění, 21,5 % na důchodové pojištění, 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti), nebo 26,8 % z vyměřovacího základu, který odpovídá úhrnu vyměřovacích základů jeho zaměstnanců, kteří vykonávají práce zdravotnického záchranáře nebo člena jednotky hasičského záchranného sboru podniku (z toho 2,1 % na nemocenské pojištění, 23,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti)
 • u zaměstnanců 6,5 %,
 • u osob samostatně výdělečně činných OSVČ 29,2 % (z toho: 28 % na důchodové pojištění, 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti),
 • u OSVČ, které jsou dobrovolně účastny nemocenského pojištění, 2,1 % z vyměřovacího základu,
 • u osob dobrovolně účastných důchodového pojištění 28 %,
 • u zahraničních zaměstnanců, kteří se dobrovolně přihlásí k účasti na nemocenském pojištění, 2,1 % z vyměřovacího základu.

Výpočet sociálního pojištění

Sociální pojištění se vypočítává stanoveným procentem z vyměřovacího základu za rozhodné období. Tím je u zaměstnanců kalendářní měsíc, za který pojistné platí. U osob samostatně výdělečně činných se jedná o kalendářní rok a vyměřovacím základem pro pojistné je částka, kterou si určí, ne však méně než
50 % daňového základu.

Jaká je výše minimálních záloh na sociální pojištění?

Výše minimálních měsíčních záloh na sociální pojištění pro OSVČ hlavní činí v roce 2022 celkem

2944 Kč

OSVČ vedlejší mají v roce 2018 minimální měsíční zálohy na sociální pojištění ve výši

1178 Kč

Jak se platí sociální pojištění?

Lhůta pro doplacení sociálního pojištění činí 8 dnů od reálného odevzdání přehledu. Pokud OSVČ podá přehled dne 2. května, doplatek je splatný

10. května

Jestliže ale podá přehled třeba už 2. dubna, musí pojistné doplatit do 10. dubna.

Zálohy na sociální pojištění

Zálohy na sociální pojištění se stanoví na základě přehledu pro ČSSZ. Pokud OSVČ vyjdou v přehledu nižší zálohy než minimální, platí zálohy v minimální výši.

OSVČ hlavní, která začíná podnikat, platí první rok zálohy v minimální výši.

OSVČ vedlejší první rok podnikání zálohy platit nemusí.

Splatnost záloh na sociální pojištění

Zálohy jsou splatné vždy

od 1. do 20. dne následujícího měsíce.

Záloha na únor se tak například musí zaplatit do 20. března. 

Za den platby se považuje den, kdy platba dojde na účet.

Co je sociální pojištění?
Sociální pojištění se skládá z důchodového pojištění, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a nemocenského pojištění. Povinnost odvádět částky je pro OSVČ uložena rozdílně pro důchodové pojištění (spolu s příspěvkem na státní politiku zaměstnanosti) a pro nemocenské pojištění. Pojistné se vypočítává stanoveným procentem z vyměřovacího základu za rozhodné období.
Jak se platí sociální pojištění?
Lhůta pro doplacení sociálního pojištění činí 8 dnů od reálného odevzdání přehledu. Pokud OSVČ podá přehled dne 2. května, doplatek je splatný 10. května Jestliže ale podá přehled třeba už 2. dubna, musí pojistné doplatit do 10. dubna.
Jaká je splatnost záloh na sociální pojištění?
Zálohy jsou splatné vždy od 1. do 20. dne následujícího měsíce. Záloha na únor se tak například musí zaplatit do 20. března. Za den platby se považuje den, kdy platba dojde na účet.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).