Hlavní navigace

Zdravotní pojištění

Zdravotní pojištění musí v ČR platit ze zákona každý. Za někoho platí pojistné stát, za jiné zaměstnavatel. Osoby samostatně výdělečně činné si musí správný odvod pojistného zajistit samy.

Zdravotní pojištění OSVČ

Zdravotní pojištění musí platit každá OSVČ. Platí se 13,5 % z vyměřovacího základu, který činí 50 % rozdílu mezi příjmy a výdaji.

Zálohy na zdravotní pojištění

Zálohy na zdravotní pojištění se stanoví na základě přehledu. Pokud OSVČ hlavní vyjdou v přehledu nižší zálohy než minimální, platí zálohy v minimální výši. OSVČ vedlejší z důvodu zaměstnání nemusí platit zálohy vůbec. OSVČ, za které platí pojistné stát (studenti, důchodci apod.), platí zálohy ve výši, která jim vyšla v posledním přehledu.

V prvním roce podnikání platí povinně zálohy jen OSVČ hlavní, a to v minimální výši.

Jaké jsou minimální zálohy na zdravotní pojištění?

Výše minimálních záloh na zdravotní pojištění pro OSVČ hlavní činí v roce 2022 celkem

2627 Kč

Zálohy neplatí jen OSVČ, které jsou současně zaměstnancem a samostatná výdělečná činnost není hlavním zdrojem jejich příjmů. 

Pojistné uhradí až po podání přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za uplynulý kalendářní rok. 

Zálohy rovněž neplatí podnikatelé, za které současně platí pojistné stát a kteří s podnikáním začínají. Tito podnikatelé nemusí zálohy platit v prvním roce svého podnikání. Následně pak zálohy hradí ve výši, která jim vyjde v přehledu.

Jaká je splatnost záloh na zdravotní pojištění?

Pro samoplátce, tedy OSVČ a osoby bez zdanitelných příjmů je splatnost vždy do 8. dne následujícího měsíce.

Pro zaměstnavatele je dnem splatnosti 1. až 20. den v kalendářním měsíci.

Platba zdravotního pojištění

Lhůta pro doplacení zdravotního pojištění činí 8 dnů od reálného odevzdání přehledu. Pokud OSVČ podá přehled dne 2. května, doplatek je splatný
10. května. 

Jestliže ale podá přehled třeba už 2. dubna, musí pojistné doplatit do 10. dubna.

Jaká je sazba zdravotního pojištění?

Sazba zdravotního pojistného je stanovena ve výši

13,5 %

z vyměřovacího základu, který je odlišný pro zaměstnance a pro OSVČ.

Zatímco zaměstnanci platí 13,5 % z hrubé mzdy, OSVČ 50 % z rozdílu mezi příjmy a výdaji.

Výpočet zdravotního pojištění

Pojistné se vypočítává stanoveným procentem z vyměřovacího základu za rozhodné období. Tím je u zaměstnanců kalendářní měsíc, za který pojistné platí. U osob samostatně výdělečně činných se jedná o kalendářní rok a vyměřovacím základem pro pojistné je

50 % rozdílu mezi příjmy a výdaji.

Co je zdravotní pojištění?
Zdravotní pojištění musí v ČR platit ze zákona každý. Za někoho platí pojistné stát, za jiné zaměstnavatel. Osoby samostatně výdělečně činné si musí správný odvod pojistného zajistit samy.
Jaká je sazba zdravotního pojištění?
Sazba zdravotního pojistného je stanovena ve výši 13,5 % z vyměřovacího základu, který je odlišný pro zaměstnance a pro OSVČ. Zatímco zaměstnanci platí 13,5 % z hrubé mzdy, OSVČ 50 % z rozdílu mezi příjmy a výdaji.
Jaká je splatnost záloh na zdravotní pojištění?
Pro samoplátce, tedy OSVČ a osoby bez zdanitelných příjmů je splatnost vždy do 8. dne následujícího měsíce. Pro zaměstnavatele je dnem splatnosti 1. až 20. den v kalendářním měsíci.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).