Hlavní navigace

Jak zachránit daňovou výhodu po provedeném ročním zúčtování daní?

3. 4. 2024
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
I zapomenutou slevu na dani či nezdanitelnou část základu daně za rok 2023 je možné ještě uplatnit. I když již bylo roční zúčtování u zaměstnavatele provedeno.

Období ročního zúčtování a vyúčtování daní za rok 2023 u zaměstnavatele skončilo. Termíny pro daňové přiznání je stále možné stihnout a napravit tím opomenutí v ročním zúčtování. Může se jednat o neuvedený předchozí příjem ze závislé činnosti zdaněný zálohovou nebo srážkovou daní či možnost uplatnění slevy na dani nebo nezdanitelné části základu daně.

Co se dozvíte v článku
  1. Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění
  2. Žádost o roční zúčtování
  3. Zaměstnanec nepožádal o roční zúčtování daní
  4. Termíny pro podání přiznání
  5. Zapomenutá sleva po ročním zúčtování

Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění

Pro zaměstnance je obecně velmi výhodné včas požádat svého zaměstnavatele o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění. Zaměstnanec sám nemusí nic zpracovávat a za správný výpočet nese zodpovědnost zaměstnavatel. 

Zaměstnanec je zodpovědný pouze za dluhy, které sám zavinil, např. včasným neoznámením změn, které mají vliv na uplatnění slevy či daňového zvýhodnění, eventuálně nepravdivým čestným prohlášením (kupříkladu společně hospodařící domácnost nebo příjmy manžela do limitu 68 000 Kč).

Nespornou výhodou ročního zúčtování je, že je vždy ve prospěch zaměstnance, nedoplatek v podstatě nemůže vyjít (na rozdíl od daňového přiznání). Například u daňového bonusu, pokud poplatník (zaměstnanec) v příslušném zdaňovacím období nedosáhl zdanitelných příjmů alespoň ve výši 6násobku minimální mzdy, nárok na vyplacené měsíční bonusy neztrácí (v podaném daňovém přiznání by je musel vrátit).

Žádost o roční zúčtování

Jestliže měl poplatník učiněno (podepsáno) prohlášení k dani, mohl požádat o roční zúčtování vyplněním příslušného formuláře. Vlastnoručním podpisem (listinná podoba elektronicky nebo kombinovaně). Prohlášení či žádost o roční zúčtování se dokládá patřičnými dokumenty (nárok na slevy či nezdanitelné části základu daně). Za rok 2023 tak bylo možné učinit nejpozději 15. února 2024. Ve stejné lhůtě bylo nutné předložit předepsané doklady pro uplatnění nezdanitelných částí základu daně a slev na dani uplatněných ročně či dodatečně, dále potvrzení od předchozích zaměstnavatelů, eventuálně dodatečně učinit prohlášení k dani u posledního plátce (zaměstnavatele).

V takovém případě plátce veškeré shromážděné žádosti o roční zúčtování zaměstnanců včetně podkladů (potvrzení, průkazy atd.) zpracoval a provedl nejpozději do 31. března 2024 výpočet daně a daňového zvýhodnění za rok 2023. O případný přeplatek na dani nebo doplatek daňového bonusu sníží nejbližší odvod záloh, obvykle za měsíc březen. Může jej však snižovat postupně i v dalších měsících, nejdéle do 31. prosince 2024.

Zaměstnanec nepožádal o roční zúčtování daní

Jestliže zaměstnanec nepožádal o roční zúčtování daní svého zaměstnavatele nebo nestihl doložit patřičné doklady, nic není ztraceno. Může požádat svého zaměstnavatele (více zaměstnavatelů, u kterých v průběhu roku pracoval) o vystavení formuláře „Potvrzení o zdanitelných příjmech“. Potvrzení vydá plátce do 10 dnů od podání žádosti. Lze vydat i elektronické potvrzení s elektronickým podpisem nebo na základě vnitřního zabezpečení zaměstnavatele.

Termíny pro podání přiznání

Na základě potvrzení o zdanitelných příjmech pak poplatník podá daňové přiznání. Základní lhůta pro podání daňového přiznání zůstává řadu let stejná, letos vyšla na úterý 2. dubna (1. dubna bylo Velikonoční pondělí). Avšak ten, kdo podá přiznání elektronicky, má lhůtu o měsíc delší. Nejpozději tak musí učinit 2. května 2024 (lhůta pro případný doplatek na dani se tím posouvá také na 2. května). 

Doplatek na dani se zaměstnanců zřejmě týkat nebude. Jedině, že by byli povinni podat daňové přiznání z jiných důvodů než z důvodu zúčtování příjmů ze závislé činnosti. Například při porušení podmínek penzijního nebo životního pojištění, u souběžného podnikání atd. V takovém případě platí výše uvedené, a to že poplatníci, kteří podají přiznání elektronicky, mají jeden měsíc navíc. Pokud nestihnou ani tuto prodlouženou lhůtu, bude se jim pokuta počítat až od konce prodloužené lhůty. Jinými slovy, kdo nestihl podat přiznání k dani z příjmů do začátku dubna, může jej elektronicky podat do začátku května bez rizika sankce. Kdo by nestihl ani květnový termín, může využít daňového poradce, jehož prostřednictvím půjde přiznání bez trestu podat až do začátku července.

Jaké jsou lhůty pro přiznání a přehledy OSVČ? Máme daňový kalendář pro rok 2024 Přečtěte si také:

Jaké jsou lhůty pro přiznání a přehledy OSVČ? Máme daňový kalendář pro rok 2024

Zapomenutá sleva po ročním zúčtování

V praxi je běžné, že teprve po ročním zúčtování daní si zaměstnanec uvědomí, že si mohl uplatnit další slevu na dani (případně ji uplatnit o nějaký měsíc dříve) nebo že zapomněl uplatnit nezdanitelnou část základu daně. Přestože roční zúčtování již bylo provedeno, stále je možné podat ve výše uvedených termínech daňové přiznání. Také zde zaměstnanec požádá svého zaměstnavatele o potvrzení o zdanitelných příjmech. Zaměstnavatel na potvrzení uvede, že roční zúčtování záloh bylo provedeno a s jakým výsledkem. Jedná se o řádek číslo 19 zmíněného formuláře potvrzení. Zde je uveden i údaj o již vyplaceném přeplatku z ročního zúčtování daní.

Zaměstnanec vyplní standardně daňové přiznání a uvede zde všechny slevy na dani a nezdanitelné části základu daně (včetně těch dodatečně uplatněných) a výsledek z provedeného ročního zúčtování daní u zaměstnavatele zohlední v příslušném oddílu o zaplacené dani. Potvrzení o zdanitelných příjmech s výsledkem ročního zúčtování daní bude samozřejmě přílohou daňového přiznání.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).