Hlavní navigace

Vyhláška spadla berňáku do spamu, 800 lidí musí podat přiznání k dani z nemovitostí

20. 3. 2023
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Ilustrační obrázek Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
S nevídanou situací se potýkají obyvatelé středočeského městysu Rataje nad Sázavou, kteří kvůli chybnému doručení vyhlášky musí podat dodatečné daňové přiznání k dani z nemovitostí.

Týká se to až 800 lidí. Jak zjistil server Podnikatel.cz, e-mail s nově schválenou vyhláškou o změně koeficientů totiž spadl do spamu berňáku. 

Co se dozvíte v článku
  1. Městys poslal vyhlášku e-mailem, nikoli přes datovku
  2. E-mail spadl berňáku do spamu
  3. Zákon se situací nepočítá, berňák zvolil dodatečná přiznání
  4. Případné úroky z prodlení uhradí městys
  5. Postupoval úřad správně? Odborníci se neshodnou

Městys poslal vyhlášku e-mailem, nikoli přes datovku

Ekonom Jakub Steiner upozornil před dvěma týdny na Twitteru na nevšední situaci ve středočeském městysu Rataje nad Sázavou. Všichni tamní majitelé nemovitostí totiž musí podat dodatečné daňové přiznání. Důvodem je zvýšení koeficientů k dani z nemovitých věcí, které sice vedení městyse schválilo od roku 2022, ale nebylo oznámeno finančnímu úřadu, respektive bylo, ale berňáku spadla zpráva s vyhláškou do spamu. Daň tak byla chybně vyměřena dle předchozích koeficientů, přičemž na pochybení se přišlo až na konci roku 2022.

Městys Rataje nad Sázavou schválil obecně závaznou vyhlášku (OZV) o stanovení koeficientů k dani z nemovitých věcí, která měla nabýt účinnosti na začátku roku 2022, už v dubnu 2021. Počátkem července 2021 jsme OZV posílali na finanční úřad. V té době byla na internetových stránkách finančního úřadu uvedena u podatelny e-mailová adresa, na kterou jsme OZV odeslali. Finanční úřad však požaduje zaslání do datové schránky, což jsme neučinili, vysvětlil pro server Podnikatel.cz starosta městysu Luboš Kubát.

E-mail spadl berňáku do spamu

Že byla skutečně vyhláška poslána e-mailem, potvrzuje i finanční správa, která ale zároveň upřesnila, že problém nebyl v samotném způsobu zaslání vyhlášky. Bohužel nebyl v e-mailu uveden předmět zprávy a bezpečnostní systém Finanční správy ČR tento e-mail vyhodnotil jako „pravděpodobný spam“. V souladu se zásadami Finanční správy ČR v oblasti kybernetické bezpečnosti podle doporučení Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost bylo s e-mailovou zprávou zacházeno jako se škodlivým spamem. Příloha tedy nebyla otevřena a zpráva nebyla přeposílána, uvedla serveru Podnikatel.cz Hana Baráková, mluvčí Generálního finančního ředitelství (GFŘ)

Podle zákona o dani z nemovitých věcí musí obce zaslat obecně závaznou vyhlášku na změnu koeficientů k dani z nemovitých věcí v jednom vyhotovení finančnímu úřadu do pěti dnů ode dne nabytí její platnosti. Podle zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů doručují orgány veřejné moci dokumenty jinému orgánu veřejné moci prostřednictvím datové schránky, pokud to povaha dokumentu umožňuje. Za standardních okolností, tedy v případě, že by zpráva obdržená do e-mailové schránky územního pracoviště finančního úřadu nebyla označena jako pravděpodobný spam, finanční úřad by i přes chybějící autorizaci obce jako odesílatele činil další kroky za účelem správného stanovení daně dle platných koeficientů obce, doplnila Hana Baráková z GFŘ s tím, že bohužel došlo k souhře nešťastných náhod.

Nápad zvýšit daň z nemovitostí je nebezpečný, tvrdil Stanjura. Teď ji chce zdvojnásobit Přečtěte si také:

Nápad zvýšit daň z nemovitostí je nebezpečný, tvrdil Stanjura. Teď ji chce zdvojnásobit

Zákon se situací nepočítá, berňák zvolil dodatečná přiznání

Pravidla zakotvená v daňovém řádu navíc takovou situaci nepředvídají a výslovně neupravují procesní postup, který by měl být použit. Finanční úřad veden snahou vyřešit situaci způsobem, který bude nejméně zatěžovat dotčené poplatníky, zvolil možnost provedení opravy prostřednictvím podání dodatečného daňového přiznání. Pracovníci finančního úřadu v součinnosti s městysem Rataje nad Sázavou vyvolali informační kampaň, na základě které městys seznámil poplatníky se situací a pracovníci oddělení majetkových daní finančního úřadu postupně neformálně oslovili poplatníky a poskytli jim maximální součinnost, upřesnila Hana Baráková.

Pro zájemce je například domluveno, že dodatečná přiznání jim budou dovezena do Rataje a bude zajištěn i odvoz, aby lidé nemuseli do Kutné Hory, kde finanční úřad sídlí. Obec pak zase nabízí, že v případě, kdy by berňák doměřil i úrok z prodlení, městys jej za občany uhradí.

Jak na daň z nemovitých věcí v roce 2023? Dokdy podat přiznání a dokdy daň zaplatit? Přečtěte si také:

Jak na daň z nemovitých věcí v roce 2023? Dokdy podat přiznání a dokdy daň zaplatit?

Případné úroky z prodlení uhradí městys

Dodatečné vyměření daně z důvodu nesprávných koeficientů se týká přibližně 800 poplatníků, přičemž 200 z nich už dodatečné daňové přiznání za rok 2022 podalo. V jednom případě byl doměřen úrok z prodlení. Předpokládáme, že do konce roku se může jednat o jednotky, případně nižší desítky případů. Kolik to bude přesně, nevíme, dodal starosta Luboš Kubát.

Postupoval úřad správně? Odborníci se neshodnou

Zda bylo řešení v podobě dodatečných daňových přiznání správné a pro občany nejsnazší, se daňoví odborníci neshodují. Podle advokáta a předsedy Unie daňových poplatníků Ondřeje Lichnovského je postup berňáku v zásadě v pořádku. Daň byla vyměřena v nesprávné výši. To je problémový stav, který je třeba odstranit. A odstranit lze jen způsobem, který zákon předvídá. Tím je výzva k podání dodatečného daňového přiznání, a nebude-li vyhověno, daňová kontrola či rovnou doměření daně (u jednoduchých pochybení lze dle Nejvyššího správního soudu doměřit i bez kontroly). Cokoliv mimo dodatečného daňového přiznání ale bude spojeno s penále ve výši 20 %, upozornil Ondřej Lichnovský.

Jiný názor má ale Tomáš Hajdušek, vedoucí sekce správy daní a poplatků Komory daňových poradců ČR, který se domnívá, že není možno nutit občany k podání dodatečného přiznání. Myslím, že v tomto případě by si to měly úřady „vyřídit mezi sebou“ a nezatěžovat občany, a to v souladu s výše uvedeným a obecně platnou zásadou přiměřenosti při správě daní, která ukládá správci daně volit jenom takové prostředky, které osoby zúčastněné na správě daní co nejméně zatěžují, ale zároveň ještě umožňují dosáhnout cíle správy daní, tedy správného zjištění a stanovení daní a zabezpečení jejich úhrady, uzavřel s odkazem na zákon o dani z nemovitých věcí, podle kterého při pouhé změně koeficientu nemusí poplatníci podávat přiznání, Tomáš Hajdušek.

Která okresní města změní koeficienty daně z nemovitých věcí od roku 2023? Přečtěte si také:

Která okresní města změní koeficienty daně z nemovitých věcí od roku 2023?

Byl pro vás článek přínosný?