Hlavní navigace

Jak vyhledávat na Podnikatel.cz

  • Vyhledávání na Podnikatel.cz poskytuje mnoho luxusních funkcí, abyste našli přesně to, co potřebujete. Podívejte se, jaké máte možnosti, když jednoduché hledání nevede ke kýženému výsledku.

Sdílet

Základní operátory

Systém podporuje základní logické operátory AND, OR, NOT (alternativní zápis operátorů: &&,|| a !). Defaultním operátorem je AND. Hledání živnostenský zákon je tedy ekvivalentem živnostenský AND zákon. Slovní spojení můžete vyhledat s pomocí uvozovek. Pokud tedy zadáte „Zákoník práce“, dostanete jen ty dokumenty, kde se tato slova vyskytují těsně za sebou. Výrazy můžete seskupovat i pomocí závorek pro určení priority operátorů – (OSVČ OR firma) AND rejstřík. Pozor, logické operátory musí být zapisovány velkými písmeny, jinak je systém bude považovat za hledaná slova.

Systém nehledí na velikost písmen – zadání Česká národní banka je to samé jako česká národní banka. Rovněž je možné rozlišit, zda chcete hledat s diakritikou či bez ní pomocí přepínače na stránce pokročilého hledání.

Pokročilé operátory

+slovo

Znamená, že slovo musí být ve výsledku obsaženo. Použitím rejstřík +zákon tedy říkáte: vrať mi články, kde bude rejstřík, ale musí tam být zároveň zmíněn zákon.

-slovo

Znamená, že slovo nesmí být ve výsledku obsaženo. Dotaz pojištění -daně značí, že hledáte informace o pojištění, ale zároveň nechcete texty, kde se zmiňuje daně.

Žolíci

Znaky * a ? fungují jako zástupní žolíci. Hvězdička zastupuje libovolný počet znaků – inspekc* najde texty se slovy inspekce, inspektorátin­spekční, P*SZ najde PSSZ i překlepové PSZ. Otazník zastupuje právě jeden znak – disku?e najde texty se slovem diskuze i diskuse.

Vyhledávání v nadpisech a perexu

Pomocí konstrukce title:"" můžete hledat pouze v nadpisech článků, např. title:„fondy EU“ vrátí pouze texty, kde je spojení fondy EU v nadpisu. Hledání perex:„zákon“ pak vrátí jen texty, kde se v perexu píše o nějakém zákonu. Můžete hledat i pouze v těle článku – text:„daně“.

Zvýšený důraz na slovo

Pomocí modifikátoru ^ můžete zvýšit váhu hledaného slova, např. dotazem komentář^zákoník práce říkáte, že vás zajímají dokumety s komentáři k zákoníku práce a důraz kladete na slovo komentář. Výpis výsledku pak bude seřazen jinak než při použití dotazu komentář k zákoníku práce. Defaultní hodnota důrazu na slovo je 1, jakékoliv číslo větší než 1 říká, že na slovo kladete větší důraz než na ostatní slova (čím je číslo vyšší, tím vyšší důraz na slovo kladete).

Fuzzy vyledávání

Pomocí modifikátoru ~ můžete aktivovat fuzzy vyhledávání, tj. hledání podobných slov – padák~ najde i panák či padáky. Stupeň podobnosti můžete určit na stupnici 0 až 1 (default je 0.5) – padák~0.3 zna­mená, že chcete i vzdáleně podobná slova, naopak padák~0.9 zna­mená, že chcete pouze velmi podobná slova.

Proximity vyhledávání

Položením dotazu „zákon“~4 vyhledáte dokumenty, kde jsou mezi slovy „licence“ a „program“ maximálně čtyři další slova.

Specifické znaky

Pro hledání znaků + – & | ! ( ) { } [ ] ^ " ~ * ? : \ před ně musíte přidat obrácené lomítko.

Stop-words

Některá slova systém neindexuje, protože se vyskytují v (téměř) každém článku a jejich vyhledání nemá na výsledek prakticky žádný vliv. Tato slova se označují jako stop-words a jsou to zejména spojky, předložky apod.

Nyní se již můžete vrátit na stránku vyhledávání a nabyté informace vyzkoušet v praxi.


Vyhledávání je realizováno za pomoci knihovny Lucene.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).