Hlavní navigace

Podmínky užívání odborných poraden

 • Odborné poradny zprostředkují uživatelům odpověď na jejich otázky, které připravují spolupracující odborníci a specialisté ve zvoleném oboru.

Sdílet

Tyto podmínky užívání odborných poraden navazují na podmínky užívání internetového serveru Podnikatel.cz a stanoví další pravidla pro využívání placené poradny. Jakýmkoli využitím placené poradny uživatel s těmito podmínkami souhlasí a zavazuje se je dodržovat. 

Jak odborné poradny fungují?

 • uživatel se obrací přímo na zvoleného odborníka v konkrétní odborné poradně
 • po zadání dotazu je uživatel kontaktován s informací o výši manipulačního poplatku za využití poradny daným dotazem; po odsouhlasení je uživatel přesměrován na platební bránu, kde tuto platbu uhradí
 • manipulační poplatek činí nejméně Kč 299,– včetně DPH
 • odborník zajistí odpověď nejdéle do 72 hodin po připsání platby na účet provozovatele, vyjma víkendů a svátků, lhůta pro zaslání odpovědi se však může v případě složitosti dotazu prodloužit
 • pro zjištění přesné lhůty pro odpověď může uživatel kontaktovat správce fóra prostřednictvím adresy: poradna@podnikatel.cz
 • odpověď odborníka má pouze orientační charakter
 • registrovaný uživatel získá odpověď automaticky na e-mail, který uvedl při zadání dotazu
 • odpověď bude poté zveřejněna přímo na stránkách https://www.pod­nikatel.cz/poradna/ a také na serveru www.podnikatel.cz

Výhody odborných poraden

 • uživatel má zajištěnou odpověď přímo od odborníka
 • odpověď je zajištěna v určitém časovém rozmezí
 • odpověď získá uživatel automaticky na zvolený e-mail

Podmínky využití odborných poraden Poradna.Podnikatel.cz  

I. Autorská práva

Nakládání s obsahem diskusního fóra, který je chráněn autorským právem, se řídí zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v účinném znění. Společnost Internet Info, s.r.o., provozovatel internetového serveru Podnikatel.cz a diskusního fóra (dále jen „provozovatel“) si vyhrazuje veškerá práva podle autorského zákona k veškerým informacím a dalšímu obsahu, jehož původcem je provozovatel či jeho zaměstnanci nebo spolupracovníci, zejména redaktoři serveru. Případné převzetí či další šíření tohoto obsahu není bez souhlasu provozovatele dovoleno. 

II. Odpovědnost za škodu či jinou újmu

Uživatelé internetového serveru Podnikatel.cz si jsou vědomi, že veškeré na něm obsažené informace jakož i veškeré informace získané prostřednictvím placené poradny mají pouze základní, orientační charakter a nijak neumenšují případnou potřebu uživatele vyhledat odborné poradenské a další služby, například právní, účetní, daňové, technické apod., které by zohledňovaly specifické okolnosti každého případu. V případě placené poradny tomu odpovídá i výše hrazené úplaty, která slouží pouze k pokrytí provozních nákladů. Vzhledem k těmto skutečnostem je vyloučena jakákoli odpovědnost provozovatele za újmu jakékoli povahy, například za vznik škody, která by uživateli z uvedených informací, například v důsledku spoléhání se na jejich správnost, vznikla.

III. Ochrana osobních údajů

Provozovatel shromažďuje o uživatelích pouze ty údaje, které jsou nezbytně nutné ke kontaktování uživatele a ty, které uživatel dobrovolně uvedl při registraci svého uživatelského účtu. Tyto údaje zároveň nepředává třetí straně.

Bližší informace naleznete v našich Zásadách zpracování osobních údajů dostupných zde.

IV. Využití placené poradny

Placená poradna umožňuje uživateli požádat o zodpovězení konkrétního dotazu s tím, že provozovatel v takovém případě usiluje o zajištění (zprostředkování) odpovědi na dotaz. Provozovatel je oprávněn dotaz i odpověď na něj zveřejnit.Provozovatel není původcem odpovědi na dotaz.

IV.1. Způsob účtování platby za využití placené poradny 

Při zadání nového dotazu do placené poradny  uživatelem vystaví provozovatel uživateli zálohovou fakturu, kterou uživateli bezprostředně po zadání dotazu a sdělení výše platby zašle elektronicky. Platby se provádějí skrze platební bránu GoPay, konkrétní metodu platby si vybírá uživatel.

IV.2. Vrácení platby

Platba za zadání dotazu do placené poradny je vratná pouze v případě, že provozovatel odmítne uživateli zajistit odpověď nebo ji není schopen vůbec zajistit. Ve všech ostatních případech je platba nevratná.

IV.3. Odmítnutí odpovědi na dotaz

Provozovatel má právo zajištění odpovědi na dotaz odmítnout jak při jeho položení, tak i dodatečně, a to vždy i bez uvedení důvodu. Zaplatil-li již uživatel platbu za zadání dotazu, má právo na její vrácení v souladu s bodem IV.2.

IV.4. Reklamace

Provozovatel usiluje zajistit, aby odpověď na dotaz uživatele uspokojila. Není-li uživatel s odpovědí dostatečně spokojen, pokusí se provozovatel zajistit (zprostředkovat) odpověď doplňující, a to bez další úhrady ze strany uživatele. Uživatel však nemá, nejedná-li se o případ uvedený v bodu IV.2, nárok na vrácení již zaplacené platby za zadání dotazu. Reklamaci lze provést prostřednictvím adresy: poradna@podnikatel.cz

IV.5. Rozdělení dotazu

Provozovatel má právo rozdělit dotaz, u něhož se mu takový postup bude jevit jako vhodný (například proto, že dotaz bude obsahovat více dílčích otázek), na určitý počet jednotlivých, dílčích dotazů; o takovém rozdělení dotazu bude uživatele informovat. Bude-li uživatel s rozdělením dotazu a s výší celkové úhrady za nově vzniklé (dílčí) dotazy souhlasit, doplatí platbu za využití placené poradny do odpovídající výše a provozovatel zajistí odpovědi na všechny takto nově vzniklé dílčí dotazy. Nebude-li uživatel s rozdělením dotazu souhlasit, zajistí provozovatel zodpovězení původního dotazu v rozsahu omezeném pouze na první dílčí otázku, kterou obsahuje.

Kontakt

Pro informaci o stavu zpracování Vašeho dotazu nás můžete kontaktovat na adrese: poradna@podnikatel.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).